K WEALTH / บทความ / Wealth Management / หมดปัญหา ซื้อกองทุนไหนดี? 5 วิธีที่ช่วยให้การเลือกลงทุนในกองทุนรวมเป็นตามเป้า
24 สิงหาคม 2566
5 นาที

หมดปัญหา ซื้อกองทุนไหนดี? 5 วิธีที่ช่วยให้การเลือกลงทุนในกองทุนรวมเป็นตามเป้า


​​​​

​​​​​​​​​การลงทุนก็เหมือนศิลปะแขนงหนึ่ง ที่จำเป็นจะต้องมีความเข้าใจ และความละเอียดรอบคอบ อีกอย่างที่สำคัญที่สุดในการลงทุน คือการเลือกซื้อกองทุนที่เข้ากับเป้าหมายการเงินของคุณ การเลือกกองทุนที่เหมาะสมเป็นการช่วยรับประกันสุขภาพทางการเงิน และการเติบโตของการลงทุนของคุณได้ในระดับหนึ่ง ว่าจะช่วยให้คุณได้แนวทางที่ชัดเจนสู่ประตูแห่งความความสำเร็จในด้านการเงิน ​

บทความนี้จะช่วยคุณแก้ปัญหาในการเลือกกองทุน พร้อมกับนำเสนอเคล็ดลับ กลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ที่จะมาช่วยเร่งความสำเร็จให้คุณสามารถจัดสรรกองทุนได้เข้ากับเป้าหมาย และทำให้การลงทุนของคุณครั้งนี้มั่นใจได้มากขึ้นกว่าที่เคย​​

ซื้อกองทุนรวม เริ่มยังไงดี? 5 วิธีเลือกกองทุนที่ถูกต้องสำหรับเป้าหมายทางการเงินของคุณ
 1. ​ทำความเข้าใจเป้าหมายการเงินของคุณ​

  ซื้อกองทุนรวมไหนดี? ทำความเข้าใจเป้าหมายการซื้อกองทุนของคุณ
 2. การลงทุนที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดจากการทำให้สิ่งซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย แต่เป็นการเข้าใจความต้องการพื้นฐาน และเป้าหมายของตัวเราเอง ทั้งนี้ เป้าหมายของเราสามารถแบ่งออกได้เป็นระยะสั้น, ระยะยาว, และการเกษียณอายุ​

  • เป้าหมายระยะสั้น ครอบคลุมระยะเวลา 1-3 ปี เป้าหมายระยะนี้ความคล่องตัวทางการเงินคือสิ่งที่จำเป็น เราต้องการสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง เช่น บัญชีเงินฝากหรือกองทุนตลาดเงิน ​​​
  • เป้าหมายระยะยาว ระยะเวลาเกินสามปี ยกตัวอย่างเป้าหมาย เช่น การซื้อบ้านหรือการศึกษาของลูก สำหรับเป้าหมายนี้ เราควรจะลงทุนในสิ่งที่เราเชื่อมั่นในการเติบโตเรื่อยๆ เช่น หุ้นหรือพันธบัตร ​​​
  • เป้าหมายเกษียณอายุ เราต้องเตรียมตัวสำหรับการสร้างความสบายในอนาคต โดยลงทุนในบัญชีเกษียณที่ทำให้เราสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากดอกเบี้ยทบต้น ​​​

  การเลือกวิธีการลงทุนนั้นเหมือนกับการเลือกเครื่องมือที่ตรงกับงานที่เราต้องการทำ หากคุณต้องการตัดต้นไม้ คุณก็ไม่ควรใช้กรรไกร ดังนั้น เราต้องลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนของเรา


  การวัดความสำเร็จของการลงทุนในกองทุนนั้นเหมือนกับการวัดความเร็วของรถ เราต้องดูความสม่ำเสมอ ความเร็ว และความถูกต้องของแหล่งข้อมูล เราสามารถค้นหาข้อมูลเหล่านี้จากเว็บไซต์การเงินที่น่าเชื่อถือ และรายงานของกองทุน


  ด้วยความรอบรู้ และความอดทน การลงทุนที่ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบประสิทธิภาพ และการปรับกลยุทธ์การเงินของคุณให้เข้ากับเป้าหมายระยะยาว จะช่วยให้การลงทุนนี้ส่งผลกำไรในระยะยาว

 3. การประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง​

  วิธีเลือกกองทุนรวม ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง ก่อนซื้อกองทุนรวม​​
 4. การเลือกลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได้ เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกกองทุนที่คุณจะลงกับเป้าหมายของคุณ รูปแบบเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดของความเสี่ยงในการลงทุนคือ การผันผวนของผลตอบแทนที่คุณสามารถรับได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกกองทุนที่สอดคล้องกับระดับความสบายใจ วัตถุประสงค์ทางการเงิน และระยะเวลาการลงทุนของคุณ

  กองทุนประเภทต่างๆ มีระดับความเสี่ยงที่ต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น กองทุนตลาดเงินและตราสารหนี้ระยะสั้นเป็นทางเลือกที่มีความปลอดภัยมากขึ้น แม้ว่าผลตอบแทนอาจจะต่ำกว่า ในทางกลับกัน กองทุนหุ้นขนาดเล็กหรือกองทุนเฉพาะกลุ่มสามารถให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่ยังมีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกัน

  ในการประเมินความสามารถทางการเงินของคุณ ควรพิจารณาสถานการณ์ทางการเงิน คุณสามารถรับผิดชอบการสูญเสียเงินลงทุนเริ่มต้นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่กระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของคุณไหม? คำตอบนี้จะแนะนำคุณไปยังกองทุนที่สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ

  ระยะเวลาการลงทุนก็มีบทบาทสำคัญ โดยทั่วไป ระยะเวลาการลงทุนที่ยาวขึ้นอาจทำให้คุณสามารถรับความเสี่ยงมากขึ้นได้ เนื่องจากมีเวลาในการสะสมความมั่งคั่งในระยะยาว

  ท้ายที่สุด การประเมินความสามารถทางอารมณ์ในการรับความเสี่ยงนั้นสำคัญ ควรซื่อสัตย์กับตัวเองเกี่ยวกับความสามารถในการรับมือกับความผันผวนของตลาดและการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น การตัดสินใจที่มาจากความตื่นตัวอาจส่งผลกระทบต่อผลการเงินของคุณ

  ทั้งนี้ ควรจำไว้ว่าการเข้าใจความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อสถานการณ์ในชีวิตเปลี่ยนไป ความยอมรับความเสี่ยงก็จะเปลี่ยนแปลงเช่นกัน การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้การลงทุนของคุณยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่คุณต้องการ ทำให้คุณลงทุนอย่างมั่นใจและเหมาะสมกับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ

 5. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุน ​

  ลงกองทุนไหนดี? ควรวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
 6. ก่อนลงทุน ควรวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุน เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึก ตัวชี้วัดสำคัญคือ ผลตอบแทน (Return), ความผันผวน (Volatility), และค่าใช้จ่าย (Expense ratio) ที่สำคัญผลตอบแทนแสดงนั้นคือประสิทธิภาพที่ทำได้ในอดีต แต่ไม่ใช่การรับประกันในอนาคต ความผันผวนบ่งบอกความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นไปได้ ค่าใช้จ่ายสูงอาจลดผลตอบแทนในระยะยาว


 7. กลยุทธ์กระจายการลงทุน

  การเลือกลงทุนในกองทุนรวม ควรคำนึงถึงกลยุทธ์กระจายการลงทุน
 8. ​การลงทุนแบบกระจากความเสี่ยงนั้นเหมือนกับการ "ไม่วางไข่ทั้งหมดในตะกร้าเดียว" คุณควรกระจายสินทรัพย์ให้ทั่วถึง ทำให้ความเสี่ยงน้อยลง ในยามที่สถาณการณ์ตลาดผันผวน ความหลากหลายของสินทรัพย์ถือเป็นเครื่องมือให้คุณเติบโตอย่างยั่งยืน

  การซื้อกองทุนที่มีกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงประกอบด้วย : 

  1. ​​​​การจัดการสินทรัพย์ แผนการลงทุนในหุ้น, พันธบัตร, และเงินสด เป้าหมายคือสินทรัพย์ที่ตอบสนองต่อตลาดที่แตกต่าง
  2. การกระจายลงทุนในภูมิภาคต่างๆ โดยใช้ข้อได้เปรียบของเศรษฐกิจที่แตกต่างในแต่ละภูมิภาคจากเหตุการณ์ในตลาดเดียวกัน
  3. การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมหลายๆ เช่น เทคโนโลยี, สุขภาพ, หรือการเงิน เพื่อให้ผลตอบแทนที่หลากหลาย ท้ายที่สุด คุณต้องทบทวนและปรับปรุงพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตรงกับกลยุทธ์การลงทุนและสะท้อนตลาดการเปลี่ยนแปลงของตลาด

 9. ​ประเมินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

  วิธีเลือกกองทุน ควรประเมินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
 10. การเข้าใจค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการลงทุนให้ประสบความสำเร็จ เราควรเรียนรู้และประเมินค่าธรรมเนียมเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการเงิน

  ค่าธรรมเนียมทั่วไปของกองทุนรวมแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย และ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

  เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง เราควรทราบค่าธรรมเนียมทั้งหมดก่อนลงทุน ใช้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อเปรียบเทียบกองทุนที่คล้ายกัน พิจารณากองทุนที่ไม่มีภาระซึ่งไม่เรียกเก็บค่าขาย และใช้เครื่องมือเปรียบเทียบออนไลน์เพื่อช่วยประเมินกองทุนรวมต่างๆ

  การเข้าใจค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนสำคัญในการเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุนของคุณ รู้และตัดสินใจด้วยข้อมูล เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดและเข้าใกล้เป้าหมายการเงิน

คำถามที่พบบ่อย

 • Q : ซื้อกองทุนรวม เริ่มยังไงดี?

  ​เมื่อเริ่มต้นซื้อกองทุนรวม สิ่งสำคัญคือการเข้าใจเป้าหมายการเงินของคุณ, ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง, วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุน, นำกลยุทธ์กระจายการลงทุนมาใช้, และประเมินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน. ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้การลงทุนของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายการเงินและทำให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้นในการลงทุน
 • ​Q : เลือกกองทุนแบบไหนดี?

  ในการเลือกกองทุนที่เหมาะสม, คุณควรพิจารณาปัจจัยหลักๆ ดังนี้: ทำความเข้าใจเป้าหมายการเงินของคุณและเลือกกองทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านั้น, ประเมินความสามารถของคุณในการรับความเสี่ยง, วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกองทุนที่คุณสนใจ, ใช้กลยุทธ์กระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง, และประเมินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน. การพิจารณาทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินและเป้าหมายการลงทุนของคุณ

สรุป

​มาทบทวนหลักการพื้นฐานของการลงทุนที่ประสบความสำเร็จอีกครั้ง: ตั้งเป้าหมายทางการเงินให้ชัดเจน, ประเมินความเสี่ยงที่รับได้แบบซื้อสัตย์กับตัวเอง, ทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ผลประกอบการของกองทุน, ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม, ลงทุนหลากหลาย, ความอดทน และหมั่นปรับเปลี่ยนอยู่เสมอตามสถานการณ์ ภายใต้ส่วนประกอบเหล่านี้จะนำทางคุณสู่การลงทุนที่มั่นคง

ลองนำเอา 5 วิธีที่แบ่งปันในบทความนี้ไปเป็นแนวทางการลงทุนของคุณ เพื่อกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ควมถึงช่วยให้คุณตัดสึนใจได้อย่างมั่นใจ และเข้าถึงเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

​​
บทความโดย
ทริคเก็บเงินแบบจริงจัง สะสมเงินฉบับคน GenY เก็บเงินยังไงให้อยู่หมัด
ตลาดไม่เป็นใจ ลงทุนยังไงดี?
แนะการลงทุน ผ่านกองทุนผสม ให้สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน
KBank LIVE
 

ติดตามข่าวสารการเงินจาก
K WEALTH ฟรี!