K WEALTH / บทความ / Wealth Management / จังหวะดอกเบี้ยขาขึ้น ทำไมควรลงทุนซื้อประกันสะสมทรัพย์
26 สิงหาคม 2565
4 นาที

จังหวะดอกเบี้ยขาขึ้น ทำไมควรลงทุนซื้อประกันสะสมทรัพย์


​​​​​​​​“

• การขึ้นดอกเบี้ยในตลาดทำให้บริษัทประกันได้รับผลตอบแทนจากการนำเงินไปลงทุนใหม่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ซื้อประกันสะสมทรัพย์ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามไปด้วย


• คนที่กำลังมองหาประกันสะสมทรัพย์ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นควรรอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าปัจจุบันค่อยซื้อ หรือแบ่งเงินบางส่วนมาซื้อประกันสะสมทรัพย์แบบที่มีโอกาสได้ลุ้นผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุด


• ระหว่างรอประกันสะสมทรัพย์ออกใหม่สามารถพักเงินไว้ในกองทุน K-SF หรือฝากไว้ในบัญชี K-eSavings เพื่อไม่พลาดได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่สูงขึ้นประกันออมทรัพย์​ หรือ ประกันสะสมทรัพย์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่หลายคนเลือกใช้ในการเก็บเงินเพื่อให้มีเงินก้อนไว้ใช้ในอนาคต และยังช่วยสร้างวินัยในการเก็บเงินอย่างสม่ำเสมอให้กับตัวเอง ซึ่งในยุคดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้ คนที่ชอบเก็บเงินด้วยประกันสะสมทรัพย์ควรตัดสินใจเลือกประกันสะสมทรัพย์อย่างไรให้คุ้มและได้ประโยชน์สูงสุด ติดตามได้ในบทความนี้ดอกเบี้ยขาขึ้นส่งผลต่อประกันสะสมทรัพย์อย่างไร

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 10 ส.ค. 65 ที่ผ่านมา มีมติให้ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เป็น 0.75% ต่อปี และเริ่มมีผลทันที ซึ่งการขึ้นลงของดอกเบี้ยในตลาดนอกจากจะมีผลต่อผลิตภัณฑ์ลงทุนโดยตรงแล้ว ยังมีผลต่อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต อย่างประกันสะสมทรัพย์อีกด้วย เนื่องจากบริษัทประกันนำค่าเบี้ยที่ได้รับไปลงทุน เช่น ฝากเงิน ซื้อตราสารหนี้ หรือซื้อหุ้น เพื่อสร้างผลตอบแทน ซึ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในเงินฝากกับตราสารหนี้เป็นหลัก โดยในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นทำให้บริษัทประกันได้รับผลตอบแทนจากการนำเงินไปลงทุนใหม่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ซื้อประกันสะสมทรัพย์ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามไปด้วยคนที่ชอบเก็บเงินด้วยประกันควรตัดสินใจอย่างไรในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น

ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นนี้ คนที่กำลังมองหาประกันสะสมทรัพย์เพื่อเก็บเงินและต้องการมีเงินก้อนไว้ใช้ในอนาคตควรตัดสินใจอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุด มีคำแนะนำดังนี้


- รอผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์ใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าปัจจุบันค่อยซื้อ

การขึ้นดอกเบี้ย ปกติจะมีการปรับหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับอัตราดอกเบี้ยไปแล้วประมาณ 1-2 เดือน โดยบริษัทประกันอาจจะมีการออกผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์ใหม่ในอนาคตหรือในปีหน้าที่มีการปรับอัตราผลตอบแทน (IRR*) ให้สูงขึ้น เมื่อเห็นว่าผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์ใหม่ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจค่อยไปซื้อในตอนนั้น ​

*IRR คืออะไร​ - ตัวเลขที่ใช้เทียบเคียงผลตอบแทนที่ได้รับจากการทำประกัน คำนวณจากเงินที่จ่ายค่าเบี้ยประกันกับผลประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับ หรือก็คือตัวเลขที่บอกว่าการเลือกเก็บเงินผ่านประกันนั้นได้ผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละเท่าใดต่อปี


- แบ่งเงินบางส่วนมาซื้อประกันสะสมทรัพย์แบบที่มีโอกาสได้ลุ้นผลตอบแทนจากการลงทุน

หากไม่แน่ใจว่าอนาคตจะมีประกันสะสมทรัพย์ออกใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นหรือไม่ หรือไม่อยากพลาดใช้สิทธินำค่าเบี้ยประกันชีวิตมาลดหย่อนภาษีในปีนี้ ให้แบ่งเงินบางส่วนมาซื้อประกันสะสมทรัพย์แบบที่ไม่กำหนดอัตราผลตอบแทนแบบตายตัว คือมีโอกาสที่ผู้ซื้อประกันจะได้ลุ้นผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย เพื่อให้ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น เช่น 

     • ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 มีเงินปันผล (Global) นอกจากจะการันตีว่าเงินต้นไม่หายแล้ว ยังมีโอกาสได้รับเงินปันผลเพิ่มจากการลงทุนทั่วโลกอีกด้วย โดยเงินปันผลที่จะได้รับขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งบริหารการลงทุนโดย Goldman Sachs สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับโลก 

     • ประกันชีวิตควบการลงทุนที่เป็นแบบสะสมทรัพย์ เช่น mGrow 615 ซึ่งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมผ่าน บลจ.ชั้นนำ โดยผู้ซื้อประกันสามารถเลือกกองทุนได้หลากหลายนโยบายและหลาย บลจ.ชั้นนำตามระดับความเสี่ยงที่รับได้ เมื่อแบ่งเงินบางส่วนมาซื้อประกันสะสมทรัพย์แบบที่มีโอกาสได้ลุ้นผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว หากอนาคตมีประกันสะสมทรัพย์ออกใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าปัจจุบัน ก็ยังมีเงินส่วนที่เหลือมาซื้อประกันใหม่เพิ่มได้นั่นเองทางเลือกเก็บเงินอื่นๆ

ในระหว่างที่รอประกันสะสมทรัพย์ออกใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ในช่วงดอกเบี้ยขึ้นแบบนี้ ควรเก็บเงินหรือลงทุนอะไรดี แนะนำ 

     - กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น เช่น K-SF ซึ่งเป็นกองทุนความเสี่ยงต่ำที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ไทยระยะสั้น ซึ่งจะได้ประโยชน์จากการที่กองทุนนำเงินที่ถือตราสารหนี้จนครบอายุแล้วไปลงทุนต่อในตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้น ผู้ลงทุนจึงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น เหมาะกับการพักเงินตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

     - บัญชีเงินฝาก K-eSavings เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีสมุดบัญชีคู่ฝาก แต่สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS และที่สำคัญคือ ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 1.5% ต่อปี สูงสุด 100,000 บาทต่อบัญชี เหมาะกับการเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายสำคัญในอนาคต


การเก็บเงินด้วยประกันสะสมทรัพย์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะได้เก็บเงินอย่างที่ตั้งใจ มีเงินก้อนไว้ใช้ในอนาคต และยังได้ความคุ้มครองชีวิตด้วยในเวลาเดียวกัน หากสามารถวางแผนจัดสรรเงินที่มีเพื่อประกันสะสมทรัพย์ได้อย่างลงตัว และมองหาแบบประกันที่มีโอกาสได้ลุ้นผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยแล้ว ก็จะยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้นในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้ 


คำเตือน : “โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง” 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : 

• เมืองไทยประกันชีวิต และกรุงเทพธุรกิจ


​​
บทความโดย K WEALTH TRAINER สุวิมล ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ CFP®
KBank LIVE
 

ติดตามข่าวสารการเงินจาก
K WEALTH ฟรี!

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เช็กให้ดี ประกันที่มีอยู่ ควรเพิ่ม หรือลด
ทำประกันชีวิต คิดให้รอบคอบ “ใคร” จะเป็นผู้รับประโยชน์
มีเงินล้านแรกแล้ว ลงทุนยังไงต่อดี

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

​ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 มีเงินปันผล (Global)

ดูเพิ่มเติม

บัญชีเงินฝาก K-eSavings​

ดูเพิ่มเติม

​ประกันชีวิตควบการลงทุน mOnePlus​

ดูเพิ่มเติม