ขั้นตอนการตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน

ขั้นตอนการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินด้วยตัวเอง รู้ไว้ดีอย่างไร!

27 ก.พ. 2566

ขั้นตอนการตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน
quote

ราคาประเมินที่ดินเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่ควรรู้จัก โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยราคาประเมินที่ดิน เป็นราคาที่ดินที่ถูกประเมินโดยกรมธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดระหว่างการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ในบทความนี้จะมาแนะนำให้รู้ว่าการดูราคาประเมินที่ดินต้องทำอย่างไร และมีระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ควรรู้ ตามที่กรมธนารักษ์ได้กำหนดไว้อย่างไรบ้าง

quote
ชวนรู้ ราคาประเมินที่ดินคืออะไร
ชวนรู้ ราคาประเมินที่ดินคืออะไร

ราคาประเมินที่ดินคืออะไร

ราคาประเมินที่ดินเป็นการประเมินทรัพย์สินรูปแบบหนึ่งที่ได้รับการประเมินราคาที่ดินโดยกรมธนารักษ์ เพื่อใช้ประกอบการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามที่กฎหมายกำหนด โดยการประเมินทรัพย์สินนั้นมีด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่

 • ราคาซื้อขายจริง จะเป็นราคาตามที่ตกลงซื้อขายระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับราคาอื่นๆ เสมอไป
 • ราคาตลาด คือ ราคาที่เกิดจากการประเมินมูลค่าของที่ดินในแต่ละทำเล ซึ่งควรเข้ารับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ หรือบริษัทที่มีประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อความถูกต้อง และแม่นยำ รวมถึงเพื่อให้รู้ว่าถึงราคาตลาดในปัจจุบันด้วย
 • ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เป็นราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์
ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินแบบออนไลน์ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
ตรวจสอบราคาประเมินที่ดินแบบออนไลน์ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

วิธีตรวจสอบราคาประเมินที่ดินออนไลน์ ด้วยตัวเองทำได้ง่ายนิดเดียว

โดยปกติการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินจะสามารถทำได้ที่กรมที่ดิน แต่สำหรับใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปกรมที่ดินไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม สามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินออนไลน์ได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งที่ดินที่มีโฉนด และที่ดินแบบไม่มีโฉนด ที่จะเป็นประโยชน์ในการซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างมาก โดยวิธีการตรวจสอบแบบที่มีโฉนดและแบบที่ไม่มีโฉนดก็จะแตกต่างกันออกไป ดังนี้

การตรวจราคาประเมินที่ดินแบบมีโฉนด
การตรวจราคาประเมินที่ดินแบบมีโฉนด

การตรวจราคาประเมินที่ดินแบบมีโฉนด

การตรวจสอบราคาประเมินที่ดินแบบมีโฉนด สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากการเตรียมโฉนดที่ดินให้พร้อมและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เข้าใช้งาน เว็บไซต์กรมธนารักษ์
 2. ค้นหาราคาประเมิน โดยสามารถทำการค้นหาได้ 2 แบบคือ
  1. ค้นจากเลขที่โฉนด ด้วยการกรอกเลขที่โฉนด หน้าสำรวจ และจังหวัดที่ตั้งแปลงที่ดินลงไป
  2. ค้นหาจากเลขที่ดิน ด้วยการกรอกเลขที่ดิน ระวาง และจังหวัดที่ตั้งแปลงที่ดินลงไป
 3. ดูราคาประเมินที่ดินได้ที่ด้านขวามือของตารางที่แสดงขึ้นมา
การตรวจราคาประเมินที่ดินแบบไม่มีโฉนด
การตรวจราคาประเมินที่ดินแบบไม่มีโฉนด

การตรวจราคาประเมินที่ดินแบบไม่มีโฉนด

ในบางครั้งผู้ซื้อหรือนายหน้าค้าขายที่ดินก็อยากจะทราบราคาประเมินที่ดิน แต่ยังไม่มีโฉนดอยู่กับตัวก็ไม่เป็นไร การตรวจสอบราคาประเมินที่ดินแบบไม่มีโฉนด ก็ยังทำได้ไม่ยากเย็นมากนัก เพียงเริ่มทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน ของกรมที่ดิน หรือ เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Landmaps
 2. ซูมแผนที่เข้าไปค้นหาที่ตั้งที่ดินที่ต้องการตรวจสอบราคา หรือค้นหาจากจังหวัด เขต แขวง หรือแม้กระทั่งค้นหาสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง ไม่ต่างจากการใช้ Google Maps
 3. คลิกบนที่ตั้งที่ดินที่ต้องการตรวจสอบราคา 2 ครั้ง จากนั้นระบบจะแสดงขอบเขตที่ดินขึ้นมา ให้คลิกไปบนกรอบขอบเขตที่ดินที่ต้องการดู จากนั้นรายละเอียดข้อมูลโฉนด ขนาดที่ดิน รวมทั้งราคาประเมินจะปรากฎให้ได้ดูทันที
อยากได้หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินต้องขออย่างไร
อยากได้หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินต้องขออย่างไร

หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินกรมธนารักษ์ต้องทำอย่างไร

การตรวจสอบราคาประเมินนั้นสามารถทำได้เองในเว็บไซต์ แต่หากต้องการขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน ก็จะไปขอได้ที่สำนักงานที่ดินท้องที่ โดยผู้ขอจะต้องเป็นเจ้าของที่ดิน หรือเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินแปลงนั้น และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอรับรองราคาประเมินตามระเบียบ

เอกสารที่ต้องเตรียม เพื่อขอหนังสือรับรอง

การขอหนังสือรับรองจะต้องนำเอกสารไปยื่นคำขอกับพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ ตามที่ดินนั้นตั้งอยู่ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมก็ได้แก่

 • โฉนดที่ดิน, น.ส.3, น.ส.3ก, ฯลฯ หรือสำเนาเอกสารดังกล่าว (ในกรณีไม่สามารถนำเอกสารฉบับจริงมาได้)
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผู้ขอและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรดังกล่าว ในกรณีมอบอำนาจจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาบัตรดังกล่าวที่รับรองสำเนาแล้วของผู้มอบอำนาจมาด้วย
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ ในกรณีมอบอำนาจต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
 • หลักฐานของนิติบุคคล หรือหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีไม่สามารถไปด้วยตนเอง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

โดยปกติขั้นตอนการขอหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขอหนังสือรับรองก้จะมีดังนี้

 • ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
 • ค่ารับรองฉบับละ 10 บาท
 • ค่าพยานคำขอเรื่องละ 20 บาท
 • ค่ามอบ (ถ้ามี) เรื่องละ 20 บาท

รู้ราคาประเมินที่ดินมีประโยชน์ต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างไร

โดยปกติแล้วราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์จะถูกนำมาใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ในกรณีที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงการซื้อ-ขายที่ดินว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไร ในการทำนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์

นอกจากประโยชน์ที่เจ้าของที่ดินจะได้จากการรู้ราคาประเมินที่ดินของตัวเองแล้ว สำหรับผู้ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การรู้ราคาประเมินที่ดินยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ดังนี้

 • นำข้อมูลมาวิเคราะห์ศักยภาพของทำเลและศักยภาพของโครงการในอนาคตเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
 • ใช้คิดคำนวณค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้ ภาษีอากร และภาษีแสตมป์ก่อนวันโอนจริง ทำให้การคำนวณค่าใช้จ่ายสามารถทำได้ล่วงหน้าและแม่นยำมากขึ้น
 • สามารถนำราคาประเมินไปประกอบการกำหนดราคาซื้อขายได้
 • สามารถใช้เป็นข้อมูลในการเจรจาและต่อรองในการลงทุน
อัปเดตราคาประเมินที่ดินปี 2566
อัปเดตราคาประเมินที่ดินปี 2566

รู้ก่อนใคร อัปเดตราคาประเมินที่ดิน ปี 2566

การแบ่งภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยจะอาศัยการแบ่งตามสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ในประเทศไทย โดยในแต่ละจังหวัดนั้นก็จะมีราคาประเมินที่ดินต่อตารางวาแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและความนิยมของแต่ละภูมิภาคด้วย

ภาคกลาง

พื้นที่ภาคกลางจะมีจังหวัดที่ได้รับความนิยมและมีราคาประเมินที่ดินโดดเด่น 6 จังหวัดต้นๆ ดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร 145,000 - 100,000 บาท ต่อตารางวา
 • นนทบุรี 1,000 - 170,000 บาท ต่อตารางวา
 • ปทุมธานี 600 - 100,000 บาท ต่อตารางวา
 • นครสวรรค์ 70 - 110,000 บาท ต่อตารางวา
 • พิษณุโลก 30 - 110,000 บาท ต่อตารางวา
 • นครนายก 200 - 73,500 บาท ต่อตารางวา

ภาคเหนือ

พื้นที่ภาคเหนือจะมีจังหวัดที่ได้รับความนิยมและมีราคาประเมินที่ดินโดดเด่น 6 จังหวัดต้นๆ ดังนี้

 • เชียงใหม่ 25 - 515,000 บาท ต่อตารางวา
 • เชียงราย 130 - 85,000 บาท ต่อตารางวา
 • ลำปาง 100 - 100,000 บาท ต่อตารางวา
 • น่าน 25 - 65,000 บาท ต่อตารางวา
 • ตาก 25 - 63,000 บาท ต่อตารางวา
 • อุตรดิตถ์ 50 - 60,000 บาท ต่อตารางวา

ภาคใต้

พื้นที่ภาคใต้จะมีจังหวัดที่ได้รับความนิยมและมีราคาประเมินที่ดินโดดเด่น 6 จังหวัดต้นๆ ดังนี้

 • กระบี่ 250 - 72,500 บาท ต่อตารางวา
 • ภูเก็ต 980 - 200,000 บาท ต่อตารางวา
 • นครศรีธรรมราช 60 - 200,000 บาท ต่อตารางวา
 • สุราษฎร์ธานี 100 - 150,000 บาท ต่อตารางวา
 • ตรัง 100 - 150,000 บาท ต่อตารางวา
 • ยะลา 40 - 170,000 บาท ต่อตารางวา

ภาคตะวันตก

พื้นที่ภาคตะวันตกจะมีจังหวัดที่ได้รับความนิยมและมีราคาประเมินที่ดินโดดเด่น 4 จังหวัด ดังนี้

 • ประจวบคีรีขันธ์ 100 - 150,000 บาท ต่อตารางวา
 • ราชบุรี 75 - 100,000 บาท ต่อตารางวา
 • เพชรบุรี 100 - 100,000 บาท ต่อตารางวา
 • กาญจนบุรี 50 - 60,000 บาท ต่อตารางวา

ภาคตะวันออก

พื้นที่ภาคตะวันออกจะมีจังหวัดที่ได้รับความนิยมและมีราคาประเมินที่ดินโดดเด่น 6 จังหวัดต้นๆ ดังนี้

 • ชลบุรี 200 - 220,000 บาท ต่อตารางวา
 • ระยอง 100 - 100,000 บาท ต่อตารางวา
 • จันทบุรี 100 - 90,000 บาท ต่อตารางวา
 • ตราด 75 - 71,000 บาท ต่อตารางวา
 • ฉะเชิงเทรา 100 - 50,000 บาท ต่อตารางวา
 • ปราจีนบุรี 75 - 45,000 บาท ต่อตารางวา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีจังหวัดที่ได้รับความนิยมและมีราคาประเมินที่ดินโดดเด่น 6 จังหวัดต้นๆ ดังนี้

 • ขอนแก่น 50 - 200,000 บาท ต่อตารางวา
 • อุดรธานี 50 - 180,000 บาท ต่อตารางวา
 • นครราชสีมา 50 - 130,000 บาท ต่อตารางวา
 • อุบลราชธานี 50 - 110,000 บาท ต่อตารางวา
 • ร้อยเอ็ด 75 - 80,000 บาท ต่อตารางวา
 • มหาสารคาม 100 - 60,000 บาท ต่อตารางวา

ราคาประเมินที่ดินคือราคาที่ถูกประเมินโดยกรมธนารักษ์ และใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ระหว่างการทำนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การรู้ราคาประเมินที่ดินจากกรมธนารักษ์ยังมีประโยชน์ต่อการลงทุนมากมาย ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการประเมินค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ความแม่นยำในการกำหนดราคาขาย และอำนาจในการต่อรองเจรจาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ด้วย

โดยธรรมชาติของราคาประเมินที่ดิน และราคาประเมินในออนไลน์จะมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะต่ำกว่าราคาตลาดที่ขายทั่วไป ซึ่งราคาประเมินที่ดินนั้นมักจะเป็นเพียงการประเมินราคาที่ดินเปล่า ไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง ทำให้อาจจะต้องนำราคานี้ไปคำนวณกับปัจจัยอื่นๆ ต่อเนื่องไป สำหรับผู้ที่สนใจทรัพย์มือสองทำเลดี หรือต้องการขายที่ดินทำเลดีในราคาพิเศษ สามารถดูเพิ่มเติมได้จากก K-Property ได้เลย ก็มีแหล่งดีๆ อย่าง บ้านมือสองกสิกร ที่รวบรวมทำเลศักยภาพสูง รวมทั้งบ้านมือสองสำหรับการอยู่อาศัยที่คัดสรรมาเพื่อผู้ที่อยากได้บ้านสวยๆ ทำเลดีๆ โดยเฉพาะ