BOQ คืออะไร มีความสำคัญต่องานก่อสร้างอย่างไร ?

BOQ คืออะไร มีความสำคัญต่องานก่อสร้างอย่างไร ?

1 มิ.ย. 2566

ข้อดีข้อเสียของการกู้คอนโดเงินเหลือ
quote

ก่อนที่จะเริ่มทำการรีโนเวทบ้านหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคาร ถนน หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาที่ดีควรจะต้องมีการทำ BOQ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการแจกแจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างของแต่ละโครงการ สำหรับผู้ที่สงสัยว่า BOQ คืออะไร ทางธนาคารกสิกรจะมาอธิบายให้ทราบถึงความสำคัญ ไปจนถึงวิธีในการคำนวณ BOQ ให้ผู้ที่กำลังต้องการทำการก่อสร้างได้ไขข้อสงสัยและนำไปปรับใช้กัน

quote
BOQ คืออะไร
BOQ คืออะไร

BOQ คืออะไร

BOQ คือเอกสารใบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสร้างสิ่งก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด ถนน หรืออื่นๆ BOQ ย่อมาจาก Bill of Quantities โดย BOQ จะแสดงรายการทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าวัสดุ ค่าแรง รวมถึงบอกเกี่ยวกับรายละเอียด ปริมาณการใช้งาน และอัตราราคาต่อหน่วยของสิ่งต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างสิ่งก่อสร้าง โดยผู้ออกแบบหรือผู้รับเหมาจะเป็นผู้จัดเตรียมเอกสาร BOQ เพื่อใช้ประกอบในการเจรจาต่อรองราคานั่นเอง

จุดประสงค์หลักของการทำ BOQ คืออะไร
จุดประสงค์หลักของการทำ BOQ คืออะไร

จุดประสงค์หลักของการทำ BOQ คืออะไร

จุดประสงค์หลักของการทำ BOQ นั้นแบ่งออกได้เป็นหลายข้อด้วยกัน ได้แก่

 • ใช้เป็นราคากลางหรือมาตรฐานในขั้นตอนการเสนอราคากับผู้ทำสัญญาว่าจ้าง
 • เป็นวิธีในการประเมินและกำหนดงบประมาณต้นทุนของโครงการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำ
 • ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ราคาและรายละเอียดของค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ รวมถึงค่าใช้จ่ายโดยรวมของทั้งโครงการ
 • ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ว่ามีราคาและปริมาณการใช้วัสดุ ค่าแรง รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ถูกต้องตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่
หมวดหมู่ของ BOQ มีอะไรบ้าง
หมวดหมู่ของ BOQ มีอะไรบ้าง

หมวดหมู่ของ BOQ มีอะไรบ้าง

โดยพื้นฐานแล้ว BOQ คือเอกสารที่จะมีรายการต่างๆ จำนวนมาก จึงมักจะมีการจัดหมวดหมู่ใหญ่ๆ ของรายการต่างๆ ที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของการก่อสร้างของอาคาร บ้าน ถนน หรืองานก่อสร้างประเภทต่างๆ โดยหมวดหมู่ของ BOQ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 • หมวดการเตรียมงาน - ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเตรียมการก่อสร้าง เช่น การเตรียมเกี่ยวกับงานดิน การปรับหน้าดิน การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเก่า
 • หมวดงานโครงสร้าง - ประกอบไปด้วยรายการงานโครงสร้าง เช่น งานเสาเข็มและฐานราก งานคอนกรีตและแบบหล่อ งานเหล็กเสริม งานพื้น งานเสาและคาน ฯลฯ
 • หมวดสถาปัตยกรรม - ประกอบไปด้วยรายการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของสิ่งปลูกสร้าง เช่น งานหลังคา งานก่อและฉาบผนัง งานฝ้าเพดาน งานตกแต่งผิวพื้นและผนัง งานทาสี งานสุขภัณฑ์ งานประตูหน้าต่าง และงานตกแต่งทางสถาปัตยกรรมอื่นๆ
 • หมวดงานระบบ - ประกอบไปด้วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า ประปา งานสุขาภิบาลและการระบายน้ำ งานเดินท่ออากาศ
 • หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) - ประกอบด้วยรายการงานอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ตามด้านบน
ใครบ้างที่ต้องทำ BOQ
ใครบ้างที่ต้องทำ BOQ

ใครบ้างที่ต้องทำ BOQ

ผู้ที่ต้องทำ BOQ งานก่อสร้างเพื่อกำหนดงบประมาณและแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ได้แก่

ผู้ออกแบบ หรือผู้รับเหมา

ผู้ออกแบบหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง จำเป็นต้องทำใบ BOQ ของผู้รับเหมาเพื่อใช้แสดงรายละเอียดประกอบกับตัวสัญญาก่อสร้าง เพื่อเสนอข้อมูลราคาค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการก่อสร้างให้แก่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง

ผู้ที่วางแผนจะกู้เงินเพื่อสร้างบ้านหรือสิ่งก่อสร้าง

ผู้ที่วางแผนจะกู้เงินเพื่อสร้างบ้านหรือสิ่งก่อสร้างจำเป็นต้องจัดทำ BOQ คือการยื่นเสนอให้แก่ธนาคาร เพื่อแสดงรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการก่อสร้าง สำหรับประกอบการยื่นขอเงินกู้หรือสินเชื่อจากธนาคารเพื่อใช้ในการก่อสร้างนั้นๆ

BOQ มีความสำคัญต่อการสร้างบ้าน หรืองานก่อสร้างอย่างไร
BOQ มีความสำคัญต่อการสร้างบ้าน หรืองานก่อสร้างอย่างไร

BOQ มีความสำคัญต่อการสร้างบ้าน หรืองานก่อสร้างอย่างไร

ต่อไปจะพูดถึงเกี่ยวกับความสำคัญของ BOQ งานก่อสร้าง ซึ่งมีความสำคัญต่อการสร้างบ้านหรืองานก่อสร้าง สิ่งจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อใช้ในการเสนอรายละเอียดค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆ ก่อนจะทำข้อตกลงหรือทำสัญญาที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง

ใช้ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร

การทำ BOQ คือการเสนอเอกสารแก่ธนาคาร เพื่อเป็นเอกสารประกอบในการยื่นขอสินเชื่อและกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน สำหรับใช้ในการก่อสร้างต่างๆ โดยเป็นสิ่งที่ธนาคารจำเป็นจะต้องใช้เพื่อประกอบการพิจารณาในการอนุมัติสินเชื่อ ว่าวงเงินที่ยื่นขอมีความเหมาะสมกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่ถูกระบุไว้ใน BOQ หรือไม่

สามารถเปรียบเทียบราคาและงบประมาณกับเจ้าอื่นๆ ได้

ทางฝั่งของผู้ว่าจ้างจะได้ประโยชน์จากการที่ผู้รับเหมาทำใบ BOQ ของผู้รับเหมามาเสนอ เพราะจะสามารถนำราคาต้นทุนของการก่อสร้างไปเปรียบเทียบกับผู้รับเหมาเจ้าอื่นในตลาดได้ ทั้งในส่วนของราคาค่าจ้างแรงงาน ราคาต้นทุนวัสดุต่างๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาเลือกผู้รับเหมา ให้ได้งบประมาณก่อสร้างที่คิดราคาได้เหมาะสม คุ้มค่า ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง

ใช้เป็นตัวกำหนดมาตรฐาน คุมงบประมาณและตรวจงานได้

สามารถใช้ BOQ คือการตรวจสอบและเช็กคุณภาพของงานก่อสร้างได้ เนื่องจากมีการระบุรายละเอียดและปริมาณของงานที่ต้องทำและวัสดุที่ต้องใช้ไว้ชัดเจน ทำให้ระหว่างการก่อสร้างสามารถนำ BOQ มาใช้เป็นเช็กลิสต์รายการต่างๆ ในการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบดูว่าตรงตามมาตรฐานและเป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ ช่วยในการควบคุมไม่ให้ต้นทุนเกินงบประมาณมากจนเกินไป รวมถึงใช้ประกอบการตรวจสอบขณะส่งมอบงานหลังทำเสร็จสิ้นว่าครบถ้วนตามใน BOQ หรือไม่

BOQ คำนวณได้อย่างไร
BOQ คำนวณได้อย่างไร

BOQ คำนวณได้อย่างไร

โดยปกติทั่วไปแล้วผู้รับเหมาจะรับหน้าที่เป็นผู้จัดทำและคำนวณ BOQ งานก่อสร้างให้ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง แต่สำหรับใครที่อยากจะลองคำนวณเพื่อเช็กงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างด้วยตัวเองว่าคุ้มค่าหรือเหมาะสมกับราคาที่ผู้รับเหมาเสนอมาหรือไม่ สามารถทำได้ดังนี้

เริ่มจากการจัดหมวดหมู่

อันดับแรกในการทำ BOQ งานก่อสร้างจะเริ่มจากการจัดหมวดหมู่ของรายการงานก่อสร้าง เนื่องจากลักษณะของงานก่อสร้างมีหลายประเภท จึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับประเภทต่างๆ และแยกออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบรายละเอียดของงานก่อสร้างแต่ละกลุ่ม โดยงานก่อสร้างจะถูกแบ่งเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดการเตรียมงาน หมวดงานโครงสร้าง หมวดสถาปัตยกรรม หมวดงานระบบ และหมวดงานอื่นๆ

วัดขนาดพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้าง

ถัดมาคือต้องวัดขนาดพื้นที่ของสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการคำนวณคิดราคาค่าก่อสร้างก่อนนำมาทำใบ BOQ ของผู้รับเหมา ซึ่งมักคิดตามขนาดพื้นที่เป็นตารางเมตร และใช้ช่วยในการคำนวณปริมาณวัสดุต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้าง

สำรวจราคาสินค้าที่ต้องการในตลาด

การสำรวจราคาสินค้าของวัสดุที่ต้องใช้ในตลาด สามารถสำรวจได้หลายช่องทางทั้งการออกไปเดินเช็กตามห้างสรรพสินค้า ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างหรือเช็กราคาทางอินเทอร์เน็ต คืออีกขั้นตอนที่สำคัญในการทำ BOQ

กำหนดราคาและงบประมาณที่ต้องจ่าย

หลังจากได้ปริมาณวัสดุที่ต้องใช้และราคาตลาดที่ทำการสำรวจมาแล้ว ก็จะสามารถนำมาคิด คำนวณค่าใช้จ่ายในการทำใบ BOQ ของผู้รับเหมาได้คร่าวๆ ด้วยการนำ ปริมาณวัสดุ x ราคาต่อหน่วย = ราคาวัสดุที่ต้องใช้ และนำไปบวกกับค่าแรงที่ตกลงกันกับผู้รับเหมาก่อสร้างนั่นเอง เนื่องจากผู้รับเหมาแต่ละรายจะมีการคิดอัตราค่าแรงที่แตกต่างกันไป

คำนวณค่าแรง

ในการทำ BOQ งานก่อสร้าง สามารถคำนวณค่าแรงโดยคาดคะเนได้อย่างคร่าวๆ ดังนี้

 • งานขนาดเล็ก - ใช้อัตราราคาไม่เกิน 50 บาทต่อหน่วย
 • งานขนาดปานกลาง - ใช้อัตราราคาไม่เกิน 120 บาทต่อหน่วย
 • งานขนาดใหญ่ - ใช้อัตราราคาไม่เกิน 500–1,000 บาทต่อหน่วย
 • การจ่ายเกิน BOQ ที่กำหนดไว้ สามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่
  การจ่ายเกิน BOQ ที่กำหนดไว้ สามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่

  การจ่ายเกิน BOQ ที่กำหนดไว้ สามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่

  การจ่ายเกิน BOQ งานก่อสร้างที่กำหนดไว้สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากระหว่างการก่อสร้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุหรือแบบก่อสร้าง การเพิ่มเติมรายการจากเดิม รวมถึงอุปสรรคต่างๆ ที่อาจทำให้การทำงานล่าช้าจนต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ผู้ว่าจ้างเกิดมีความชอบกระเบื้องอีกสี อีกแบบ เนื่องจากกระแสที่กำลังมาแรง จึงเกิดการเปลี่ยนใจในขณะก่อสร้าง ทำให้รายการวัสดุกระเบื้องไม่เหมือนกับที่ตกลงไว้ตอนแรกในใบ BOQ ของผู้รับเหมา ทำให้ผู้ว่าจ้างต้องไปซื้อกระเบื้องแบบที่ต้องการมาใหม่ ในราคาที่สูงกว่าเดิม

  การป้องกันการจ่ายเกิน BOQ ทำได้อย่างไร
  การป้องกันการจ่ายเกิน BOQ ทำได้อย่างไร

  การป้องกันการจ่ายเกิน BOQ ทำได้อย่างไร

  การป้องกันการจ่ายเกิน BOQ คือควรกำหนดวัสดุและปริมาณให้ชัดเจนตั้งแต่แรก และทำตามแบบโดยไม่เปลี่ยนใจในขณะดำเนินการก่อสร้าง แต่หากต้องการเปลี่ยนแปลงแบบจริงๆ ก็ควรมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร และตกลงกันให้ชัดเจน เพื่อความสบายใจกันทั้งสองฝ่ายและจะได้ไม่มีปัญหาความขัดแย้งตามมาในภายหลัง

  ข้อดีของการทำ BOQ
  ข้อดีของการทำ BOQ

  ข้อดีของการทำ BOQ

  การทำ BOQ งานก่อสร้างมีข้อดีมากมาย โดยข้อดีหลักๆ ของ BOQ คือสามารถช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้นได้ ส่วนข้อดีอื่นๆ มีดังนี้

  • มีการระบุรายละเอียดและปริมาณวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการก่อสร้างไว้ชัดเจน ช่วยให้ง่ายต่อการทำงาน
  • ช่วยประเมินและเปรียบเทียบราคาค่าใช้จ่ายโดยรวมสำหรับโครงการก่อสร้างของผู้รับเหมาแต่ละราย ช่วยให้การตัดสินใจรับข้อเสนอของผู้รับเหมาในราคาที่เหมาะสมและพอใจทำได้ง่ายขึ้น
  • ช่วยในการรับมือปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างการทำงาน จึงสามารถวางแผนป้องกันปัญหาล่วงหน้าได้
  • ทำให้มีเวลาในการตามหา Supplier เพื่อเปรียบเทียบและต่อรองราคาในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น
  • มีการวางแผนการก่อสร้างไว้ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ต้องอาศัยการคาดเดาไปเอง
  • ช่วยให้จัดการเวลาได้ดีมากขึ้น มีการวางแผนเรื่องการสั่งซื้อวัสดุ การจัดสรรแรงงาน และการกำหนดช่วงเวลาทำงาน ทำให้งานเสร็จทันเวลา
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลงได้ หากสามารถทำงานได้เสร็จภายในเวลา

  การทำ BOQ งานก่อสร้างเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการก่อสร้างอย่างมาก ตั้งแต่ช่วยในการเปรียบเทียบราคาเพื่อเลือกผู้รับเหมา การระบุรายละเอียดของสิ่งที่ต้องใช้ในการทำงาน ทั้งช่วยในเรื่องของการจัดการบริหารเวลา การใช้วัสดุอุปกรณ์ การจัดสรรแรงงาน เรียกได้ว่า BOQ คือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการแสดงถึงความจริงใจองผู้รับเหมาเพราะมีการแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ รวมถึงเป็นสิ่งที่ใช้ในการยื่นขอสินเชื่อสำหรับสิ่งปลูกสร้างจากธนาคาร และที่สำคัญสามารถเป็นตัวช่วยกำหนดงบประมาณไม่ให้บานปลาย หากทำตามแผนหรือรายละเอียดที่ระบุไว้ใน BOQ โดยไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างทำการก่อสร้าง รับรองว่ายังไงต้นทุนค่าใช้จ่ายก็ไม่เกินที่ตั้งงบประมาณไว้แน่นอน