บัตรกดเงินสด Xpress Cash เงินไวมี WAY หมุนเงินไม่ทันมาตรงนี้ เงินด่วน อนุมัติไว ได้เงินเร็ว สมัครบัตรกดเงินสดได้ง่าย ผ่าน K PLUS พิเศษ ฟรีดอกเบี้ย 50% นานสูงสุด 30 วัน บัตรกดเงินสด Xpress Cash เงินไวมี WAY หมุนเงินไม่ทันมาตรงนี้ เงินด่วน อนุมัติไว ได้เงินเร็ว สมัครบัตรกดเงินสดได้ง่าย ผ่าน K PLUS พิเศษ ฟรีดอกเบี้ย 50% นานสูงสุด 30 วัน

ภาระหนี้ไม่เยอะ มีสิทธิ์ได้ดอกถูก

เงินด่วนทันใจ
ดอกเบี้ยเริ่ม 18% ต่อปี
(ตลอดอายุสัญญา)

สมัครง่ายผ่าน logo K-plus

ดูวิธีการสมัครผ่าน K PLUS

บัตรเงินด่วน Xpress Cash

แนะนำพิเศษ

ขอรายการเดินบัญชี

กับธนาคารอื่น
เพื่อสมัคร
สินเชื่อ
ง่ายๆ แค่ 5 คลิก
(dStatement)

เมื่อต้องการแนบเอกสารทางการเงินเพิ่ม
เพื่อขออนุมัติสินเชื่อ

ขอรายการเดินบัญชีกับธนาคารอื่น เพื่อสมัครสินเชื่อง่ายๆ Step 1 : ทำรายการถึงหน้า "สรุปวงเงินเบื้องต้น" และ "อัปโหลดเอกสาร"

ทำรายการถึงหน้า
“สรุปวงเงินเบื้องต้น”
และ “อัปโหลดเอกสาร”

ขอรายการเดินบัญชีกับธนาคารอื่น เพื่อสมัครสินเชื่อง่ายๆ Step 2 : เลือก "ใช้บริการ dStatement" ในหน้าอัปโหลดเอกสาร

เลือก “ใช้บริการ
dStatement”
ในหน้าอัปโหลดเอกสาร

ขอรายการเดินบัญชีกับธนาคารอื่น เพื่อสมัครสินเชื่อง่ายๆ Step 3 : เลือกธนาคารที่ต้องการขอข้อมูลได้ 1 ธนาคาร และกด "ยืนยัน"

เลือกธนาคารที่ต้องการ
ขอข้อมูลได้ 1 ธนาคาร*
และกด“ยืนยัน”

ขอรายการเดินบัญชีกับธนาคารอื่น เพื่อสมัครสินเชื่อง่ายๆ Step 4 : ทำรายการต่อบน K PLUS จนถึงหน้า "ส่งใบสมัครสำเร็จ" และกด "ตกลง"

ทำรายการต่อ
บน K PLUS จนถึงหน้า
“ส่งใบสมัครสำเร็จ”
และกด “ตกลง”**

ขอรายการเดินบัญชีกับธนาคารอื่น เพื่อสมัครสินเชื่อง่ายๆ Step 5 : เปิดแอปพลิเคชั่นของ ธนาคารที่เลือกขอข้อมูล กดทำรายการ dStatement ให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง

เปิดแอปพลิเคชั่นของ
ธนาคารที่เลือกขอข้อมูล
กดทำรายการ dStatement
ให้เสร็จ ภายใน 1 ชั่วโมง***

หมายเหตุ

บริการ dStatement จะสามารถใช้ได้กับ K PLUS version 5.15.6 ขึ้นไป

 • ถ้าไม่มีชื่อธนาคารที่ต้องการขอรายการเดินบัญชี (dStatement) หรือ ถ้าเลือกทำรายการ dStatement แล้วต้องการแนบรายการเดินบัญชีของธนาคารอื่นเพิ่มอีก ก็สามารถเลือกถ่ายรูปเอกสารรายการเดินบัญชี และอัปโหลดเอกสารได้
 • กรณีลูกค้าเลือกแนบเอกสารเพิ่มภายหลัง หลังส่งใบสมัครสำเร็จแล้วให้ทำรายการ dStatement ให้สำเร็จภายใน 1 ชั่วโมงเช่นกัน แล้วแนบเอกสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ใน K PLUS Feed
 • เลือกบัญชีและชำระค่าธรรมเนียมที่แอปพลิเคชันของธนาคารที่เลือกภายใน 1 ชั่วโมง (เริ่มนับตั้งแต่กดปุ่ม “ยืนยัน” เลือกธนาคารบน K PLUS) โดยบัญชีที่เลือกจะต้องมีรายการเดินบัญชีอย่างน้อย 180 วันขึ้นไป

คำนวณยอดชำระเบื้องต้น

มาลองคำนวณดูยอดที่ต้องชำระคืน ก่อนใช้บัตรกดเงินสดกัน

Select required amount
หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 18% - 25% ต่อปี
ยอดชำระทั้งหมด
{{ (pv+pmtx) | currency }} บาท
จำนวนดอกเบี้ย
{{ pmtx | currency }} บาท

ตารางค่างวดและอัตราดอกเบี้ย

จำนวนวัน อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย (บาท)
{{ npx }} {{ int }}% {{ calINT(npx, pv, int) | currency }}
 • ดอกเบี้ยและผลการคำนวณเป็นตัวเลขโดยประมาณการเท่านั้น
 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ การอนุมัติวงเงินสินเชื่อเป็นดุลยพินิจของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร

เงินเดือน 7,500 บาท..ก็กู้ได้
ดอกเบี้ยต่ำสุด 18% ต่อปี
ผ่อนสบายลดต้น - ลดดอก

อาชีพ อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี)
พนักงานบริษัทที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย
(K Bank Payroll)
ที่สมัครและเลือกชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ
18% - 25%
พนักงานบริษัททั่วไป / ผู้มีเงินเดือน
/ ผู้มีรายได้ประจำ
20% - 25%
ธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
/ อาชีพอิสระ
22% - 25%

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ย: แบบลดต้นลดดอกตั้งแต่ 18% - 25% (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการต่างๆ)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดกรณีผิดนัดชำระหนี้: คิดดอกเบี้ยในอัตราเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดที่ธนาคารอนุมัติ และแจ้งให้ลูกค้าทราบอีกไม่เกิน 3% ต่อปี และสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระ
 • อัตราดอกเบี้ยจะคำนวณเป็นรายวัน นับแต่วันที่กดเงินสด / รูดซื้อสินค้าเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

อัตราดอกเบี้ยการผ่อนชำระสินค้า

ผ่อนชำระสินค้าผ่านวงเงินบัตรเงินด่วน Xpress Cash แบบผู้ถือบัตรเป็นผู้รับดอกเบี้ย นานสูงสุด 36 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% หรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ พิเศษเริ่มต้น 0.59% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (อัตราดอกเบี้ยฯ) บริการผ่อนชำระ คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ต่อเดือน (Flat Rate) เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกต่อปี (Effective Rate) ดังระบุในตาราง

ระยะเวลาผ่อน (เดือน) Flat Rate ต่อเดือน Effective Rate

คุณสมบัติ และเอกสารการสมัคร บัตรเงินด่วน Xpress Cash

 • คุณสมบัติ
 • เอกสารประกอบการสมัคร

คุณสมบัติ

 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ หากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ
หมายเหตุ :

กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชน และ เอกสารเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
  • สำเนาใบขับขี่ หรือ
  • สำเนาบัตรประจำตัวราชการ หรือ
  • สำเนาบัตรพนักงานของรัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

เคล็ดลับสินเชื่อบัตรเงินสดสมัครง่าย :

 1. ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร
 3. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

เคล็ดลับสินเชื่อสมัครง่าย :

 • สำหรับการสมัครในทุกช่องทาง ผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย หรือเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยสม่ำเสมอ ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้
 • ถ้าไม่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ก็สมัครได้แค่แนบสลิปเงินเดือน

คุณสมบัติ

 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ
หมายเหตุ :

กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)
 • ใหม่ ถ้าต้องการขอรายการเดินบัญชีจากธนาคารอื่น (Statement) เพื่อสมัครสินเชื่อก็ทำได้ ง่ายๆ แค่ 5 คลิก
  บริการ dStatement

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

  เคล็ดลับสินเชื่อบัตรเงินสดสมัครง่าย : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือ สำเนาคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญฯ / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียน)

  เคล็ดลับสินเชื่อบัตรเงินสดสมัครง่าย : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

  เคล็ดลับสินเชื่อบัตรเงินสดสมัครง่าย : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

  ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

คุณสมบัติ

 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ
หมายเหตุ :

กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน / กิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
เอกสารแสดงรายได้

วิธีการสมัคร และใช้งาน บัตรเงินด่วน Xpress Cash

สมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash ง่ายๆ ได้เงินเร็วใน 2 วันทำการ

ขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสด Xpress Cash Step 1 : กดเมนูสินเชื่อและเลือกบัตรเงินด่วน Xpress Cash

กดเมนูสินเชื่อ
และเลือกบัตรเงินด่วน
Xpress Cash*

ขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสด Xpress Cash Step 2 : กรอกข้อมูล และ สมัครบริการ NDID ยืนยันตัวตน

กรอกข้อมูล และ
สมัครบริการ NDID
ยืนยันตัวตน**

ขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสด Xpress Cash Step 3 : ยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโร

ยินยอมเปิดเผย
ข้อมูลเครดิตบูโร

ขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสด Xpress Cash Step 4 : สรุปวงเงินเบื้องต้นและอัปโหลดเอกสาร

สรุปวงเงินเบื้องต้น
และอัปโหลดเอกสาร***

ขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสด Xpress Cash Step 5 : เลือกบริการเงินสดโอนไว รับเงินเข้าบัญชีใน 2 วันทำการ

เลือกบริการเงินสดโอนไว รับเงินเข้าบัญชี
ใน 2 วันทำการ

ขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสด Xpress Cash Step 6 : รู้ผลอนุมัติภายใน 15 นาที

รู้ผลอนุมัติภายใน
15 นาที****

สมัครได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 19.30 น.

ดูขั้นตอนการสมัคร บัตรเงินด่วน
Xpress Cash ผ่านคลิปวิดีโอ

ดูขั้นตอนการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash ออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอ

สำหรับลูกค้าที่ไม่มีแอป K PLUS จะต้องดาวน์โหลดแอป K PLUS และเปิดบัญชีเงินฝาก K-eSavings ก่อน
จึงจะสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash และบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 ผ่าน K PLUS ได้

warning คำเตือน!
ระวังบุคคลแอบอ้าง ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินใด ๆ ในการสมัครหรือหลังจากได้รับอนุมัติ

เคล็ดลับสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash :

 • อัปเดต K PLUS ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
 • สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครบริการ NDID และยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกสิกรไทย จำเป็นต้องสมัครบริการ และต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ ตู้ ATM ที่มีสติกเกอร์ K CHECK ID, ตัวแทนธนาคารที่กำหนด, หรือที่สาขาของธนาคาร จึงจะสามารถดำเนินการสมัครสินเชื่อบัตรเงินสดออนไลน์ ผ่าน K PLUS ต่อได้
 • สินเชื่อบัตรเงินสดกู้ง่าย ไม่ต้องใช้เอกสาร กรณีรับเงินเดือนผ่านบัญชีกสิกรไทย ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป
 • เมื่อทำรายการสมัครสินเชื่อบัตรเงินสดออนไลน์ผ่าน
  K PLUS ตั้งแต่เวลา 08.30 - 19.30 น. ทั้งนี้ผลการอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ง่ายสุด!! เปิดบัตรเงินด่วน
Xpress Cash
ทำตามเลย แค่ 6 ขั้นตอน

ขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสด Xpress Cash Step 1 : กดเมนูสินเชื่อและเลือกบัตรเงินด่วน Xpress Cash

กดเมนู “ธุรกรรม” *

ขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสด Xpress Cash Step 2 : กรอกข้อมูล และ สมัครบริการ NDID ยืนยันตัวตน

กด “เพิ่มบัตรเงินด่วน”

ขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสด Xpress Cash Step 3 : ยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโร

เลือก “เลขบัตร 4 ตัวท้าย”
ของบัตรเงินด่วน Xpress Cash

ขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสด Xpress Cash Step 4 : สรุปวงเงินเบื้องต้นและอัปโหลดเอกสาร

กรอกข้อมูลบนหน้าบัตร
แล้วกด “ยืนยัน”

ขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสด Xpress Cash Step 5 : เลือกบริการเงินสดโอนไว รับเงินเข้าบัญชีใน 2 วันทำการ

กด “ตกลง” เพื่อเปิดใช้งานบัตร

ขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสด Xpress Cash Step 6 : รู้ผลอนุมัติภายใน 15 นาที

แค่นี้ก็ใช้บัตรเงินด่วน
“รูด กด ผ่อน” ได้แล้ว!

ดูขั้นตอนการเปิดบัตรเงินด่วน
Xpress Cash ผ่านคลิปวีดีโอ

ดูขั้นตอนการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash ออนไลน์ผ่านคลิปวีดีโอ

สำหรับลูกค้าที่ไม่มีแอป K PLUS จะต้องดาวน์โหลดแอป K PLUS ก่อน

warning คำเตือน!
ระวังบุคคลแอบอ้าง ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินใด ๆ ในการสมัครหรือหลังจากได้รับอนุมัติ

หมายเหตุ :

 • อัปเดต K PLUS ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

สินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash
วงเงินอนุมัติสูง

เงินด่วนฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้

การอนุมัติวงเงินสินเชื่อเป็นดุลยพินิจของธนาคาร

กรณีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้

กรณีรายได้ผู้สมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน และผู้สมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash จะต้องมีวงเงินกับสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ กรณีที่เป็นลูกค้าที่มีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคลภายใต้การกำกับก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 กับธนาคาร สามารถคงวงเงินเดิม หรืออนุมัติวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหรือกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าในบัญชีเงินฝากของผู้บริโภคเฉลี่ยต่อเดือน (การอนุมัติวงเงินสินเชื่อเป็นดุลยพินิจของธนาคาร)

ฟรีค่าธรรมเนียม
 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ตลอดชีพ
 • ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)
ขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ได้ง่าย ๆ...
แค่ 3 ขั้นตอน
 1. กรอกใบสมัครขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. เตรียมเอกสาร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เอกสารแสดงรายได้
  • *รับรองสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อ
 3. ส่งเอกสารขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อบัตรเงินสด และเอกสารประกอบได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

หมายเหตุ :
กรณีการขอเพิ่มวงเงินกู้หมุนเวียนสินเชื่อภายใต้ชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash หรือสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ธนาคารจะพิจารณาเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง เฉพาะวงเงินในบัตรเท่านั้น สำหรับอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามสัญญาสินเชื่อภายใต้ชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash หรือสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) เดิมที่ลูกค้าทำไว้กับธนาคาร

กดเงินสด / รูดซื้อ / รูดผ่อน ครบ!!
จบในบัตรเดียว

เลือกกดถอนเงินสดได้ง่ายๆ ได้ 4 วิธี
 1. บัตรไม่ต้อง! ถอนเงินสดได้ไม่ต้องใช้บัตรเงินด่วน Xpress Cash

  ถอนเงินสดได้ทันใจโดยไม่ต้องใช้บัตรเงินด่วน Xpress Cash ทำเองได้ง่ายๆ เพียงสร้างรายการถอนจากวงเงินในบัตรของคุณผ่าน K PLUS และนำไปสแกน QR Code ที่ตู้ ATM กสิกรไทย ก็พร้อมรับเงินสดทันที
  วิธีเพิ่มบัตร Xpress Cash บน K PLUS วิธีเพิ่มบัตร Xpress Cash บน K PLUS วิธีถอนเงินสดโดยไม่ต้องใช้บัตร วิธีถอนเงินสดโดยไม่ต้องใช้บัตร

 1. โอนเงินด่วนฉุกเฉินจากบัตรเงินด่วน Xpress Cash เข้าบัญชีได้เลย

  อยากใช้เงินด่วนฉุกเฉิน ก็สามารถโอนเงินจากบัตรเงินด่วน Xpress Cash ตรงเข้าบัญชีเงินฝากของคุณได้ทันที ทำเองก็ได้ง่ายๆ บน K PLUS
  วิธีโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝาก วิธีโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝาก

 1. กดถอนเงินด่วนฉุกเฉินได้ที่ตู้ ATM ทุกธนาคารทั่วไทย 24 ช.ม. ไม่มีค่าธรรมเนียม

  ใช้บัตรเงินด่วน Xpress Cash กดเงินได้ที่ตู้ ATM สูงสุด 200,000 บาท/วัน กดได้สูงสุด 10 ครั้ง/วัน ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท

 1. สะดวก...อยู่ที่ไหนก็โทรสั่งเงินด่วนฉุกเฉินโอนเข้าบัญชีได้กับบริการเงินสดทันใจโทรสั่งได้
  (Call for Xpress Cash)

  แค่โทรสั่งที่ 02-8888888 ไม่ต้องกรอกเอกสาร

หมายเหตุ :

 • เบิกถอนเงินสดทุกช่องทางรวมกันสูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาทต่อวัน ยกเว้นช่องทาง บริการเงินสดโอนไว (Cash day1) และ บริการเงินสดทันใจโทรสั่งได้ (Call for Xpress Cash)
 • บัญชีบัตรเงินด่วน Xpress Cash และบัญชีเงินฝากที่จะสั่งเงินโอนเข้าจะต้องเป็นชื่อเจ้าของบัญชีคนเดียวกัน
 • เงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน 1-3 วันทำการ นับจากวันที่ทำรายการแล้วเสร็จ และในกรณีทำรายการแล้วเสร็จในวันหยุด ท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 1-3 วันทำการถัดไป
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 02-8888888
ใช้เป็นบัตรผ่อนสินค้า / บัตรรูดซื้อของได้*:
 • รูดซื้อสินค้าชำระเต็มจำนวน หรือรูดผ่อนชำระสินค้าดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นานสูงสุด 36 เดือน

  ลูกค้าสามารถใช้บัตรเงินด่วน Xpress Cash รูดชำระสินค้าและบริการแบบเต็มจำนวนได้ที่ร้านค้าทุกร้านที่มีสัญลักษณ์ UnionPay และสามารถใช้เป็นบัตรผ่อนสินค้ารูดผ่อนชำระสินค้าได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยดอกเบี้ยการรูดซื้อสินค้าเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ร้านค้าเรียกเก็บเงิน
  เงื่อนไขการรูดซื้อสินค้า

 • new ช้อปออนไลน์ได้ปลอดภัย

  ลูกค้าบัตรเงินด่วน Xpress Cash ลงทะเบียนบริการ UnionPay 3-D Secure ก่อน ซื้อสินค้าออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
  ลงทะเบียน

หมายเหตุ :
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

จ่ายคืนขั้นต่ำเบาๆ

จ่ายคืนสบายๆ ขั้นต่ำ 3% หรือ 5% หรือไม่ต่ำกว่า 200 หรือ 500 บาท
 1. สำหรับลูกค้าสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่มีรายได้มากกว่า 15,000 บาท/เดือน ชำระเงินคืนขั้นต่ำ 5% หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้างชำระในใบแจ้งหนี้จำนวนใดจะสูงกว่า)
 2. สำหรับลูกค้าสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท/เดือน ชำระเงินขั้นต่ำ 3% หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาท (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้างชำระในใบแจ้งหนี้จำนวนใดจะสูงกว่า) อัตราคำนวณจริง 3.3333%
จ่ายสบาย ไม่ต้องกลัวลืม เพียงสมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ (Auto Payment) แค่ 3 ขั้นตอน
 1. กรอกใบสมัครใช้บริการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. เตรียมเอกสารแนบ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาหน้าแรกบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย
  • สำเนาหน้าบัตรเงินด่วน Xpress Cash
  • รับรองสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อ
 3. ส่งเอกสารได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
จ่ายสินเชื่อบัตรเงินสดทันใจ ชำระได้หลายช่องทาง
ไม่มีค่าใช้จ่าย*
 1. ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย (Auto Payment)*
 2. โอนชำระยอดเงินคงค้างผ่านโทรศัพท์มือถือ (K PLUS)*
  วิธีการชำระสินเชื่อบน K PLUS วิธีการชำระสินเชื่อบน K PLUS
 3. โอนชำระยอดเงินคงค้างผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (K-Cyber Banking)*
 4. โอนชำระยอดคงค้างผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย*
 5. ชำระยอดคงค้างด้วยเงินสด หรือเช็ค ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ

หมายเหตุ :
* กรณีทำรายการจ่ายสินเชื่อบัตรเงินสดหลังเวลา 22.00 น. จะถือว่าเป็นการทำรายการของวันถัดไป

บัตรเงินด่วน อนุมัติไว..ได้เงินเร็ว

สมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash ผ่าน K PLUS

สมัครได้ตั้งแต่ 08.30 - 19.30 น.
บน K PLUS เวอร์ชันล่าสุด

 • มีบัญชีเงินฝาก
  บน K PLUS
 • รู้วงเงินสินเชื่อ
  เบื้องต้นทันที
 • ใช้เอกสารน้อย
 • อนุมัติไว..
  ได้เงินเร็วทันใช้
หรือ

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

This site is protected by reCAPTCHA
and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

กรอกข้อมูล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลได้ 24 ชั่วโมง

warning คำเตือน! ระวังบุคคลแอบอ้าง ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินใด ๆ ในการสมัครหรือหลังจากได้รับอนุมัติ
warning คำเตือน!
ระวังบุคคลแอบอ้าง ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินใด ๆ ในการสมัครหรือหลังจากได้รับอนุมัติ

คำถามที่พบบ่อย

ถ้าเป็นพนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือน รายได้ 7,500 บาทต่อเดือน จะสมัครได้มั้ย?

พนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือนแค่มีรายได้ตั้งแต่ 7,500 บาทต่อเดือนขึ้นไป สามารถสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ได้ โดยสามารถตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร และ เอกสารการสมัคร ได้เลยค่ะ

อนุมัติวงเงินให้เท่าไหร่? ดูจากอะไร?

บัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยวงเงินอนุมัติจะเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารค่ะ

รู้ผลอนุมัติเมื่อไหร่? และจะได้เงินเร็วสุดเมื่อไหร่?

รู้ผลอนุมัติเร็วสุดภายใน 15 นาที – 1 วันทำการ เมื่อสมัครผ่าน K PLUS ตั้งแต่เวลา 08.30 - 19.30 น. หลังอนุมัติจะได้เงินโอนเข้าบัญชีไวสุดใน 2 วันทำการ โดยสามารถเบิกถอนใช้ได้ทันที ไม่ต้องรอบัตร เมื่อสมัครใช้บริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 พร้อมกับตอนสมัครขอสินเชื่อค่ะ

ดอกเบี้ยเท่าไหร่? ผ่อนแบบลดต้น-ลดดอก หรือเปล่า?

บัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) เป็นวงเงินฉุกเฉินให้หมุนใช้ระหว่างเดือน ดอกเบี้ยต่ำสุด 18% ต่อปี ผ่อนสบายแบบลดต้น-ลดดอกค่ะ

ต้องใช้คนมาค้ำประกัน หรือต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันมั้ย?

การสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน หรือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์อะไรมาค้ำประกันทั้งสิ้นค่ะ

ถ้าอยากสมัครบัตรเงินด่วนผ่าน K PLUS ต้องทำยังไงบ้าง?

สมัครง่ายมาก ทำได้ด้วยตัวเองก็ได้ตามนี้เลยค่ะ

 1. โหลดแอป K PLUS หรือถ้ามีแอปอยู่แล้วให้อัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด หรือเวอร์ชั่น 5.13.0 ขึ้นไป
 2. มีบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกสิกรไทย เพื่อผูกบัญชีกับ K PLUS และรับเงินสินเชื่อ
 3. สมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) บน K PLUS ได้ในช่วงเวลา 08.30 - 19.30 น.

สมัครง่ายๆ ดูคลิปขั้นตอนการสมัคร และกดทำไปพร้อมกันได้เลยค่ะ

สมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash บน K PLUS ต้องใช้เอกสารประกอบการสมัครอะไรบ้าง ?

ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ ในการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ผ่านทาง K PLUS เลยค่ะ โดยสิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านกสิกรไทย หรือ ลูกค้าที่มีเงินเข้า-ออกบัญชีกสิกรไทยสม่ำเสมอตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไปค่ะ อย่างไรก็ตาม

ถ้าผู้สมัครต้องการวงเงินเพิ่มมากขึ้นจากผลการอนุมัติวงเงินเบื้องต้น ก็สามารถถ่ายรูปและอัพโหลดเอกสารแสดงรายได้ เพิ่มเติมตอนสมัครทาง K PLUS ได้ค่ะ

สำหรับผู้สมัครเดินบัญชีกับธนาคารอื่นก็สมัครผ่าน K PLUS ได้เหมือนกัน แค่ถ่ายรูปและอัพโหลดภาพเอกสารแสดงรายได้ และสลิปเงินเดือนตอนที่สมัครทาง K PLUS ได้เช่นกันค่ะ สามารถตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร และ เอกสารการสมัคร ได้เลยค่ะ

อยากรู้สถานะการสมัคร หลังจากสมัครผ่านทาง K PLUS เรียบร้อยแล้ว ต้องทำยังไง?

สามารถเช็คสถานะการสมัครด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ทำตามนี้ได้เลยค่ะ

 1. เข้าเมนู “สินเชื่อ” จากหน้าธุรกรรม
 2. ภายใต้หัวข้อ Application Status (หัวข้อนี้จะแสดงขึ้นมา หลังจากลูกค้าดำเนินการสมัครแล้ว) ให้เลือก “บัตรเงินด่วน Xpress Cash” ที่ได้ดำเนินการสมัครไว้
 3. หน้าจอจะแสดงสถานะการสมัครสินเชื่อของลูกค้า ว่าถึงขั้นตอนใด

หมายเหตุ: กรณีสมัครผ่านช่องทางอื่น ติดต่อผู้ให้บริการตอนสมัคร หรือโทร K-Contact Center 02-888-8888 ได้ค่ะ

หลังจากอนุมัติแล้ว จะส่งบัตรเงินด่วน Xpress Cash มาให้เมื่อไหร่?

3-7 วัน หลังได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางโดยบัตรจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ค่ะ แต่ถ้าต้องการใช้เงินก่อน โดยไม่ต้องรอบัตร แนะนำให้สมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร/ใช้บริการ) ซึ่งธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ภายใน 2 วันทำการหลังอนุมัติ สามารถเบิกถอนใช้ได้ทันทีค่ะ

กดเงินได้ครั้งละกี่บาท? กดได้สูงสูดวันละกี่บาท? กดได้กี่ครั้งต่อวัน?

กดเงินสดจากบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ได้ที่ตู้ ATM ของทุกธนาคาร ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกดเงินสดได้สูงสุด 2 แสนบาทต่อวัน และกดได้สูงสุด 10 ครั้งต่อวัน ครั้งละไม่เกิน 3 หมื่นบาทค่ะ

ถ้าไม่ได้กดหรือเบิกถอนเงินออกมา / หรือไม่ได้ใช้วงเงินใช้จะเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

สำหรับบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ถ้าไม่กดเงินสด/เบิกถอนวงเงินใช้ จะไม่เสียดอกเบี้ยใดๆ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพราะการคิดดอกเบี้ยจะคิดตามยอดที่ลูกค้ากด/เบิกใช้ตามจริงค่ะ ดังนั้นสมัครและพกติดกระเป๋าตังค์ไว้ใช้ในตอนไม่มีเงินหมุนใช้ระหว่างเดือนจะเหมาะมากค่ะ (การคำนวนดอกเบี้ยของการกด/เบิกใช้เงิน จะเป็นการคำนวนแบบรายวัน)

ใช้รูดซื้อ / ผ่อนสินค้าได้มัย? ใช้ที่ร้านไหนได้บ้าง?

นอกจากกดเงินสดออกมาแล้ว ยังใช้งานอย่างอื่นได้อีกตามนี้ค่ะ

 1. รูดซื้อสินค้าแบบเต็มจำนวนแทนเงินสด
 2. รูดผ่อนสินค้าโดยชำระเป็นงวดๆ ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นานสุด 36 เดือน

พิเศษ! ถ้ารูดซื้อสินค้าแบบเต็มจำนวนแล้ว อยากเปลี่ยนมาผ่อนเป็นงวดๆ นานสุด 36 เดือน ก็ทำได้ โดยมาทำรายการผ่อนชำระผ่าน K PLUS ได้เลยค่ะ

สามารถรูดซื้อ / รูดผ่อนสินค้าได้ที่ร้านค้าที่รับบัตร หรือ มีเครื่องหมาย logo unionpay UnionPay ได้ทุกร้านจำนวนกว่า 1 แสนร้านค้าค่ะ

อยากรู้เหตุผลของการไม่อนุมัติ ต้องทำยังไง?

การแจ้งผลที่หน้าจอเป็นการพิจารณาแบบอัตโนมัติเบื้องต้น ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเหตุผลเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center เบอร์ 02-888-8888 ค่ะ

มีวิธีลดขั้นตอนการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash บน K PLUS ให้สมัครได้เร็วและง่ายขึ้นไหม?

วิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้สมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) บน K PLUS ได้เร็วขึ้น คือทำ 2 ขั้นตอนนี้ก่อนให้เรียบร้อย

 1. ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน (Dip Chip) กับธนาคารกสิกรไทย หากยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนมาก่อน สามารถทำผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
  • ที่ ตู้ ATM กสิกรไทยที่มีสติกเกอร์ K CHECK ID
  • สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
  • เครื่อง K CHECK ID ณ ตัวแทนที่ธนาคารกำหนด
 2. ลงทะเบียนสมัครบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตัล (NDID) หากยังไม่เคยลงทะเบียนสมัครบริการ NDID มาก่อน สามารถสมัครบน KPLUS ได้เลย โดยมีขั้นตอนดังนี้
  • เข้าหน้า “ธุรกรรม” เลือกเมนู “บริการอื่น”
  • กด “บริการ NDID” และกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
  • กด “ยอมรับ” เพื่อให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แก่ธนาคาร
  • กรอกและตรวจสอบข้อมูล จากนั้นสแกนใบหน้า
  • ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครอีกครั้ง แล้วกด “ยืนยัน”
  • ระบบจะแจ้งผลผ่านช่องทางแจ้งเตือนบน K PLUS

หากลูกค้าเคยทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน และสมัครบริการ NDID มาก่อนแล้ว ก็สามารถไปสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash บน K PLUS ได้เลยค่ะ

หากสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash บน K PLUS ยังไม่เสร็จ กลับมาสมัครต่อภายหลังได้มั้ย?

ภายใน 3 วัน ลูกค้าสามารถกลับมาดำเนินการต่อในขั้นตอนเดิมได้เลย หากผู้สมัครได้ดำเนินการถึงขั้นตอนยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโรเรียบร้อยแล้ว หากไม่กลับมาดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด การสมัครในครั้งนั้นจะถูกยกเลิกอัตโนมัติค่ะ

มีค่าใช้จ่ายในการการสมัคร? / มีค่าธรรมเนียมอะไรมั้ย?

บัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ปลอดภัย ถูกกฎหมาย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และกดเงินสดที่ตู้ ATM ต่างธนาคารก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมค่ะ

ทำไมต้องสมัครบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิตัล (NDID) ในขั้นตอนการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash บน K PLUS?

เนื่องจากบริษัทเครดิตบูโร (NCB) มีประกาศว่า การให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้น จะต้องมีการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) มาก่อน ดังนั้น ธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปรับกระบวนการให้มีการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ในขั้นตอนการสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) บน K PLUS สำหรับกรณีลูกค้ายังไม่เคยลงทะเบียนสมัคร เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่นี้ โดยสามารถ ดูคลิปขั้นตอนการสมัคร และทำตามได้เลยค่ะ

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตแก่ธนาคารมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต คืออะไร ?

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิตของลูกค้า ที่จัดทำโดยบริษัทเครดิตบูโรให้แก่ธนาคาร ซึ่งการให้ความยินยอมนี้ มีผลต่อการพิจารณาให้สินเชื่อ

หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลแก่ธนาคารมาใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต เป็นหนังสือที่ให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการนำข้อมูลที่ได้จากบริษัทเครดิตบูโร เฉพาะส่วนที่ไม่สามารถระบุตัวตน ไปใช้จัดทำแบบจำลองด้านเครดิต เพื่อการให้บริการสินเชื่อที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การให้ความยินยอมนี้ ไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อค่ะ

ถ้าเป็นพนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือน รายได้ 7,500 บาทต่อเดือน จะสมัครได้มั้ย?

พนักงานประจำ มีสลิปเงินเดือนแค่มีรายได้ตั้งแต่ 7,500 บาทต่อเดือนขึ้นไป สามารถสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ได้ โดยสามารถตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร และ เอกสารการสมัคร ได้เลยค่ะ

อนุมัติวงเงินให้เท่าไหร่? ดูจากอะไร?

บัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยวงเงินอนุมัติจะเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารค่ะ

รู้ผลอนุมัติเมื่อไหร่? และจะได้เงินเร็วสุดเมื่อไหร่?

ถ้าสมัครด้วยใบสมัครกระดาษ จะรู้ผลอนุมัติบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ภายใน 15 วัน หลังจากธนาคารได้รับเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วน หลังอนุมัติจะได้เงินโอนเข้าบัญชีไวสุดใน 2 วันทำการ โดยสามารถเบิกถอนใช้ได้ทันที ไม่ต้องรอบัตร เมื่อสมัครใช้บริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 พร้อมกับตอนสมัครขอสินเชื่อค่ะ

แนะนำให้สมัครผ่าน K PLUS จะเร็วกว่า รู้ผลเร็วสุดภายใน 15 นาที – 1 วันทำการค่ะ

ดอกเบี้ยเท่าไหร่? ผ่อนแบบลดต้น-ลดดอก หรือเปล่า?

บัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) เป็นวงเงินฉุกเฉินให้หมุนใช้ระหว่างเดือน ดอกเบี้ยต่ำสุด 18% ต่อปี ผ่อนสบายแบบลดต้น-ลดดอกค่ะ

ต้องใช้คนมาค้ำประกัน หรือต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันมั้ย?

การสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน หรือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์อะไรมาค้ำประกันทั้งสิ้นค่ะ

หลังจากอนุมัติแล้ว จะส่งบัตรเงินด่วน Xpress Cash มาให้เมื่อไหร่?

3-7 วัน หลังได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางโดยบัตรจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ค่ะ แต่ถ้าต้องการใช้เงินก่อน โดยไม่ต้องรอบัตร แนะนำให้สมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร/ใช้บริการ) ซึ่งธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ภายใน 2 วันทำการหลังอนุมัติ สามารถเบิกถอนใช้ได้ทันทีค่ะ

กดเงินได้ครั้งละกี่บาท? กดได้สูงสูดวันละกี่บาท? กดได้กี่ครั้งต่อวัน?

กดเงินสดจากบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ได้ที่ตู้ ATM ของทุกธนาคาร ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกดเงินสดได้สูงสุด 2 แสนบาทต่อวัน และกดได้สูงสุด 10 ครั้งต่อวัน ครั้งละไม่เกิน 3 หมื่นบาทค่ะ

ถ้าไม่ได้กดหรือเบิกถอนเงินออกมา / หรือไม่ได้ใช้วงเงินใช้จะเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?

สำหรับบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ถ้าไม่กดเงินสด/เบิกถอนวงเงินใช้ จะไม่เสียดอกเบี้ยใดๆ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพราะการคิดดอกเบี้ยจะคิดตามยอดที่ลูกค้ากด/เบิกใช้ตามจริงค่ะ ดังนั้นสมัครและพกติดกระเป๋าตังค์ไว้ใช้ในตอนไม่มีเงินหมุนใช้ระหว่างเดือนจะเหมาะมากค่ะ (การคำนวนดอกเบี้ยของการกด/เบิกใช้เงิน จะเป็นการคำนวนแบบรายวัน)

ถ้าต้องการทราบสถานะการสมัคร ต้องทำอย่างไร?

ติดต่อสอบถามพนักงานที่ให้บริการ เมื่อตอนสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) หรือ
โทร K-Contact Center 02-888-8888

ช่องทางการสมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง?
 1. ช่องทางออนไลน์
  • ผ่าน K PLUS
  • ผ่าน เว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 2. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
 3. บูธกิจกรรมของธนาคารกสิกรไทย
ใช้รูดซื้อ / ผ่อนสินค้าได้มัย? ใช้ที่ร้านไหนได้บ้าง?

นอกจากกดเงินสดออกมาแล้ว ยังใช้งานอย่างอื่นได้อีกตามนี้ค่ะ

 1. รูดซื้อสินค้าแบบเต็มจำนวนแทนเงินสด
 2. รูดผ่อนสินค้าโดยชำระเป็นงวดๆ ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นานสุด 36 เดือน

พิเศษ! ถ้ารูดซื้อสินค้าแบบเต็มจำนวนแล้ว อยากเปลี่ยนมาผ่อนเป็นงวดๆ นานสุด 36 เดือน ก็ทำได้ โดยมาทำรายการผ่อนชำระผ่าน K PLUS ได้เลยค่ะ

สามารถรูดซื้อ / รูดผ่อนสินค้าได้ที่ร้านค้าที่รับบัตร หรือ มีเครื่องหมาย logo unionpay UnionPay ได้ทุกร้านจำนวนกว่า 1 แสนร้านค้าค่ะ

มีค่าใช้จ่ายในการการสมัคร? / มีค่าธรรมเนียมอะไรมั้ย?

บัตรเงินด่วน Xpress Cash (เงินด่วนฉุกเฉิน) ปลอดภัย ถูกกฎหมาย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และกดเงินสดที่ตู้ ATM ต่างธนาคารก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมค่ะ

หากต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเงินด่วน Xpress Cash สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางใดบ้าง?

สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-888-8888

สมัครที่สาขาใกล้บ้าน

สายด่วนบริการลูกค้า

02-8888888

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ดาวน์โหลดเงื่อนไขการสมัคร (PDF)

ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอิสระต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท