เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม

เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม เด็กจบใหม่อยากซื้อบ้าน 2 ล้าน ทำไงดี

21 ธ.ค. 2566

ย่าน BTS บางนา เดินทางสะดวก โอกาสทองของนักลงทุน
quote

การมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองอย่างที่พักอาศัย เช่น คอนโด หรือบ้านดีๆ สักหลัง เพื่อสะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวัน หากมีเงินเดือน 15,000 ซื้อบ้านได้ไหม? เป็นหนึ่งในคำถามของเด็กจบใหม่หลายคนสงสัย เพราะการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตหรืออาจทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นได้ จึงควรดูข้อควรรู้ต่างๆ ก่อนซื้อบ้าน พร้อมทั้งวิธีคำนวณดอกเบี้ยได้ในบทความนี้

quote
เด็กจบใหม่ เงินเดือน 15,000 บาท ก็กู้ซื้อบ้านได้!

เด็กจบใหม่ เงินเดือน 15,000 บาท ก็กู้ซื้อบ้านได้!

สำหรับเด็กจบใหม่ เงินเดือน 15,000 บาท ก็สามารถกู้ซื้อบ้านได้ โดยธนาคารจะพิจารณาอย่างแรกเลยคือเด็กจบใหม่จะต้องผ่านการทดลองงานเสียก่อน รวมถึงมีอายุงาน 6 เดือน - 1 ปีจึงจะกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดได้ ซึ่งการผ่านช่วงทดลองงาน และอายุงานมีขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่แต่ละธนาคารกำหนด การเตรียมเงินดาวน์ซื้อบ้านประมาณ 5- 20 เปอร์เซ็นต์ของราคาบ้านที่ต้องการซื้อ หากสามารถเตรียมได้ 20-30 เปอร์เซ็นต์จะช่วยประหยัดดอกเบี้ยได้มากขึ้น การเตรียมรายการเดินบัญชีธนาคาร ควรมีรายรับมากกว่ารายจ่ายและมีเงินเก็บค้างไว้อยู่ในบัญชีเสมอ หากมีภาระหนี้สินอื่นๆ ควรจะต้องทำการปิดยอดหนี้ให้หมด ไม่ให้ค้างไว้ และอย่างสุดท้ายคือเอกสารต่างๆ ที่รวมเตรียมไว้ให้พร้อม เช่น ใบรับรองการทำงาน เอกสารทางการเงิน สลิปเงินเดือน 15,000 บาท เพื่อยื่นกู้ซื้อบ้านได้ เพราะทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินและการงานที่ทำอยู่เพื่อประกอบการพิจารณาปล่อยวงเงินให้ทำการกู้ซื้อบ้านได้

เงินเดือน 15,000 สามารถซื้อ บ้าน 2 ล้าน ได้หรือไม่ คำนวณอย่างไร

เงินเดือน 15,000 สามารถซื้อ บ้าน 2 ล้าน ได้หรือไม่ คำนวณอย่างไร

เงินเดือน 15,000 ซื้อบ้าน 2 ล้านได้ไหม? คำตอบคือ สามารถซื้อได้! โดยมีสูตรการคำนวณอยู่แม้ว่าจะมี เงินเดือนแค่ 15,000 ก็สามารถซื้อบ้าน 2 ล้านได้ แต่จะต้องผ่านการวางแผนกู้ซื้อบ้านให้ดี ปิดจุดบกพร่อง ปิดข้อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาภายหลัง โดยอย่างแรกจะต้องพิจารณาจากความสามารถในการชำระเงินผ่อนบ้านในแต่ละเดือน และภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนก่อนว่าเป็นอย่างไร โดยในส่วนสูตรคำนวณจำนวณเงินที่ต้องผ่อนบ้านเดือนต่อเดือนของเงินเดือน 15,000 เพื่อซื้อบ้าน 2 ล้าน คือ

 • เงินเดือนที่ได้รับ x DSR = จำนวนเงินสูงสุดที่ผ่อนบ้านต่อเดือน
 • ดังนั้น 15,000 x 40/100 = 6,000 บาท

โดย DSR คือ ภาระหนี้สินที่มีทั้งหมดหารด้วยรายได้ ซึ่งอาจจะกล่าวง่ายๆ ว่า เป็นความสามารถในการรับภาระหนี้สินได้ ซึ่งในแต่ละธนาคารจะคิดค่า DSR ต่างกัน หากแต่สามารถใช้ 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นตัวเลขพื้นฐานในการคำนวณหาค่าคร่าวๆ ได้

เมื่อได้ค่าออกมาแล้วจะนำไปคำนวณหาวงเงินสูงสุดที่ธนาคารสามารถปล่อยให้กู้ได้ มีสูตรว่า

 • (จำนวนเงินที่ต้องผ่อนบ้านต่อเดือน - ภาระเงินผ่อนอื่นๆ) x150 = วงเงินที่กู้ได้
 • ดังนั้นเงินเดือน 15,000 บาท สามารถกู้ได้สูงสุด 6,000x150 =900,000 บาท

จะเห็นได้ว่าลำพังเงินกู้สูงสุดมีได้แค่ 900,000 บาท อาจจะต้องทำการหาคนมาร่วมกู้ซื้อบ้านเพิ่มเติม โดยเป็นพ่อแม่ พี่ น้อง คู่สมรสที่มีอาชีพการงานมั่นคงมากู้ร่วมกันเพื่อให้ได้วงเงินเพียงพอในการซื้อบ้านได้

5 ข้อที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจกู้ซื้อบ้าน

5 ข้อที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจกู้ซื้อบ้าน

แม้ว่าจะได้คำตอบของคำถามที่ว่า เงินเดือน 15,000 ซื้อบ้านได้ไหม? แต่ก่อนจะตัดสินใจกู้ซื้อบ้านนั้นควรจะต้องรู้และพิจารณาจากสิ่งที่ต้องเจอแน่ๆ หลังมีบ้าน ทั้ง 5 ข้อ ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยของบ้าน

แม้ว่าจะมีเงินเดือนแค่ 15,000 แล้วทำการกู้ซื้อบ้านผ่าน ก็ต้องทำการจ่ายดอกเบี้ยของบ้านอยู่ดี โดยหลังจากทำการยื่นเรื่องกู้ซื้อบ้านผ่านแล้วสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้อย่างแรกเลยคือการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งจะต้องทำการศึกษาให้ดีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอัตราดอกเบี้ย โดยดอกเบี้ยเงินกู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate)

คืออัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนดไว้ตายตัวตลอดอายุสัญญาเงินกู้ เป็นตัวเลขดอกเบี้ยที่ไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นลง

อัตราเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate)

คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามการลงทุนของสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้ ซึ่งมี 2 ประเภทคือ

 • MLR (Minimum Loan Rate) : เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารจะเรียกเก็บจากลูกค้าชั้นดีที่เป็นรายใหญ่ เช่น บุคคลที่มีประวัติการเงินดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันที่เพียงพอ โดยอัตราดอกเบี้ยชนิดนี้มักนิยมใช้กับการกู้เงินระยะยาวที่มีการกำหนดระยะเวลาแน่นอน
 • MRR (Minimum Retail Rate) : เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้าชั้นดีที่เป็นรายย่อยที่ไม่มีประวัติเสียทางด้านการเงิน เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล

ค่ารีโนเวทและต่อเติมบ้านในอนาคต

บ้านหนึ่งหลังนอกจากจะต้องมีของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ แล้ว เพื่อให้บ้านหลังแรกที่ซื้อมามีความสมบูรณ์ก็จะต้องมีการรีโนเวทบางส่วนของบ้าน หรือต่อเติมบ้านเพื่อประโยชน์ใช้สอยในอนาคตได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการกู้บ้านที่ต้องเจอ

ค่าประกันภัยบ้าน

อสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงอย่างบ้านหากเกิดอุบัติภัยขึ้นจะต้องมีประกันภัยบ้านคอยดูแลและรับผิดชอบ โดยเฉพาะประกันอัคคีภัย ซึ่งเป็นประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้ผู้กู้ซื้อบ้านทุกคนต้องทำประกันอัคคีภัยตลอดอายุสัญญาผ่อนบ้าน ในส่วนของดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับกรมธรรม์แต่ละฉบับซึ่งไม่เกิน 0.1% ของวงเงินคุ้มครอง นอกจากนี้อาจทำประกันภัยอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ประกันบ้านน้ำท่วม ประกันสินเชื่อบ้านตามวงเงินกู้กรณีผู้ซื้อทุพพลภาพหรือเสียชีวิต หรือในอีกกรณีคือการที่หาประกันภัยที่ครอบคลุมทุกอย่างของบ้านได้เลย

ค่าส่วนกลางของโครงการ

หากมีเงินเดือน 15,000 แล้วทำการกู้ซื้อบ้าน 2 ล้าน ได้สำเร็จ จะต้องพิจารณาดูโครงการบ้านที่เลือกซื้อว่ามีค่าส่วนกลางหรือไม่ หากมีต้องเสียเป็นรายปีหรือรายเดือนเท่าไร เพราะค่าส่วนกลางคือค่าบำรุงรักษาและการใช้งานส่วนกลางภายในหมู่บ้านโครงการนั้นๆ โดยค่าใช้จ่ายนี้จะเกิดขึ้นทันทีหลังจากวันที่มีการโอนบ้าน

วางแผนการผ่อนชำระหนี้

สำหรับการซื้อบ้านหลังแรกจากเงินเดือน 15,000 บาท จะต้องคำนึงถึงแผนการเงินระยะยาว ทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและการผ่อนชำระหนี้ เนื่องจากการกู้เงินซื้อบ้านหลังหนึ่งจะมีสัญญาในการผ่อนบ้านระยะยาวตั้งแต่ 10-20 ปี อีกทั้งยอดในการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับเงินดาวน์บ้าน ระยะเวลาการผ่อน ราคาบ้านด้วย และในแต่ละเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่ากันซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการผ่อนชำระบ้านได้ ดังนั้นจะต้องมีการวางแผนการผ่อนชำระให้ดี เตรียมเงินสำรองล่วงหน้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินเงินขาดสภาพคล่อง

การเตรียมตัวกู้ซื้อบ้านของคนเงินเดือน 15,000

การเตรียมตัวกู้ซื้อบ้านของคนเงินเดือน 15,000

ผู้ที่มีเงินเดือน 15,000 ในปัจจุบันที่อยากซื้อบ้านต้องมีการวางแผนค่าใช้จ่าย และวางแผนการใช้ชีวิตอื่นๆ ให้ดี เพราะรายได้ต่อเดือนไม่ได้สูงมากนัก โดยต้องเตรียมตัวง่ายๆ ดังนี้

 • หาโครงการบ้านในทำเลที่ชอบและราคาบ้านในโครงการที่ตัวเองรับไหว สิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดถึงค่าใช้จ่ายที่จะตามมา ทั้งการเดินทาง ค่าบ้าน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ตรวจสอบเงื่อนไขของธนาคารว่ากำหนดปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างไร ผู้ที่ต้องการกู้ซื้อบ้านต้องมีคุณบัติอะไรบ้าง
 • หาคนกู้ร่วม เป็นอีกวิธีที่ทำให้การอนุมัติไวขึ้น เพราะการการขออนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่มีเงินเดือน 15,000 บาท แต่ต้องการซื้อบ้านราคา 2 ล้าน อาจจะเป็นเรื่องยากและอาจจะใช้เวลานานในการพิจารณาอนุมัติ

อยากได้บ้านหรือคอนโดทำเลดี พร้อมอยู่ แต่งบไม่เกิน 2 ล้าน

ในปัจจุบันทุกสิ่งมีราคาที่สูงขึ้นไม่เฉพาะค่าครองชีพเท่านั้น แต่ที่ดินและบ้านมีราคาที่ค่อนข้างแพงขึ้นมาก หากเป็นที่ที่ทำเลดี เดินทางสะดวก จะยิ่งมีราคาที่สูงมากขึ้น ซึ่งอาจจะเกินกำลังของคนเงินเดือน 15,000 ที่ต้องการซื้อบ้านหรือคอนโด แต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กจบใหม่ เงินเดือน 15,000 จะไม่สามารถซื้อบ้านที่ทำเลดีได้เลย เพราะ K-Property มีตัวเลือกที่ดีให้คุณในงบราคาไม่เกิน 2 ล้าน พร้อมอยู่ ทำเลดี ทั้งบ้าน ทาวน์เฮ้าท์ คอนโด สามารถเลือกที่อยู่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณได้

บ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 2 ล้าน

หากกำลังมองหาบ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท เลือกทำเลทองได้ตามใจอยาก ลองเลือกบ้านเดี่ยวมือสอง ทำเลดี ราคาย่อมเยาว์ จากทาง K-Property อาจจะเจอบ้านเดี่ยวที่คุณต้องการก็ได้

ทาวน์เฮาส์ราคาไม่เกิน 2 ล้าน

การหาบ้านในราคาถูกท่ามกลางตัวเมืองอาจจะเป็นเรื่องยาก ลองดูทาวน์เฮาส์มือสองราคาดี ไม่เกิน 2 ล้านบาท แถมยังเลือกทำเลเองได้ทั่วประเทศ คุ้มค่า ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้ที่นี่เลย

คอนโดราคาไม่เกิน 2 ล้าน

สายคอนโดต้องไม่พลาด ดูคอนโดมือสองสภาพดี ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท พร้อมเลือกทำเลเองได้ทั่วประเทศ มีหลากหลายรูปแบบคอนโดให้เลือก เงินเดือนหมื่นห้าก็ผ่อนได้สบาย เลือกได้ที่นี่

วิธีการกู้ซื้อบ้านให้ธนาคารอนุมัติไว

วิธีการกู้ซื้อบ้านให้ธนาคารอนุมัติไว

หลายคนที่กำลังวางแผนจะกู้ซื้อบ้าน แต่ยังไม่รู้จะต้องเริ่มยังไง ลองดูข้อมูลต่อไปนี้

สำรวจราคาบ้าน และทำเลของโครงการ

การเลือกสำรวจราคาบ้าน และทำเลโครงการหลายๆ ที่ โดยเลือกให้ตรงใจมากที่สุด ทั้งทำเลที่ตั้งโครงการว่าติดกับ BTS MRT มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บริเวณโดยรอบโครงการบ้านหรือเปล่า เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและสะดวกต่อการใช้ชีวิต อีกทั้งการไปดูบ้านแต่ละโครงการจะทำให้สามารถเลือกแบบบ้านที่ชอบ ฟังก์ชันการใช้งาน และทราบพื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนั้นๆ

เช็กสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร

เมื่อเลือกบ้านในโครงการที่ชอบได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร โดยจะต้องไปเช็กแต่ละธนาคารว่ากำหนดคุณสมบัติและรายได้ของผู้กู้อย่างไร เงื่อนไขของธนาคารในการที่จะปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพราะแต่ละธนาคารจะกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน หากมีเงินเดือน 15,000 แต่ต้องการซื้อบ้าน ด้วยฐานเงินเดือนที่น้อย ดังนั้นจะต้องตรวจสอบให้ดีว่าเงื่อนไขของธนาคารใดตรงกับเรามากที่สุด

วางแผนกู้ 2 คน อนุมัติไวกว่า

เงินเดือน 15,000 ซื้อบ้านได้ไหม แม้ว่าคำตอบ คือสามารถซื้อได้ แต่ก็แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเงินเดือนที่ได้ หากมีผู้กู้ร่วมไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว คู่สมรส โดยต้องไม่เกิน 2 คน และต้องไม่มีประวัติเสียทางการเงินมาทำเรื่องกู้ด้วย จะทำให้ได้รับการอนุมัติจากธนาคารได้ไวกว่าและอาจเพิ่มวงเงินกู้ซื้อบ้านเพิ่มได้ด้วย

เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อม

เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อม

เตรียมเอกสารสำคัญที่ธนาคารต้องการให้พร้อม ดังนี้

 • เอกสารสำคัญส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารทางการเงิน สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน หนังสือรับรองรายได้ ใบรับรองการทำงาน สำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารหลักประกัน ว่าจะใช้สิ่งใดเป็นหลักประกันในการกู้ซื้อบ้าน เอกสารการวางมัดจำ หนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย เพื่อให้ธนาคารพิจารณาเบื้องต้น
 • หนังสือยินยอมตรวจสอบสถานะประวัติการค้างชำระหนี้
 • เอกสารของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) ซึ่งเอกสารแสดงตัวตนและรายได้ที่มั่นคง เอกสารยินยอมให้สามารถตรวจสอบประวัติการค้างชำระหนี้กับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติด้วย

เด็กจบใหม่เงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือนก็สามารถซื้อบ้านราคา 2 ล้านได้ แต่ต้องพิจารณาข้อมูลต่างๆ ประกอบก่อนการซื้อบ้านทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายต่อเดือน ค่าส่วนกลาง ค่าต่อเติมบ้าน ค่าประกันภัย ค่าผ่อนบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมต่อเดือน และด้วยเงินเดือนที่น้อยอาจทำให้มีข้อจำกัดในการกู้ซื้อบ้านได้ เช่น วงเงินการกู้อาจจะน้อยและค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่อนข้างสูง การมีผู้กู้ร่วมอาจช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้และอนุมัติได้ไวกว่า หากอยากมีบ้านหรือคอนโดพร้อมเข้าอยู่ ในทำเลดี แต่เกินงบประมาณ ลองให้ K-Property เป็นอีกทางเลือกให้คุณได้สานบ้านในฝันได้แบบไม่สะดุด เลือกบ้านได้ตรงใจตรงไลฟ์สไตล์คุณ