ซื้อกองทุน SSF RMF กองไหนดี เพื่อการลงทุนและลดหย่อนภาษี
       ซื้อกองทุน SSF RMF กองไหนดี เพื่อการลงทุนและลดหย่อนภาษี

ลงทุนแบบไหน
ใช่ที่สุดสำหรับคุณ

ลงทุนในกองทุนไหนดี
ได้ประโยชน์ด้านการลงทุน
และลดหย่อนภาษี เพียงตอบแบบสอบถามสั้นๆ
เพื่อให้เราแนะนำพลิตภัณฑ์กองทุน SSF,RMF
ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

เก็บออมเงินเพื่อลงทุน
ระยะยาว 10 ปี

สะสมเงินเกษียณต่อเนื่อง 5 ปี
จนอายุ 55 ปี

 • ช่วยประหยัดหรือขอคืนภาษีได้ เช่น
  • เงินเดือน 50,000 บาท ขอคืนภาษีได้ประมาณ 10%ของเงินลงทุน
  • เงินเดือน 100,000 บาท ขอคืนภาษีได้ประมาณ 20%ของเงินลงทุน
 • ช่วยเพิ่มวินัยลงทุน ด้วยเงื่อนไขการลงทุนระยะยาว และลดความกังวลใจในการลงทุน ด้วยเงินคืนภาษีที่เหมือนส่วนเพิ่มผลตอบแทนหรือเงินชดเชยในช่วงที่ขาดทุน
 • มีนโยบายการลงทุนและความเสี่ยงที่หลากหลาย เช่น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนผสม กองทุนหุ้นไทย/หุ้นต่างประเทศ
 • สามารถปรับเปลี่ยนเงินลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ด้วยการสับเปลี่ยนกองทุน SSF ด้วยกัน หรือกองทุน RMF ด้วยกัน ระหว่างที่ยังไม่ครบเงื่อนไขขายคืน

 • เงินที่ลงทุน ต้องถืออย่างน้อย 10 ปีเต็ม (วันชนวัน) โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่อง
 • ลงทุนได้ไม่เกิน 30%ของเงินได้พึงประเมินทั้งปีที่เสียภาษี สูงสุดปีละ 200,000 บาท*
 • SSF บางกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ตอบโจทย์คนที่ต้องการเงินคืนระหว่างทาง
 • เหมาะกับคนอายุน้อยกว่า 45 ปี ที่อยากลงทุนให้งอกเงย พร้อมกับลดหย่อนภาษี
 • * กองทุน SSF + กองทุน RMF + ประกันบำนาญ + กองทุนเกษียณอื่น ใช้สิทธิรวมกันได้ไม่เกิน 500,000 บาท

 • ต้องลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และไม่น้อยกว่า 5 ปีเต็ม
 • ลงทุนได้ไม่เกิน 30%ของเงินได้พึงประเมินทั้งปีที่เสียภาษี สูงสุดปีละ 500,000 บาท*
 • RMF ทุกกองทุนไม่จ่ายเงินปันผล เพื่อเน้นสะสมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ
 • เหมาะกับคนที่อยากสะสมเงินพื่อเกษียณ หรือคนที่อายุมากกว่า 45 ปี และอยากลงทุนให้งอกเงย พร้อมกับลดหย่อนภาษี
 • * กองทุน SSF + กองทุน RMF + ประกันบำนาญ + กองทุนเกษียณอื่น ใช้สิทธิรวมกันได้ไม่เกิน 500,000 บาท

Question

ผลลัพธ์ของคุณ คือ

ย้อนกลับไป
เริ่มตอบคำถามใหม่

กองทุนแนะนำทั้งหมด ›