Middle|Right Green

สินเชื่อบ้านช่วยได้

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​เงินก้อนมา บ้านก็ยังมี

วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
ฟรี! ค่าประเมิน

InvisibleSectionName
1
Padding
ดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อน
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
3
Padding
หลักทรัพย์ที่รองรับ
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
4
Padding
รายละเอียดสินเชื่อ
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
5
Padding
วงเงิน
Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
6
Padding
รายละเอียดการสมัคร
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
1
Padding
 

ดอกเบี้ยถูก ผ่อนยาว กู้ง่าย

​ดอกเบี้ยพิเศษ  ผ่อนสบาย นานสูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบี้ย​​
Black
Middle|Left
Left

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (เฉพาะลูกค้าที่ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไข)
                    
อัตราดอกเบี้ย​ ​​2 ปีแรก

หลังจากนั้น
จนสิ้นสุดสัญญา

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (EIR)*

​MRR-1.00%​MRR-0.50%6.30%​​

หมายเหตุ

 • * อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจาก วงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี 
 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate= “MRR”) เท่ากับ 6.87% ประกาศ ณ วันที่ 15 ส.ค. 62
 • อัตราดอกเบี้ย MRR อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคารโดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆไปและจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคารและในเว็บไซต์ ของธนาคาร
เงื่อนไข​​
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทยที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562และจดจำนองภายใน 30 ธันวาคม 2562​
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษและฟรีค่าประเมินหลักประกันข้างต้น เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีวงเงินสินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทยตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป และทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านตั้งแต่ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลาชำระคืนเงินกู้  หรือมีทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 70%  ของระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • การทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง ทั้งนี้ผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกที่จะทำประกันชีวิตหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

 • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888, www.kasikornbank.com  


เงื่อนไข​

 • ​​กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยลูกค้าสามารถขอกู้เพิ่มเติมได้สำหรับสินเชื่อตกแต่​งบ้านกสิกรไทยวงเงินไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขายหลักประกันและเมื่อรวมกับวงเงินกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยแล้วต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกันและสำหรับบ้านที่มีราคาขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
 • สามารถกู้เพิ่มเติมจากยอดคงค้างจากสถาบันการเงินเดิม (จำนวนจะเท่ากับจำนวนส่วนต่างระหว่างวงเงินอนุมัติทั้งจำนวนหักด้วยยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม)
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888

​​

HtmlBlock
2
Padding

สินเชื่อที่ขอกู้ได้

 

เงินกู้

 

เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
3
Padding

ประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับ

 

บ้านพร้อมที่ดิน

 

ทาวน์เฮ้าส์

 

อาคารพาณิชย์

 

ห้องชุด

(ราคาซื้อขายต่อหน่วย
ไม่ต่ำกว่า 0.5 ล้านบาท)

 

ที่ดินเปล่า​ 


Black
Middle|Left
Left

เงื่อนไข

 • บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุดและที่ดินเปล่า โดยหลักประกันจะต้องเป็นการใช้เพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น มิใช่เพื่อการให้เช่า หรือการพาณิชย์ (ห้องชุดต้องมีราคาซื้อขายต่อหน่วยไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท )
 • หลักประกันจะต้องปลอดภาระ ไม่ติดจำนอง หรือภาระผูกพันอื่นๆ กับสถาบันการเงินใดๆ ยกเว้นกรณีขอไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่นที่เป็นสินเชื่อประเภทเดียวกัน
 •  

​ ​​
HtmlBlock
4
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ

ดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียด​
 

ดอกเบี้ย

 • เงินกู้​
  • ​อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เดือน 1-24 MRR-1.00%
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีที่ 3 จนครบสัญญา MRR-0.50%
 • ​​กู้เบิกเงินเกินบัญชี MRR + 1.00% ต่อปี​

* อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เท่ากับ 6.87% ประกาศ ณ วันที่ 15 ส.ค. 62

ดูรายละเอียด​​​​​

​​

ระยะเวลาผ่อน

 • เงินกู้ (Loan) สูงสุดไม่เกิน  30 ปี (อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ต่ออายุวงเงินปีต่อปี
​​​

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย

 • ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อย 3,000 บาทต่อราย
 • เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีวงเงินสินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทยตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป
 • ​ลูกค้าต้องทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านตั้งแต่ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ หรือมีทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 70% ของระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
​ 

Black
Middle|Left
Left

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (เฉพาะลูกค้าที่ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไข)
                    
อัตราดอกเบี้ย​ ​​2 ปีแรก

หลังจากนั้น
จนสิ้นสุดสัญญา

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา (EIR)*

​MRR-1.00%​MRR-0.50%6.30%​​

หมายเหตุ

 • * อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจาก วงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี 
 • อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate= “MRR”) เท่ากับ 6.87% ประกาศ ณ วันที่ 15 ส.ค. 62
 • อัตราดอกเบี้ย MRR อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคารโดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆไปและจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคารและในเว็บไซต์ ของธนาคาร
เงื่อนไข​​
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทยที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562และจดจำนองภายใน 30 ธันวาคม 2562​
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษและฟรีค่าประเมินหลักประกันข้างต้น เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีวงเงินสินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทยตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป และทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านตั้งแต่ 70% ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลาชำระคืนเงินกู้  หรือมีทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 70%  ของระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • การทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย รับประกันโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขในกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง ทั้งนี้ผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกที่จะทำประกันชีวิตหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

 • การพิจารณารับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888, www.kasikornbank.com  


เงื่อนไข​

 • ​​กรณีหลักประกันตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยลูกค้าสามารถขอกู้เพิ่มเติมได้สำหรับสินเชื่อตกแต่​งบ้านกสิกรไทยวงเงินไม่เกิน 10% ของราคาซื้อขายหลักประกันและเมื่อรวมกับวงเงินกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยแล้วต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกันและสำหรับบ้านที่มีราคาขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย
 • สามารถกู้เพิ่มเติมจากยอดคงค้างจากสถาบันการเงินเดิม (จำนวนจะเท่ากับจำนวนส่วนต่างระหว่างวงเงินอนุมัติทั้งจำนวนหักด้วยยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม)
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888

​​

HtmlBlock
5
Padding

วงเงิน

เงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือวงเงินสินเชื่อทั้งสองประเภทรวมกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยกำหนดวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 100,000  บาท

 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • วงเงินกู้ร่วมกับวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี รวมสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
6
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

สัญ​​ชาติ

 • ไทย

อายุ

 • 20 ปีขึ้นไป

รายได้

 • ผู้ขอกู้ต้องมีรายได้รับสุทธิต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • กรณีเป็นการกู้ร่วม ผู้ขอกู้หลักและผู้ขอกู้ร่วมทั้งหมด ต้องมีรายได้รับสุทธิต่อเดือนของแต่ละคนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

 

อายุงาน

 • กรณีผู้มีรายได้ประจำต้องมีอายุงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 • กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

อื่น ๆ

 • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (ยกเว้นคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
 • ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหลักประกัน กรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์หลักประกันไม่ได้ขอกู้ จะต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติทางตรง ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง คู่สมรส (จดทะเบียน และกรณีไม่จดทะเบียนต้องมีบุตร)

 
เอกสารทั่วไป
 • แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ และหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
 • กรณีสมรสจดทะเบียน - สำเนาทะเบียนสมรส
 • กรณีสมรสไม่จดทะเบียน - หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร
 • กรณีหม้าย - ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตรสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้าเปลี่ยน)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)

เอกสารการเงิน

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) / สลิปโบนัส
 • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ข้าราชการบำนาญ

 • ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย และ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง

ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่น ๆ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ

 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนหรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
 • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ
เอกสารหลักทรัพย์
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
7
Padding

คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อบ้านช่วยได้ ​(​Home for Cash) คืออะไร ?

วงเงินเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยใช้หลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยของตนเองจำนองเป็นหลักประกัน สามารถเลือกได้เป็นเงินกู้ หรือวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) หรือจะเลือกทั้งสองอย่างพร้อมกัน

หากลูกค้าต้องการจะ Refinance จากธนาคารอื่น เพื่อมาขอสินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทย จากธนาคารกสิกรไทย ได้หรือไม่ ?

สามารถทำได้ โดยจะต้องเป็นสินเชื่อประเภทเดียวกันกับสินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทย คือเป็นสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคลที่ใช้ที่อยู่อาศัยของตนเองจำนองเป็นประกันBlack
Top|Left
Left
None
 
Padding
Black
Top|Left
Left
None
 
Padding
Black
Top|Left
Left
None
 
Padding
Black
Top|Left
Left
None
 
Padding
Black
Top|Left
Left
None
 
Padding
Black
Top|Left
Left
None
 
Padding
Black
Top|Left
Left
None
 
Padding
Black
Top|Left
Left
None
 
Padding
Black
Top|Left
Left
None
 
Padding
Black
Top|Left
Left
None
 
PaddingBlack
Top|Left
Left