ช่วยเหลือ

K+ TODAY คืออะไร ?

เป็นฟังก์ชันแสดงรายการแนะนำให้แก่ลูกค้า เพื่อตอบโจทย์การใช้งานตามไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง โดยระบบจะแสดงรายการแนะนำเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละท่าน เช่น แจ้งเตือนกำหนดจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ บิลบัตรเครดิต เติมเงินอีซี่พาส หรือโปรโมชั่นของร้านค้าบน K PLUS

ลูกค้าจะเห็นรายการอะไรบ้างบน K+ TODAY ?

ระบบจะทำการเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้า และแจ้งข้อมูลข่าวสารที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยอัตโนมัติ