ไอเดียการต่อเติมหน้าบ้าน

ไอเดียการต่อเติมหน้าบ้านอย่างมีสไตล์ เพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้คุ้มค่า

9 ต.ค. 2566

ไอเดียการต่อเติมหน้าบ้าน
quote

บ้านเป็นสถานที่แห่งความสบายใจ การออกแบบบ้านจึงจำเป็นต้องตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้ ทั้งในด้านการใช้ชีวิต และเพื่อให้เป็นสถานที่ที่ผ่อนหย่อนใจ ซึ่งไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนก็มีความต่างกัน รวมไปถึงความต้องการพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน หลายคนจึงให้ความสนใจในการต่อเติมบ้าน เพื่อเป็นการรีโนเวทพื้นที่ให้สวยงาม ตรงใจ และเป็นการขยับขยายพื้นที่ให้สามารถใช้สอยได้มากขึ้น โดยเฉพาะการต่อเติมหน้าบ้านที่นอกจากเรื่องของพื้นที่แล้ว ยังต้องมีการต่อเติมหลังคาหน้าบ้านให้มีความคงทน และเหมาะสมต่อการใช้งาน บทความนี้จะพาไปดูว่าการต่อเติมหน้าบ้านสามารถทำได้อย่างไร และมีไอเดียการต่อเติมหน้าบ้านให้ออกมาเหมาะสมต่อความต้องการอย่างไร

quote
การต่อเติมหน้าบ้าน คืออะไร

การต่อเติมหน้าบ้าน คืออะไร

การต่อเติมหน้าบ้าน คือการเพิ่ม ดัดแปลง ก่อสร้าง หรือปลูกสร้างใดๆ ในพื้นที่บริเวณหน้าบ้าน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมหลังคาหน้าบ้าน การเพิ่มโรงรถ หรือการปูพื้นหน้าบ้านใหม่ ก็ล้วนนับเป็นการต่อเติมหน้าบ้านทั้งสิ้น นอกจากนี้ ในการต่อเติมหน้าบ้านอาจจะมีกรณีที่ต้องมีการขออนุญาตตามกฏหมายต่อเติมบ้านด้วยเช่นกัน

เข้าใจโครงสร้างของบ้านก่อนต่อเติม

เข้าใจโครงสร้างของบ้านก่อนต่อเติม

ก่อนทำการต่อเติมหน้าบ้าน สิ่งที่ต้องทำการวิเคราะห์ก่อน คือ โครงสร้างของบ้านก่อนต่อเติม เนื่องจากการต่อเติมบ้านจำเป็นต้องอ้างอิงจากโครงสร้างเดิมของตัวบ้าน เพื่อให้การต่อเติมเป็นไปอย่างปลอดภัยและสามารถอยู่ไปได้ในระยะยาว โดยโครงสร้างเดิมของแต่ละบ้านก็จะแตกต่างกันออกไป เพื่อให้ได้การต่อเติมหน้าบ้านที่ถูกวิธีและมีความปลอดภัย จึงควรให้วิศวกรเป็นที่ปรึกษาตามแต่กรณี ส่วนใหญ่แล้วการต่อเติมหน้าบ้านจึงมักออกแบบและสร้างให้มีความต่อเนื่องกับโครงสร้างบ้านเดิม แต่ไม่เชื่อมต่อกับโครงสร้างบ้านเดิม เพราะการต่อเติมหน้าบ้านอย่างผิดวิธีนั้น อาจทำให้บ้านทรุดโทรมได้ในอนาคต การทำความเข้าใจโครงสร้างบ้านเดิมก่อนทำการต่อเติมหน้าบ้านจึงเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวบ้านหลักด้วย

ต่อเติมหน้าบ้าน ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

ต่อเติมหน้าบ้าน ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

ในการต่อเติมหน้าบ้าน ไม่เพียงแค่ต้องคำนึงถึงการออกแบบที่สวยงาม ปลอดภัย และการใช้งานได้อย่างครบถ้วนกับความต้องการ หรือการต้องพิจารณาขออนุญาตบริเวณรอบบ้านเท่านั้น แต่การต่อเติมหน้าบ้านยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะต้องคำนึงก่อนจะถึงขั้นตอนในการต่อเติมหน้าบ้าน

คำนึงถึงข้อกฎหมาย

การพิจารณาในเรื่องกฏหมายการต่อเติมหน้าบ้านก่อนที่จะตัดสินใจปลูกสร้างหรือต่อเติมบ้านเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เนื่องจากการก่อสร้างอาจมีความเข้าข่ายที่ต้องขออนุญาต และควรได้รับอนุญาตจากทางราชการ หรือต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมายก่อน ดังนี้

  • การขยายพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งตั้งแต่ 5 ตารางเมตร
  • การเปลี่ยนหรือขยายหลังคาที่ทำให้เกิดการปกคลุมเนื้อที่เพิ่มขึ้น
  • การเพิ่ม ลด และเปลี่ยนแปลงทั้งจำนวนหรือลักษณะเสา คาน ผนัง และบันได
  • ทาวน์เฮาส์หรือตึกแถวจะต้องมีพื้นที่ด้านหลังกว้างอย่างน้อย 2 เมตรสำหรับการทำทางหนีไฟ
  • ผนังด้านที่มีประตูหรือหน้าต่างต้องสูงไม่เกิน 9 เมตร และต้องห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย 2 เมตร ถ้าหากมีความสูงเกิน 9 เมตรจะต้องเพิ่มระยะห่างเป็นอย่างน้อย 3 เมตร
  • ผนังด้านที่ไม่มีประตูหรือหน้าต่างหรือช่องเปิดใดๆ ต้องกำหนดให้ห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย 0.5 เมตร หรือมีความยินยอมจากเจ้าของที่ดินใกล้เคียง

อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้อาจมีข้อยกเว้นที่ไม่ต้องได้รับการอนุญาตจากทางราชการ ดังนี้

  • เมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงแล้ว
  • ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมลพิษทางอากาศ หรือมลพิษทางเสียงระหว่างต่อเติมหน้าบ้าน อีกทั้งยังไม่สร้างความเดือดร้อนใดๆ ต่อเพื่อนบ้านใกล้เคียง

คำนึงถึงหลักการก่อสร้าง

นอกจากความยินยอมจากบ้านใกล้เรือนเคียง และการได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว อีกปัจจัยที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือการต่อเติมหลังคาหน้าบ้านที่ถูกหลักการก่อสร้าง เพื่อให้แน่ใจว่าการก่อสร้างหรือการต่อเติมหลังคาหน้าบ้านเพิ่มนั้นจะไม่เป็นอันตรายต่อตัวบ้าน หรือเสี่ยงต่อการทรุดโทรมของตัวบ้านที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยจะต้องปรึกษาสถาปนิกและวิศวกรที่ร่วมกันออกแบบและปลูกสร้างบ้าน และคำนวณถึงโครงสร้างและพื้นที่บ้านเดิมไปจนถึงพื้นที่ต่างๆ ว่าเพียงพอต่อการปลูกสร้างต่อเติมหน้าบ้านได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ โดยจะต้องยึดถึงความปลอดภัยมากกว่าความสวยงามเสมอ

การต่อเติมหลังคาหน้าบ้านมีประโยชน์อย่างไร

การต่อเติมหลังคาหน้าบ้านมีประโยชน์อย่างไร

บางคนอาจเริ่มสงสัยว่า หากการต่อเติมหน้าบ้านนั้นจะต้องคำนวณถึงความปลอดภัยต่างๆ อย่างถี่ถ้วนหรือต้องมีการขออนุญาตที่ชัดเจน แล้วการต่อเติมหน้าบ้านนั้นมีประโยชน์อย่างไร การต่อเติมหน้าบ้านนั้นมีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งเพื่อการใช้งาน และการปรับปรุงบ้านหลังเดิมให้มีมูลค่ามากขึ้น

เพิ่มมูลค่าให้กับตัวบ้าน

การเพิ่มมูลค่าให้กับตัวบ้านด้วยการต่อเติมหน้าบ้าน เช่น การต่อเติมหลังคาจอดรถหน้าบ้าน ที่จะอำนวยความสะดวกและเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับเจ้่าของบ้านมากขึ้น โดยสามารถเพิ่มมูลค่าทั้งการปล่อยเช่าหรือปล่อยขายต่อได้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มมูลค่าให้กับบ้านด้วยการต่อเติมหลังคาหน้าบ้านก็จะต้องเลือกหลังคาที่คุ้มค่าและสร้างประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

เพิ่มความสะดวกสบาย

การต่อเติมหน้าบ้าน เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้อยู่อาศัย เพราะเป็นการต่อเติมที่ทำให้ได้เห็นทุกกระบวนการปลูกสร้างอย่างชัดเจน และเป็นการขยายพื้นที่โดยไม่ต้องย้ายออกจากบ้านในระหว่างการก่อสร้าง จึงเป็นการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้บ้านโดยไม่ทำให้เกิดความลำบากเลยแม้แต่น้อย

เพิ่มห้อง มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น

เพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับบ้านมากขึ้น อีกทั้งยังสร้างประโยชน์ในเรื่องการลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มพื้นที่ให้ได้ใช้ประโยชน์จากบ้านเดิมที่คุ้นชินอยู่แล้ว เพราะสามารถขยับขยายการใช้งานภายในบ้านด้วยการลงทุนที่น้อยกว่าการตัดสินใจย้ายหาบ้านใหม่ที่ใหญ่ขึ้น

ไอเดียต่อเติมหน้าบ้านให้ดูดี ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์

ไอเดียต่อเติมหน้าบ้านให้ดูดี ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์

เมื่อได้รู้ถึงประโยชน์ของการต่อเติมหน้าบ้านแล้ว แต่ยังไม่มีไอเดียในการออกแบบให้การต่อเติมหน้าบ้านนั้นตอบโจทย์ต่อความต้องการ มาดูไอเดียที่น่าสนใจในการต่อเติมหน้าบ้านกัน

เปลี่ยนหน้าบ้านให้เป็นโรงรถ

เปลี่ยนหน้าบ้านให้เป็นโรงรถ คือวิธีต่อหน้าบ้านที่นิยมกันมาก หลายบ้านมีพื้นที่หน้าบ้านแต่ไม่ได้ใช้สอยย การต่อเติมหน้าบ้านขึ้นมาเป็นโรงรถจึงสร้างประโยชน์ในเรื่องความปลอดภัย และเพิ่มพื้นที่สำหรับจอดรถได้มากขึ้น

เพิ่มห้อง ด้วยการต่อเติมหน้าบ้าน

เพิ่มห้องด้วยการต่อเติมหน้าบ้าน เป็นไอเดียที่เหมาะต่อบ้านที่มีความต้องการพื้นที่ใช้สอยต่อกิจกรรมต่างๆ เช่นอาจต่อเติมเป็นห้องนอนรับแขก หรือต่อเติมเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับห้องสังสรรค์ การต่อหน้าบ้านออกมาเป็นห้องอีกห้องหนึ่งก็ทำให้ได้พื้นที่ใช้สอยมากขึ้น

ต่อเติมทางเดินหน้าบ้าน ให้ดูไม่โล่ง

ต่อเติมทางเดินหน้าบ้านให้ดูไม่โล่งก็เป็นไอเดียสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีความต้องการพื้นที่ใช้สอยที่เฉพาะเจาะจง แต่ต้องการแต่งบ้านให้สวยงาม การจัดระเบียบด้วยการต่อเติมทางเดินเพิ่มขึ้น เช่น การปูพื้น ก็ทำให้หน้าบ้านดูไม่โล่งจนเกินไป

สร้างสวนไว้หน้าบ้าน ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

สร้างสวนหน้าบ้านสำหรับผ่อนคลาย เหมาะสำหรับคนติดบ้านและต้องการสร้างพื้นที่ส่วนตัวเพื่อผ่อนคลายในวันที่เหนื่อยล้า การต่อเติมหน้าบ้านด้วยการสร้างสวนหน้าบ้าน เพิ่มพื้นที่สีเขียวและรังสรรธรรมชาติด้วยตัวเองในพื้นที่เล็กๆ ก็เป็นอีกไอเดียที่สายรักธรรมชาติสามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้บ้านน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ต่อเติมหน้าบ้าน เลือกใช้วัสดุแบบไหนดี

ต่อเติมหน้าบ้าน เลือกใช้วัสดุแบบไหนดี

การต่อเติมหน้าบ้านในรูปแบบต่างๆ นั้นมีการออกแบบและใช้วัสดุที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ความเหมาะสม และที่สำคัญคือการเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก จึงต้องมีการเลือกสรรวัสดุอย่างรอบคอบ

ต่อเติมหลังคาหน้าบ้าน เลือกใช้วัสดุแบบไหนดี

การต่อเติมหลังคาหน้าบ้านจำเป็นต้องใส่ใจกับวัสดุของหลังคาเป็นสำคัญ เนื่องจากเป็นส่วนที่คุ้มแดดคุ้มฝนให้กับพื้นที่ใช้สอย โดยวัสดุที่นิยมใช้สำหรับการต่อเติมหลังคาหน้าบ้านมีดังนี้

หลังคาเมทัลชีท

หลังคาเมทัลชีท คือ หลังคาที่เคลือบโลหะผสมอลูมิเนียมและสังกะสี มีคุณสมบัติเด่นอยู่ที่การลดปัญหาน้ำรั่วซึม เพราะรูปลักษณ์ที่ต่อเนื่องยาวเป็นแผ่น มีความสวยงามและราคาไม่แพง

หลังคาอะคริลิกโปร่งแสง

หลังคาอะคริลิกโปร่งแสงคือหลังคาที่มีคุณสมบัติเด่นอยู่ที่การเพิ่มแสงให้กับพื้นที่ใช้สอย โดยวัสดุอะคริลิคมีความกรองแสงในลักษณะที่พอดี จึงทำให้พื้นที่ใช้สอยมีความโปร่งกำลังดี เหมาะกับการต่อหน้าบ้านทั้งเพื่อความสวยงามและเพื่อการใช้งาน

หลังคาพอลิคาร์บอเนต

หลังคาพอลิคาร์บอเนตคือหลังคาที่ทำจากพลาสติก จึงมีคุณสมบัติเด่นอยู่ที่การป้องกันรอยขีดข่วน มีความยืดหยุ่นสูงจึงทำให้คงทนต่อสภาพอากาศได้ดี และที่สำคัญคือน้ำหนักเบา การต่อเติมหน้าบ้านที่ด้วยวัสดุชนิดนี้จึงยืดอายุการใช้งานได้ดี และมีลักษณะโปร่งแสงทำให้บ้านไม่ทึบจนเกินไป

หลังคาไวนิล

หลังคาไวนิลเป็นหลังคาสำหรับการต่อหน้าบ้านที่พบเห็นได้บ่อย เนื่องจากทำจากวัสดุ PVC จึงมีคุณสมบัติในการคงทนต่อสภาพอากาศ ป้องกันน้ำรั่วซึมได้ดี และใช้งานได้นาน

หลังคาไฟเบอร์กลาส

หลังคาไฟเบอร์กลาสเป็นหลังคาที่ได้รับความนิยมในการต่อเติมหลังคาหน้าบ้าน จากคุณสมบัติเด่นที่ความคงทนต่อความร้อนสูงถึง 150 องศาเซลเซียส มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบา ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย

หลังคายูพีวีซี

หลังคายูพีวีซี คือ หลังคาที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการช่วยลดความร้อนของพื้นที่ใช้สอยหน้าบ้านจากความสามารถในการสะท้อนความร้อน ดูดซับเสียงได้ดีและไม่เป็นสนิม จึงเหมาะต่อการใช้งานต่อเติมหน้าบ้านอย่างมาก

ต่อเติมพื้นหน้าบ้าน เลือกใช้วัสดุแบบไหนดี

นอกจากการเลือกวัสดุหลังคาหน้าบ้านทาวน์โฮมให้มีความปลอดภัยและตอบโจทย์การใช้งานแล้ว อีกหนึ่งวัสดุสำคัญต่อทุกไอเดียการต่อเติมหน้าบ้าน ก็คือวัสดุสำหรับการทำพื้นหน้าบ้านที่จะต้องเหมาะต่อการใช้งาน ซึ่งวัสดุสำหรับการต่อเติมพื้นหน้าบ้านที่ได้รับความนิยม มีดังนี้

พื้นกระเบื้อง

พื้นกระเบื้อง คือ พื้นสำหรับการต่อเติมหน้าบ้าน โดยเฉพาะการต่อเติมโรงรถที่พบเห็นได้อยู่บ่อยๆ จากสีและลวดลายที่มีให้เลือกได้มากมาย จึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้ มีคุณสมบัติที่ทนทานต่อการรองรับน้ำหนักของรถยนต์ ที่สำคัญคือมีการออกแบบกระเบื้องให้สามารถกันลื่นได้ จึงเหมาะต่อการใช้งานภายนอกที่อาจพบเจอสภาพอากาศต่างๆ ได้

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย

พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย มีจุดเด่นที่การพิมพ์ลายลงบนเนื้อคอนกรีตและเสริมด้วยน้ำยา Color Hardener กับการเคลือบผิวคอนกรีตกันรับสียูวีจึงมีทั้งความสวยงามและความทนทานแสงแดด

พื้นคอนกรีตเปลือย

พื้นคอนกรีตเปลือย เหมาะกับการต่อเติมหน้าบ้านที่ให้ความดิบและความเท่ เป็นสไตล์ที่มีความนิยมมากอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการลงคอนกรีตแบบขัดมันหรือปล่อยหยาบ แต่จุดสำคัญคือต้องระมัดระวังรอยร้าวหรือหน้าปูนที่ลอกได้ง่าย

พื้นรวดล้าง และทรายล้าง

พื้นกรวดล้างและทรายล้าง เป็นพื้นที่ผสมเม็ดทราย กรวดและปูนซีเมนต์ขาวจึงให้ผิวสัมผัสที่หยาบ มีจุดเด่นที่ความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันของลวดลายในการผสมเม็ดทรายกับกรวด แต่ข้อควรระวังคือการเกิดตะไคร่น้ำง่ายจึงอาจมีความลื่นได้

การต่อเติมหน้าบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการต่อหลังคาหน้าบ้านทาวน์โฮม การต่อหลังคาจอดรถหน้าบ้าน หรือการปลูกสร้างใดๆ เพิ่มหน้าบ้านจะต้องเริ่มพิจารณาจากวัตถุประสงค์ว่าต้องการต่อเติมเพื่อใช้สอยอย่างไร เมื่อพิจารณาแล้วจะต้องปรึกษาสถาปนิกและวิศวกรเพื่อทำการประเมินโครงสร้างบ้านเดิม เพื่อให้ต่อเติมหน้าบ้านได้อย่างสวยงาม เลือกสรรวัสดุได้อย่างตรงใจ และที่สำคัญคือปลอดภัยและเหมาะสมต่อการใช้งาน โดยจะต้องศึกษาให้ถูกต้องตามกฏหมาย มีการขออนุญาตจากทางราชการ และได้รับความยินยอมในการปลูกสร้างจากเพื่อนบ้านใกล้เคียง ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับผู้อื่น

หากมีความสนใจในการหาบ้าน หรือซื้อบ้านมือสองเพื่อการต่อเติมหน้าบ้าน เพิ่มมูลค่าบ้านให้สูงขึ้นก่อนขายต่อ ทาง K-Property มีบริการที่จะช่วยให้สามารถค้นหาบ้านมือสองที่เปิดขายได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการระบุประเภทของบ้าน ที่ตั้ง หรือราคาที่ถูกขายให้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถช่วยให้ได้บ้านที่ตรงใจ ทั้งต่อการอยู่อาศัยเอง และการต่อเติมเพื่อเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างกำไรในอนาคต​​​​​

​​​​