ฟังก์ชัน

ใช้จ่าย QR Code ที่ต่างประเทศ

การชำระเงินค่าสินค้าและบริการที่ต่างประเทศด้วย QR Code ผ่าน K PLUS สะดวกไม่ต้องพกเงินสด ไม่ต้องกังวลอัตราแลกเปลี่ยนข้ามวัน แสดงอัตราแลกเปลี่ยน และยอดเงินบาทก่อนชำระเงิน วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ต่อวัน ไม่มียอดขั้นตํ่าและค่าธรรมเนียม

วิธีการใช้งานวิธีการใช้งาน Smart Code ประเทศญี่ปุ่น

1

เข้าสู่แอป K PLUS แล้วเลือก “สแกน”

2

เลือก “จ่ายเงิน”

3

เลือก “สมาร์ทโค้ด”

4

แสดง QR Code แก่ร้านค้าเพื่อชำระเงิน

5

ตรวจสอบรายการภายใน 15 วินาที โดยจะแสดงรายละเอียด ยอดชำระสินค้าทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ และกด “ยืนยัน”

6

เมื่อทำรายการสำเร็จคุณจะได้รับ e-Slip เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ