Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
K EXCELLENCE
K Corporat Synergy | KASIKORNBANK

 

 

 ศูนย์บริการตู้นิรภัยกสิกรไทย
(THE WISDOM Center with Safe Deposit Box) 

สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล
บนทำเลใจกลางเมือง ตอบรับความสะดวกทั้งทางธุรกิจและชีวิตส่วนตัว ตกแต่งอย่างหรูหรา พร้อมห้องแต่งตัว
มุมรับรองพิเศษ และห้องประชุมส่วนตัว ที่จัดไว้คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน


 

ศูนย์บริการตู้นิรภัยเดอะวิสดอมกสิกรไทย ที่เปิดให้บริการ
วันจันทร์ถึงวันศูกร์ เวลา 9.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

 

สาขาสุขุมวิท 6 (อาคารทูแปซิฟิคเพลส) 02-2551861-5
สาขาลาดพร้าว 92 02-5304958-60 / 02-5304963-4

 

ศูนย์บริการตู้นิรภัยเดอะวิสดอมกสิกรไทย เปิดบริการพร้อมวันเวลาทำการสาขา

 

สาขาบางบอน 02-8998330-7
สาขาสุขุมวิท 101 02-7417661-5
สาขาถนนช้างคลานเชียงใหม่ 053-281850-1
สาขาถนนสุขุมวิท ชลบุรี 038-273862
สาขาภูเก็ต 076-211558 / 076-212139

 

เงื่อนไข :

  • สำหรับลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทยที่มีเงินฝาก / เงินลงทุนกับธนาคารกสิกรไทยในประเทศไทย เฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ณ วันที่สมัครขอใช้บริการ
    หรือสำหรับลูกค้าที่มีเงินฝาก / เงินลงทุนกับธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ณ วันที่สมัครขอใช้บริการ (เงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนข้างต้น ต้องอยู่ในนามบุคลลธรรมดาเท่านั้น)
  • มีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี
  • สัญชาติไทย (กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย)