Middle|Right Black

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

​รีไฟแนนซ์บ้าน
กับสินเชื่อบ้านกสิกรไทย

สุขตัวเบา ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำพร้อมรับวงเงินเพิ่ม​

InvisibleSectionName
1
Padding
ดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อน
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
1
Padding
 

ดอกเบี้ยต่ำ

เลือกอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ให้คุณประหยัดกว่า

 

ผ่อนสูงสุด 30 ปี

ลดภาระรายเดือน ผ่อนน้อยกว่าBlack
Middle|Left
Left

อัตราดอกเบี้ย

​ 
ปีที่ 1-3 ปีที่ 4 จนตลอด​อายุสัญญา

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

โดยรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.50%*

​ลดสูงสุด อัตราดอกเบี้ย MRR-2.00%** ​

คลิกเพื่อนเลื่อน
 

พร้อมรับสิทธิส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25% ในปีแรก หากทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด​


​​​หมายเหตุ:

*รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 1.50% จากอัตราท้ายของสัญญาหลักจากสถาบันการเงินเดิมที่ลูกค้าได้รับ โดยเมื่อคำนวณ แล้ว อัตราดอกเบี้ยในช่วง 3 ปีแรก ต้องไม่ต่ำกว่า 3.40%
**(1) รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย เดิมที่ลูกค้าได้รับ โดยเมื่อคำนวณแล้ว อัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดจะไม่เกินอัตราดอกเบี้ย MRR-1.50% แต่ต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ย MRR-2.00% (2) อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อกับธนาคาร ​
สำหรับการยื่นกู้ระหว่างวันที 19 พ.ย. – 30 ธ.ค.61

เงื่อนไข​

 • ​​กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยลูกค้าสามารถขอกู้เพิ่มเติมได้สำหรับสินเชื่อตกแต่​งบ้านกสิกรไทยวงเงินไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขายหลักประกันและเมื่อรวมกับวงเงินกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยแล้วต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกันและสำหรับบ้านที่มีราคาขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
 • สามารถกู้เพิ่มเติมจากยอดคงค้างจากสถาบันการเงินเดิม (จำนวนจะเท่ากับจำนวนส่วนต่างระหว่างวงเงินอนุมัติทั้งจำนวนหักด้วยยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม)
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888

​​
HtmlBlock
2
Padding
 
 
 

อนุมัติทันที​

หมายเหตุ: เฉพาะการอนุมัติเบื้องต้น และยื่นเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
3
Padding
หลักทรัพย์ที่รองรับ
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
3
Padding

ประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับ

 

บ้านเดี่ยว

 

ทาวน์เฮ้าส์

 

อาคารพาณิชย์

 

ห้องชุด

 

ที่ดินพร้อมปลู​กสร้างบ้าน

 

ต่อเติมที่อยู่อาศัย

 

โอนสินเชื่อที่อยู่อาศัย
จากสถาบันการเงินอื่น ๆBlack
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
4
Padding
รายละเอียดสินเชื่อ
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
4
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ

ดาวน์โหลดข้อมูลโ​ดยละเอียด​

ดอกเบี้ย

ปีที่ 1-3 : อัตราดอกเบี้ยลอยตัว โดยรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 1.50%* (จากอัตราท้ายของสัญญาหลักจากสถาบันการเงินเดิมที่ลูกค้าได้รับ) ​​
​ปีที่ 4 จนตลอดอายุสัญญา : ลดสูงสุด MRR – 2.00%** ​​
ดูรายละเอียด​ ​​

ระยะเวลาผ่อน

สูงสุด 30 ปี

 

วงเงิน

​​​วงเงินสินเชื่อ 100% คิดจากวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย รวมกับวงเงินสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทย

ระยะเวลาพิจารณาการขอกู้

ประมาณ 3 วันทำการ ​(​เฉพาะการอนุมัติเบื้องต้นและยื่นเอกสาร​ครบถ้วนเท่านั้น)

 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

 • ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน คิด 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร
​​ รายละเอียด​เงื่อนไ​ข​​​​​​


Black
Middle|Left
Left

อัตราดอกเบี้ย

​ 
ปีที่ 1-3 ปีที่ 4 จนตลอด​อายุสัญญา

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

โดยรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.50%*

​ลดสูงสุด อัตราดอกเบี้ย MRR-2.00%** ​

คลิกเพื่อนเลื่อน
 

พร้อมรับสิทธิส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25% ในปีแรก หากทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด​


​​​หมายเหตุ:

*รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 1.50% จากอัตราท้ายของสัญญาหลักจากสถาบันการเงินเดิมที่ลูกค้าได้รับ โดยเมื่อคำนวณ แล้ว อัตราดอกเบี้ยในช่วง 3 ปีแรก ต้องไม่ต่ำกว่า 3.40%
**(1) รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย เดิมที่ลูกค้าได้รับ โดยเมื่อคำนวณแล้ว อัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดจะไม่เกินอัตราดอกเบี้ย MRR-1.50% แต่ต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ย MRR-2.00% (2) อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อกับธนาคาร ​
สำหรับการยื่นกู้ระหว่างวันที 19 พ.ย. – 30 ธ.ค.61

เงื่อนไข​

 • ​​กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยลูกค้าสามารถขอกู้เพิ่มเติมได้สำหรับสินเชื่อตกแต่​งบ้านกสิกรไทยวงเงินไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขายหลักประกันและเมื่อรวมกับวงเงินกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยแล้วต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกันและสำหรับบ้านที่มีราคาขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
 • สามารถกู้เพิ่มเติมจากยอดคงค้างจากสถาบันการเงินเดิม (จำนวนจะเท่ากับจำนวนส่วนต่างระหว่างวงเงินอนุมัติทั้งจำนวนหักด้วยยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม)
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888

​​
InvisibleSectionName
5
Padding
รายละเอียดการสมัคร
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
5
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

สัญชาติ

 • ไทย

อายุ

 • 22 ปีขึ้นไป
 • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี ​

รายได้

 • กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้ 12,000 ต่อเดือนขึ้นไป
 

อายุงาน

 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้ โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน หรือที่ปัจจุบันต้องมีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

อื่น ๆ

 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • ผู้กู้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน​​​
 
เอกสารทั่วไป
 • แบบฟอร์มใบสมัครคำขอสินเชื่อและหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • กรณีสมรสจดทะเบียน - สำเนาทะเบียนสมรส
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • กรณีหม้าย - ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตรสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้าเปลี่ยน)
เอกสารการเงิน

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) / สลิปโบนัส
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ข้าราชการบำนาญ

 • ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย และ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ
เอกสารหลักทรัพย์ (รีไฟแนนซ์)
 • ใบเสร็จการผ่อนค่างวดเดือนล่าสุด
 • สำเนาสัญญากู้เงินสถาบันการเงินเดิม

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
6
Padding

คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ คืออะไร ?

การขอยื่นกู้สินเชื่อจากธนาคารใหม่ เพื่อชำระหนี้ของสินเชื่อธนาคารเดิม เพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
เพื่อลดภาระหนี้ที่มีอยู่ ทำให้ผ่อนชำระต่อเดือนลดลงและหนี้หมดเร็วขึ้น

ถ้าจะยื่นกู้สินเชื่อรีไฟแนนซ์ ธนาคารจะให้วงเงินกู้เท่าไร ?

สำหรับโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน กำหนดให้วงเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกัน และสำหรับโครงการทั่วไปกำหนดให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยลูกค้าสามารถกู้เพิ่มเติมได้สำหรับสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยวงเงินไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขายหลักประกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-8888888

หากจะรีไฟแนนซ์จากธนาคารอื่นมา จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการรีไฟแนนซ์ มีดังนี้ ค่าประเมินหลักทรัพย์ (ประมาณ 3,000 บาท), ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ (ไม่เกิน 200,000 บาท), ค่าอากร 0.05% ของวงเงินขอกู้ใหม่ , ค่าประกันอัคคีภัย (เป็นไปตามอัตราค่าบริการของบริษัทที่ลูกค้าใช้บริการ)

สามารถยื่นกู้วงเงินเพิ่มเติมจากยอดคงค้างจากธนาคารเดิมได้ไหม ?

สามารถกู้เพิ่มเติมได้ โดยจำนวนจะเท่ากับจำนวนส่วนต่างระหว่างวงเงินอนุมัติทั้งจำนวนหักด้วยยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม

อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สามารถใช้กับการกู้ประเภทใดได้บ้าง ?

ใช้ได้กับหลักประกันที่อยู่อาศัยทุกประเภทหรืออาคารพาณิชย์ สำหรับการรีไฟแนนซ์เท่านั้น ไม่รวมการกู้ใหม่เพื่อซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง และที่ดินเปล่า​

กรณีของการกู้ร่วมของสินเชื่อบ้าน ผู้กู้ร่วมต้องมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ?

ต้องเป็นพี่น้อง / เครือญาติ / คู่สมรส (จดทะเบียน) ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องให้ลูกค้ายืนยัน หรือหากกรณีมีบุตรให้ใช้สูติบัตรของบุตร เพื่อยืนยันสถานภาพการสมรส
สมัครได้ที่: ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา หรือติดต่อ K-Contact Center 02-8888888

​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
 
No Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
 
PaddingBlack
Middle|Left
Left