​​​​​​​​​​​​

 ธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย โครงการ "บ้านดีมีดาวน์"​

ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้ออกมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ "บ้านดีมีดาวน์" ด้วยการสนับสนุนเงินดาวน์ 50,000 บาท ต่อราย ทั้งหมด 100,000 สิทธิ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตัวเอง รวมถึงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการดาวน์บ้านให้กับประชาชน  ลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อและจดจำนองหลักประกันในช่วงเวลาโครงการ สามารถเข้าไปดูศึกษารายละเอียดได้ที่คลิก www.บ้านดีมีดาวน์.com​