Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
K EXCELLENCE
K Corporat Synergy | KASIKORNBANK

 

 

The WISDOM Contact Center

 THE WISDOM CONTACT CENTER 02-8888899

บริการหมายเลขโทรศัพท์พิเศษสำหรับลูกค้าเดอะวิสดอม โดยพนักงานธนาคารกสิกรไทยที่พร้อมให้บริการท่านทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการเงินพื้นฐาน และทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ตลอดจนบริการเลขานุการส่วนตัว ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการใช้ชีวิตของท่าน อาทิ จองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน ส่งของขวัญ ส่งดอกไม้ให้คนพิเศษ บริการให้ความช่วยเหลือบนท้องถนน บริการให้คำปรึกษาในการซ่อมแซมบ้าน เป็นต้น