K WEALTH / บทความ / Product Review / เจาะลึก 3 กองทุน SSF เด่น ตัวช่วยลดหย่อนภาษีที่ไม่ควรพลาด
08 พฤศจิกายน 2565
4 นาที

เจาะลึก 3 กองทุน SSF เด่น ตัวช่วยลดหย่อนภาษีที่ไม่ควรพลาด


​​​​

• กองทุน K-STAR-SSF, K-VIETNAM-SSF และ K-GINCOME-SSF เป็นกองทุน SSF แนะนำสำหรับวัย <45 ปีที่รับความเสี่ยงได้และต้องการลงทุนลดหย่อนภาษี  


• สำหรับปีหน้า แนะนำให้ซื้อกองทุน SSF ตั้งแต่ช่วงต้นปีเนื่องจากยิ่งลงทุนเร็ว ยิ่งครบกำหนดเร็ว จะสามารถนำเงินออกมาได้เร็ว ยิ่งลงทุนเร็ว เงินก็ยิ่งงอกเงยเร็ว และระหว่างทางสามารถสับเปลี่ยนไปยังสินทรัพย์อื่นได้ 


เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี เชื่อว่าใครหลายคนคงกำลังวุ่นๆ อยู่กับการหาตัวช่วยมาลดหย่อนภาษีในปีนี้ หากใครกำลังมองหาตัวช่วยลดหย่อนภาษี​ โดยเฉพาะคนที่มีอายุ <45 ปี แต่ยังไม่รู้ว่าปีนี้จะลงทุนกองทุนไหนดี​ มีกองทุน SSF​ เด็ดๆ มาแนะนำในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ จะมีกองทุนอะไรบ้าง ติดตามได้จากบทความนี้ 


กองทุน SSF แนะนำ  


ประเภทกองทุน 
​นโยบายการลงทุน
กองทุน SSF แนะนำ
​​
​กองทุนหุ้น
​ลงทุนหุ้นไทยพื้นฐานดี 
มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
​K-STAR-SSF
​ลงทุนหุ้นเวียดนาม
​K-VIETNAM-SSF
​กองทุนผสม
​ลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลกกว่า 3,000 ตัว
​K-GINCOME-SSFสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้และกำลังวางแผนซื้อกองทุน SSF เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในปีนี้ เนื่องจากกองทุน SSF ต้องถือหน่วยลงทุนยาวไม่น้อยกว่า 10 ปีเต็ม นับจากวันที่ซื้อแบบวันชนวันจึงจะสามารถขายคืนได้ ดังนั้น จึงแนะนำให้ลงทุนในกองทุนหุ้นเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แต่หากใครกังวลในภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวน อาจเข้าลงทุนในกองทุนผสมเพื่อใช้ประโยชน์จากการลงทุนที่หลากหลายในการลดความผันผวนลง หรืออาจลงทุนกองทุน​ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำไปก่อน และเมื่อถือจนถึงระยะเวลาที่เหมาะสมจึงสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลัง   

โดยระยะเวลาการถือกองทุนที่เหมาะสมเพื่อลดกระทบจากความผันผวนระยะสั้นของกองทุน สามารถพิจารณาได้จากคำแนะนำในกองทุนคู่แฝดซึ่งเป็นกองทุนทั่วไปที่มีชื่อเดียวกับกองทุน SSF ที่ลงทุน โดยกองทุนคู่แฝด หมายถึง กองทุนที่มีนโยบายการลงทุนและหลักทรัพย์ต่างๆ ที่ลงทุนใกล้เคียงกัน เช่น กองทุน K-FIXEDPLUS-A ที่เป็นกองทุนคู่แฝดของกองทุน K-FIXEDPLUS-SSF ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ โดยทั้ง 2 กองทุน มีนโยบายการลงทุน สินทรัพย์ที่ลงทุน 5 อันดับแรก และผลการดำเนินงานย้อนหลังที่ใกล้เคียงกัน โดยกองทุน K-FIXEDPLUS-A เป็นกองทุนที่แนะนำให้ลงทุนตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป ดังนั้น ผู้ที่กังวลกับภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวนอาจลงทุนในกองทุน K-FIXEDPLUS-SSF ก่อน และหาโอกาสสับเปลี่ยนไปหน่วยลงทุนของกองทุน SSF อื่นภายหลังก็สามารถทำได้  

เหตุผลที่แนะนำ 3 กองทุนนี้  
K-STAR-SSF

 

  หากดูจากข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน K-STAR-SSF ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 พบว่า ในช่วง 1 ปีย้อนหลัง กองทุน K-STAR-SSF มีผลการดำเนินงานอยู่ที่ 0.14% ต่อปี ซึ่งดีกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันที่มีผลการดำเนินงานอยู่ที่ 0.13% ต่อปี และกองทุน K-STAR-SSF ยังติดอันดับ Top 10 Performance SSF 1 ปีย้อนหลังจากข้อมูลของ Morningstardirect ณ วันที่ 31 ส.ค. 65 อีกด้วย 

 
K-VIETNAM-SSF
 

หากดูจากข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน K-VIETNAM ณ วันที่ 30 ก.ย. 65 ซึ่งเป็นกองทุนคู่แฝดของกองทุน  K-VIETNAM-SSF ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน พบว่า กองทุน K-VIETNAM มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนีชี้วัดและค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันในทุกช่วงเวลา ยกเว้น 3 เดือนย้อนหลังที่ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดดีกว่าเล็กน้อย และเมื่อพิจารณาเรื่องความผันผวนของกองทุนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป พบว่า กองทุนมีความผันผวนน้อยกว่าดัชนีชี้วัดอีกด้วย   

K-GINCOME-SSF
 

หากดูจากข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน K-GINCOME-SSF ณ วันที่ 31 ส.ค. 65 พบว่า กองทุน K-GINCOME-SSF มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าดัชนีชี้วัดและค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันในทุกช่วงเวลา ยกเว้นตั้งแต่จัดตั้ง และเมื่อพิจารณาเรื่องความผันผวนของกองทุน พบว่า กองทุนมีความผันผวนน้อยกว่าดัชนีชี้วัดในทุกช่วงเวลาด้วยเช่นกัน
 
นอกจากนี้ กองทุน K-GINCOME-SSF ยังมี Maximum Drawdown น้อยที่สุดติดอันดับ 1 ใน 15 เมื่อเทียบกับกองทุนบลจ.อื่น จากข้อมูลของ Finnomena ณ วันที่ 28 กันยายน 65 อีกด้วย  

จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมด น่าจะพอช่วยให้สามารถตัดสินใจเลือกกองทุน SSF มาลดหย่อนภาษีในปีนี้ได้ จากโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดและค่าเฉลี่ยกองทุนกลุ่มเดียวกัน รวมถึงความผันผวนที่ต่ำกว่าดัชนีชี้วัดด้วย สำหรับใครที่ยังกังวลว่าตอนลงทุนครบกำหนด 10 ปีตามเงื่อนไข SSF แล้วจะเผชิญกับผลขาดทุน หากพิจารณา Maximum Drawdown และ Recovering Period ของกองทุนคู่แฝดกองทุน SSF ทั้ง 3 กองทุน เห็นได้ว่าที่ผ่านมาหากถือกองทุนได้นานเพียงพอ ไม่มีกองทุนไหนเลยที่จะเห็นผลขาดทุน 

- กองทุน K-STAR-A(R) ซึ่งเป็นกองทุนคู่แฝดของกองทุน K-STAR-SSF ณ 30 ก.ย. 65 มีผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (Maximum Drawdown) -37.32% โดยใช้ระยะฟื้นตัว (Recovering Period) 1 ปี 8 เดือน เพื่อให้ราคากลับมาเท่ากับระดับเดิม

- กองทุน K-VIETNAM ซึ่งเป็นกองทุนคู่แฝดของกองทุน K-VIETNAM-SSF ณ 30 ก.ย. 65 มีผลขาดทุนสูงสุดนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (Maximum Drawdown) -36.40% โดยใช้ระยะฟื้นตัว (Recovering Period) 9 เดือน เพื่อให้ราคากลับมาเท่ากับระดับเดิม

- กองทุน K-GINCOME-A(R) ซึ่งเป็นกองทุนคู่แฝดของกองทุน K-GINCOME-SSF ณ 31 ส.ค. 65 มีผลขาดทุนสูงสุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (Maximum Drawdown) -22.58% โดยใช้ระยะฟื้นตัว (Recovering Period) 9 เดือน เพื่อให้ราคากลับมาเท่ากับระดับเดิม 

ที่สำคัญปี 2565 นี้ อย่าลืมลงทะเบียนขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากกองทุน SSF, RMF กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนตามกฎใหม่ของกรมสรรพากรที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2565 รวมถึงศึกษาข้อมูลกองทุน SSF จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ คำนวณสิทธิในการลงทุน ทำความเข้าใจเงื่อนไขการลงทุน และปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเต็มที่

เทคนิคลงทุนกองทุน SSF 


สำหรับการวางแผนลดหย่อนภาษีในปีหน้า แนะนำให้ซื้อกองทุน SSF ตั้งแต่ช่วงต้นปี ด้วย 3 เหตุผลดังนี้

- ยิ่งลงทุนเร็ว ก็ยิ่งครบกำหนดเร็ว สามารถนำเงินออกมาได้เร็ว เพราะเงื่อนไขของการลงทุนกองทุน SSF คือ ต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 10 ปีเต็ม โดยนับจากวันที่ซื้อแบบวันชนวัน เช่น หน่วยลงทุนที่ซื้อวันที่ 5 ม.ค. 66 จะสามารถขายคืนได้ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 76 เป็นต้นไป 

- ยิ่งลงทุนเร็ว เงินก็ยิ่งงอกเงยเร็ว เพราะมีเวลาให้เงินทำงานเร็วกว่าคนอื่นเกือบ 1 ปี

- ระหว่างทางสามารถสับเปลี่ยนไปสินทรัพย์อื่นภายในกลุ่มกองทุน SSF ได้ หากสถานการณ์การลงทุนเปลี่ยนไปหรือสินทรัพย์ไหนเริ่มไม่ดี โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ถ้าสับเปลี่ยนภายใน บลจ.เดียวกัน  

Disclaimer: “ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน” 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :     
บลจ.กสิกรไทย, FinVest, Morningstar Direct, Finnomena   บทความโดย K WEALTH TRAINER สุวิมล ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ CFP®
KBank LIVE
&#160;

ติดตามข่าวสารการเงินจาก
K WEALTH ฟรี!

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ลงทุนฟิตพอร์ตด้วย RMF ช่วงใกล้เกษียณ 45+ ดีอย่างไร
รู้จัก Maximum Drawdown จุดขาดทุนสูงสุด ตัวช่วยคัดกองทุนเข้าพอร์ต
วางแผนภาษีตั้งแต่ต้นปี มีแต่ได้กับได้

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ