ฟังก์ชัน

หน้าแรก

เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เป็นคุณได้จากที่เดียว

วิธีการใช้งานวิธีดูบัตรสมาชิก

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือกที่รูปภาพมุมซ้ายบนเพื่อเข้าสู่หน้า ME

2

เลือกบัตรสมาชิก

3

เลือกบัตรสมาชิกที่คุณต้องการ

วิธีดูรายการสั่งซื้อ

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือกที่รูปภาพมุมซ้ายบนเพื่อเข้าสู่หน้า ME

2

เลือกรายการสั่งซื้อ

3

เลือกคูปองของฉันหรือประวัติ

วิธีดูร้านค้าโปรด

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือกที่รูปภาพมุมซ้ายบนเพื่อเข้าสู่หน้า ME

2

เลือกร้านค้าโปรด

3

ให้คุณเลือกดูร้านค้าที่บันทึกไว้เป็นรายการโปรดได้ทันที

วิธีดูรายการล่วงหน้า

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือกที่รูปภาพมุมซ้ายบนเพื่อเข้าสู่หน้า ME

2

เลือกรายการล่วงหน้า

3

ให้คุณดูรายการล่วงหน้าที่ตั้งไว้ และยังสามารถตั้งรายการล่วงหน้าได้ใหม่จากเมนูนี้ได้เลย

วิธีดูรายการโปรด

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือกที่รูปภาพมุมซ้ายบนเพื่อเข้าสู่หน้า ME

2

เลือกรายการโปรด

3

ทำธุรกรรมโปรด ทั้งโอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิล ได้ทันที

วิธีดูสรุปยอดใช้จ่าย

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือกที่รูปภาพมุมซ้ายบนเพื่อเข้าสู่หน้า ME

2

เลือกสรุปยอดใช้จ่าย

3

เลือกดูรายการรายประเภทหรือภาพรวม