K WEALTH / บทความ / Wealth Management / อยากรวยต้องรู้! 10 แนวคิดของคนรวยที่ไม่เหมือนคนทั่วไป
28 พฤศจิกายน 2566
2 นาที

อยากรวยต้องรู้! 10 แนวคิดของคนรวยที่ไม่เหมือนคนทั่วไป


​​​​​​​​​​​​​​​​“

ความมั่งคั่งทางการเงินเป็นเป้าหมายที่หลายคนปรารถนา แต่การจะประสบความสำเร็จทางการเงินนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความขยัน หรือโชคเพียงเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยกรอบความคิดที่เหมาะสมอีกด้วย

กรอบความคิด (Mindset) คือความเชื่อและทัศนคติที่ส่งผลต่อการกระทำของเรา กรอบความคิดที่ดีสามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ คนรวยมักจะมีกรอบความคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไป ซึ่งช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้


ต่อไปนี้เป็น 10 แนวความคิดของคนรวยที่ไม่เหมือนคนทั่วไป


1. ให้คุณค่าของเวลามากกว่าเงิน

คนทั่วไปมักจะแลกเวลาเพื่อเงิน (เช่น ค่าจ้างรายชั่วโมง) แต่คนรวยเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และทำให้เงินทำงานแทนพวกเขา​


คนรวยตระหนักว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและไม่สามารถทดแทนได้ พวกเขาจึงพยายามใช้เวลาของตนอย่างคุ้มค่าและทำให้เงินทำงานเพื่อพวกเขาผ่านการออม การลงทุน และการสร้างธุรกิจ


คนรวยจึงมักมองหาการลงทุนที่สร้างรายได้โดยไม่ต้องใช้แรงงานมากนัก เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในหุ้น หรือการลงทุนในทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้ ซึ่งจะสร้างกระแสเงินสดให้พวกเขาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องแลกเวลาในการทำงาน2. มุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ไม่ใช่หนี้สิน

​คนทั่วไปมักจะก่อหนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน และมักจะเป็นทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น หนี้บ้าน หนี้รถ หนี้บัตรเครดิต หนี้เพื่อการบริโภคต่างๆ ซึ่งหนี้สินเหล่านี้จะกลายเป็นภาระทางการเงินที่ในระยะยาว ในขณะที่คนรวยให้ความสำคัญกับการซื้อและลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้


สินทรัพย์คือสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับคุณ ในขณะที่หนี้สินคือการที่คุณต้องจ่ายเงินให้กับผู้อื่น คนรวยจะพยายามลดภาระหนี้สินให้เหลือน้อยที่สุด และมุ่งเน้นไปที่การสร้างสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเขาได้​ ​


3. คนรวยกล้าที่จะเสี่ยง (ที่คำนวณไว้แล้ว)

แม้ว่าคนทั่วไปจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แต่คนรวยก็รับความเสี่ยงที่คำนวณไว้แล้ว โดยเข้าใจว่ารางวัลที่สูงกว่ามักจะต้องเดิมพันที่สูงกว่า​

คนรวยเข้าใจว่าความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจ ดังนั้นจึงศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบและเรียนรู้วิธีจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพก่อนตัดสินใจลงทุน หากพวกเขาเชื่อว่าการลงทุนนั้นจะคุ้มค่า คนรวยจึงกล้าที่จะลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ หรือลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง แต่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงเช่นกัน

4. การเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

คนทั่วไปอาจมองว่าการศึกษาเป็นช่วงที่ทำได้เพียงครั้งเดียว ในขณะที่คนรวยลงทุนในการศึกษา และการพัฒนาทักษะ

คนรวยเข้าใจดีว่าโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และพวกเขาจำเป็นต้องพัฒนาทักษะและความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน


5. การสร้างเครือข่ายและการสร้างความสัมพันธ์

​บุคคลที่ร่ำรวยเข้าใจถึงพลังของการเชื่อมโยงและพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่สามารถเปิดประตูแห่งโอกาสได้ พวกเขาจึงพยายามสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนที่มีศักยภาพในหลากหลายอาชีพ พวกเขาเชื่อว่าการรู้จักคนที่เหมาะสมจะสามารถช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายได้

6. วิสัยทัศน์ระยะยาวเหนือความพึงพอใจในระยะสั้น

แม้ว่าคนทั่วไปอาจแสวงหาความสุขในทันที แต่คนรวยให้ความสำคัญกับเป้าหมายระยะยาวและเต็มใจที่จะชะลอความพึงพอใจ

คนรวยเข้าใจว่าความสำเร็จทางการเงินต้องใช้เวลาและความพยายาม ตัวอย่างเช่น การมองหาการลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาว แม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยความอดทนและวินัย

7. แนวทางเชิงรุกและเชิงรับ

คนทั่วไปส่วนใหญ่เน้นการตั้งรับ เช่น รอให้สถานการณ์เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยหาทางรับมือ ในขณะที่คนรวยใช้แนวทางเชิงรุก ทั้งในด้านการเงิน แสวงหาโอกาสและแนวทางแก้ไข ​

คนรวยจะมองหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ พวกเขาไม่รอให้โอกาสมาถึง แต่จะออกไปสร้างโอกาสและพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินของพวกเขา คนรวยจึงมักจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนทั่วไป

8. การกระจายแหล่งรายได้

คนทั่วไปอาจพึ่งพาแหล่งรายได้แหล่งเดียว ในขณะที่บุคคลที่ร่ำรวยมักมีแหล่งรายได้หลายแหล่ง ซึ่งรับประกันความมั่นคงทางการเงิน

คนรวยเข้าใจว่าความเสี่ยงอยู่ที่การมีแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียว พวกเขาจึงสร้างรายได้จากหลายช่องทางเพื่อกระจายความเสี่ยง


9. ความคิดของความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ (abundance mindset) vs ความขาดแคลน (scarcity mindset)

​คนทั่วไปอาจมองว่าการลงทุนก็คือ zero sum game คือ เงินมีอยู่จำกัด ถ้ามีคนได้ ก็ต้องมีคนเสีย ในขณะที่คนรวยทำงานจากแนวคิดเรื่องความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ (abundance mindset) โดยเชื่อว่ามีความอุดมสมบูรณ์สำหรับทุกคน

คนรวยเชื่อว่าโลกนี้มีทรัพยากรเหลือเฟือ และทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ หากพวกเขามีความพยายามและทำงานอย่างหนัก คนรวบจึงมักมีทัศนคติที่เปิดกว้างและมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนทั่วไป

10. การบริจาคและการทำกุศล

​คนทั่วไปอาจจะมองการบริจาคเป็นสิ่งไม่สำคัญ ในขณะที่หลายๆคนที่มีทรัพย์สินมาก ให้ความสำคัญกับการส่งต่อคืนสู่สังคม และมองว่าการทำกุศลเป็นความรับผิดชอบ


การบริจาคและการทำกุศลนอกจากจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความสุขให้กับตัวเราเองอีกด้วย


แนวความคิดเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่คนรวยมี แน่นอนว่ายังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จทางการเงินของคนรวย แต่การเรียนรู้แนวความคิดเหล่านี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี หากคุณอยากรวย ลองปรับความคิดของคุณให้เหมือนคนรวย แล้วคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น ซึ่งต่อไปนี้เป็นสรุปขั้นตอนที่ผู้อ่านสามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อเปลี่ยนมุมมองให้เหมือนกับคนรวย


• เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ (abundance mindset) 

• ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และทำให้เงินทำงานแทนคุณ 

• มุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่สร้างรายได้ 

• กล้าที่จะเสี่ยงเมื่อศึกษาและรู้วิธีจัดการความเสี่ยงอย่างดีแล้ว 

• เรียนรู้ ศึกษาและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

• สร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ 

• มีวิสัยทัศน์ระยะยาวเหนือความพึงพอใจในระยะสั้น

• แสวงหาโอกาสใหม่ๆ หรือใช้แนวทางเชิงรุกในด้านการเงิน

• กระจายแหล่งรายได้

• บริจาคและการทำกุศล


นอกจากนี้การลงทุนเป็นแนวทางหนึ่งที่คนรวยนิยมใช้ในการสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงทางการเงิน การลงทุนมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกัน การเลือกลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงให้เหมาะสมกับตนเอง


สำหรับมือใหม่ กองทุนรวมก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการลงทุนภายใต้การบริหารของผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ โดยกองทุนรวมจะรวบรวมเงินจากนักลงทุนหลายรายไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามนโยบายของกองทุนแต่ละกอง ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลา และยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนมากนัก


อย่างไรก็ตาม การลงทุนใดๆ ก็ล้วนมีความเสี่ยง ดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลและประเมินความเสี่ยงให้เหมาะสมกับตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน​


บทความโดย K WEALTH Trainer
มือใหม่ควรลงทุนอะไรดี? เจาะลึกการลงทุนเพื่อต่อยอดอนาคตทางการเงินให้งอกเงย
เริ่มต้นลงทุน เมื่อไหร่ถึงจะดี
กองทุนผสม ทางเลือกลงทุนลดความเสี่ยง สร้างผลตอบแทนได้ทุกสภาวะ
KBank LIVE
 

ติดตามข่าวสารการเงินจาก
K WEALTH ฟรี!