ฟังก์ชัน

ประกันการเดินทาง

เที่ยวต่างประเทศสบายใจกับความคุ้มครองสูงสุด 5 ล้านบาท ง่ายๆสมัครเลย หมายเหตุ รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

วิธีการซื้อประกันการเดินทาง

1

หน้า Home K PLUS

2

Login

3

เลือกเมนูบริการอื่นๆ

4

เลือกประกันเดินทาง

5

หน้าเพจประกันเดินทาง

6

Terms & Conditions

7

เลือกประเทศ และวันเดินทาง

8

เลือกแบบประกัน

9

แสดงรายละเอียด

10

กรอกรายละเอียด

11

เลือกช่องทางการรับกรมธรรม์

12

สรุปรายละเอียดการสมัคร

13

แจ้งยอดเบี้ยประกัน

14

ยืนยันการชำระเบี้ย