ฟังก์ชัน

ใช้จ่าย QR Code ที่ต่างประเทศ

การชำระเงินค่าสินค้าและบริการที่ต่างประเทศด้วย QR Code ผ่าน K PLUS สะดวกไม่ต้องพกเงินสด ไม่ต้องกังวลอัตราแลกเปลี่ยนข้ามวัน แสดงอัตราแลกเปลี่ยน และยอดเงินบาทก่อนชำระเงิน วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ต่อวัน ไม่มียอดขั้นตํ่าและค่าธรรมเนียม

วิธีการใช้งานQR Code VIA ประเทศสิงคโปร์

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “สแกน”

2

สแกน QR Code ของร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ K PLUS หรือสัญลักษณ์ VIA

3

ตรวจสอบรายการและจำนวนเงิน ซึ่งได้แปลงเป็นสกุลเงินบาท

4

ตรวจสอบรายการและกด “ยืนยัน” โดยหน้าจอจะแสดงรายละเอียด ยอดชำระสินค้าทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ

5

เมื่อทำรายการสำเร็จ จะได้รับ e-Slip เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน