ช่วยเหลือ

สามารถชำระสินเชื่อผ่าน K PLUS ได้อย่างไร

สามารถเข้าที่เมนู “สินเชื่อ” จากหน้าธุรกรรม และ กด “ชำระสินเชื่อ” โดยระบบจะดึงข้อมูลอัตโนมัติมาให้สำหรับสินเชื่อกสิกรไทย และสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย/บัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่ลูกค้ามีการเพิ่มบัตรไว้ใน K PLUS
หรือสามารถเข้าที่เมนู “จ่ายบิล” จากหน้าธุรกรรม และเข้าเมนู “สินเชื่อ/เช่าซื้อ” โดยสามารถชำระได้ทั้งสินเชื่อตนเองและ สินเชื่อผู้อื่น ซึ่งจะต้องใส่เลขบัญชีให้ถูกต้อง

ช่วงเวลาใดบ้างที่สามารถทำรายการชำระสินเชื่อผ่าน K PLUS ได้

สามารถทำรายการชำระสินเชื่อได้ในช่วงเวลา 03:00 - 21:00 น.
สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยและบัตรเงินด่วน Xpress Cash จะชำระได้ในช่วงเวลา 00:00 – 22:00 น.

สินเชื่อใดบ้างที่สามารถทำรายการชำระผ่าน K PLUS ได้

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan / สินเชื่อบ้าน / สินเชื่อพาณิชย์ / บัตรเครดิตกสิกรไทย/ บัตรเงินด่วน Xpress Cash

สามารถเรียกดูข้อมูลวงเงิน ยอดภาระหนี้ใดได้บ้าง

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan / สินเชื่อบ้าน / สินเชื่อพาณิชย์ / PN (ตั๋วสัญญาใช้เงิน) / LG (หนังสือค้ำประกัน) / OD (โอดี)
บัตรเครดิตกสิกรไทย/บัตรเงินด่วน Xpress Cash (เฉพาะบัตรที่มีการเพิ่มใน K PLUSเท่านั้น)

สามารถชำระสินเชื่อเพื่อปิดบัญชีสินเชื่อ “Pay off” ได้หรือไม่

สามารถชำระเพื่อปิดบัญชีสินเชื่อได้จากการชำระที่เมนูสินเชื่อ หากชำระด้วยเมนู “จ่ายบิล” จะไม่สามารถทำการปิดบัญชีได้

ตรวจสอบรายการชำระสินเชื่อได้อย่างไรบ้าง

สามารถตรวจสอบรายการชำระสินเชื่อได้จากเมนูสินเชื่อ > สินเชื่อของฉัน และเลือกสินเชื่อที่ต้องการทราบข้อมูล และกดที่เมนู “ประวัติชำระ/เบิกถอนสินเชื่อ”

สามารถขอเอกสารประเภทใดเกี่ยวกับสินเชื่อผ่าน K PLUS ได้บ้าง สามารถขอย้อนหลังได้ถึงเมื่อไหร่
  • ใบเสร็จรับเงิน สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์, วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี, ตั๋วสัญญาใช้เงิน, หนังสือค้ำประกัน โดยสามารถขอย้อนหลังได้สูงสุด 12 เดือน
  • หนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้าน สามารถขอย้อนหลังได้ถึงปี 2017 และย้อนหลังสูงสุด 5 ปี