/th/personal/loan/homeloan/pages/multi-purposes.aspx
Middle|Right Green

สินเชื่อบ้าน กู้เพิ่มได้

​​​​​​​​​​​​เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านกับเราอยู่แล้วก็กู้เพิ่มได้อีก ไม่เพิ่มภาระการผ่อน ให้คุณมีเงินใช้จ่ายได้ตามใจ

​​
InvisibleSectionName
10
Padding
ดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อน
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding
รายละเอียดสินเชื่อ
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding
รายละเอียดการสมัคร
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding

ขอวงเงินสินเชื่อใหม่สบายๆ ใช้จ่ายได้อย่างใจ

สำหรับลูกค้าเครดิตดี ผ่อนชำระตรงเวลา

 

กู้ง่าย

สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน ที่มีประวัติการผ่อนชำระดี

 

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

 

ผ่อนสูงสุด 30​​ ปี

ลดภาระรายเดือน ผ่อนน้อยกว่า


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ

ดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอี​ยด

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

MRR +1% ตลอดอายุสัญญา

ระยะเวลาผ่อน

สูงสุด 30ปี

วงเงิน

วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

 • ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบ​ริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขาเป็นผู้ดำเนินการประเมินราคา คิด 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร 02-8888888
Black
Middle|Left
Left

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย​ ​2 ปีแรก

หลังจากนั้นจนสิ้นสุด
สัญญา​​


อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2 ปี​

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (20 ปี)​

​MRR-1.25%​MRR-1.00%4.72%
​4.91%

อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.97% (ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค.63)

หมายเหตุ: ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ


หมายเหตุ:

อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563

​​

HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

สถานะ

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่มีประวัติการผ่อนชำระดี และยังคงเป็นหนี้ผ่อนชำระอยู่กับธนาคาร

อายุ

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป​
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

หลักประกัน

 • ที่อยู่อาศัย
เอกสารทั่วไป
 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ​ และหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • กรณีสมรสจดทะเบียน - สำเนาทะเบียนสมรส
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • กรณีหม้าย - ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตรสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้าเปลี่ยน)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)

เอกสารการเงิน

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) / สลิปโบนัส
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ข้าราชการบำนาญ

 • ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย และ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ

 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อบ้าน กู้เพิ่มได้​​ คืออะไร ?

เป็นเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่มีผลการผ่อนชำระดี เป็นเงินกู้ที่ผู้กู้สามารถนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

อยากทราบระยะเวลากู้สูงสุดของสินเชื่อบ้าน ​​กู้เพิ่มได้ ?​

สูงสุดไม่เกิน 30 ปี ภายใต้หลักเกณฑ์อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี ​(ทุกประเภทอาชีพ)


Black
Middle|Left
Left

​​

None
1
Padding

โปรโมชั่นพิเศษ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน
กู้เพิ่มได้

วันนี้ - 30 ต.ค. 2563

รับส่วนลดจาก GrabFood มูลค่าสูงสุด 400 บาท

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left