การสมัคร

คุณสมบัติ

โทรศัพท์ที่ใช้

  • โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฎิบัติการ iOS 12 หรือ Android 5.0 ขึ้นไป
  • รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (GPRS / EDGE / 3G / 4G / Wi-Fi)

เลือกวิธีการสมัคร


ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย


ลูกค้าที่ไม่มีผลิตภัณฑ์
ธนาคารกสิกรไทยสำหรับผู้ที่มีบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย
โดยสมัครผ่านสาขา

1

กรอกเลขบัตรประชาชน/
เลขหนังสือเดินทาง
และระบุวันเกิด

2

เลือกสมัคร K PLUS ผ่านสาขา

3

กด “ขอรับรหัสสมัครบริการ”

4

นำรหัสที่ได้รับไปสมัครที่สาขา
เสร็จแล้วกด “ดำเนินการต่อ”

5

กรอกเลขบัตรประชาชน/
เลขที่หนังสือเดินทาง

6

กด “เข้าสู่บริการ”
เพื่อตั้งค่าการใช้งาน K PLUS

สำหรับผู้ที่มีบัตรเครดิตกสิกรไทย/
บัตรเงินด่วน Xpress Cash โดยสมัครผ่านมือถือ

1

กรอกเลขบัตรประชาชน/
เลขหนังสือเดินทาง
และระบุวันเกิด

2

เลือกสมัคร K PLUS
ด้วยบัตรเครดิต/บัตรเงินด่วน

3

กรอกข้อมูลบัตรเครดิต
/บัตรเงินด่วน

4

สร้างรหัสผ่าน K PLUS

5

ยืนยันรหัสผ่าน K PLUS

6

กด “เข้าสู่บริการ”
เพื่อตั้งค่าการใช้งาน K PLUS

ลูกค้าที่ไม่มีบัญชี
หรือผลิตภัณฑ์บัตร
ธนาคารกสิกรไทย
โดยสมัครผ่านมือถือ

1

กรอกเลขบัตรประชาชน/
เลขหนังสือเดินทาง
และระบุวันเกิด

2

เลือกสมัคร K PLUS ผ่านสาขา


สำหรับผู้ที่มีบัตรเดบิต

1

กรอกเลขบัตรประชาชน /
เลขหนังสือเดินทาง
และระบุวันเกิด

2

เลือก “สมัครทันทีด้วยบัตรเดบิต
/เอทีเอ็ม”

3

กรอกหมายเลขบัตรเดบิต, รหัสบัตร,
รหัสผู้แนะนำ (ถ้ามี) เมื่อกรอกเสร็จ
เรียบร้อย ให้กด “ต่อไป”

4

สร้างรหัสผ่าน K PLUS

5

ยืนยันรหัสผ่าน K PLUS

6

กด “เข้าสู่บริการ”
เพื่อตั้งค่าการใช้งาน K PLUS

สำหรับผู้ที่มีบัตรเดบิต

1

กรอกเลขบัตรประชาชน /
เลขหนังสือเดินทาง
และระบุวันเกิด

2

เลือกสมัคร K PLUS
ผ่านตู้เอทีเอ็ม

3

กด “รับรหัสสมัครบริการ”

4

นำรหัสที่ได้ไปกรอกที่ตู้เอทีเอ็ม
ภายใน 24 ชม.
เสร็จแล้วกด “ดำเนินการต่อ”

5

กรอกเลขบัตรประชาชน /
เลขที่หนังสือเดินทาง

6

กด “เข้าสู่บริการ”
เพื่อตั้งค่าการใช้งาน K PLUS

สำหรับผู้ที่มีบัตรเดบิต

1

กรอกเลขบัตรประชาชน /
เลขหนังสือเดินทาง
และระบุวันเกิด

2

เลือกสมัคร K PLUS ผ่านสาขา

3

กด “ขอรับรหัสสมัครบริการ”

4

นำรหัสที่ได้รับไปสมัครที่สาขา
เสร็จแล้วกด “ดำเนินการต่อ”

5

กรอกเลขบัตรประชาชน/
เลขที่หนังสือเดินทาง

6

กด “เข้าสู่บริการ”
เพื่อตั้งค่าการใช้งาน K PLUS