รังวัดที่ดิน

รังวัดที่ดิน คืออะไร มีขั้นตอนอย่างไร ใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

19 ก.ค. 2566

รังวัดที่ดิน
quote

การรังวัดที่ดินคือสิ่งสำคัญในการทำธุรกรรมซื้อ-ขายที่ดินที่ต้องตรวจสอบให้ดีรองจากโฉนดที่ดิน หากไม่ตรวจสอบอาจเกิดปัญหารังวัดที่ดินไม่ตรงโฉนดขึ้นได้ กลายเป็นปัญหาใหญ่คือที่ดินบางส่วนหายไป ซึ่งหลายคนเมื่อเห็นถึงความสำคัญของการรังวัดที่ดินแล้ว คงอยากจะรังวัดที่ดินแต่ไม่รู้ว่ามีขั้นตอนอย่างไร รังวัดที่ดินออนไลน์ได้หรือไม่ รังวัดที่ดินราคาแพงไหมและการรังวัดที่ดินใช้เวลากี่วัน บทความนี้ธนาคารกสิกรไทยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินว่าคืออะไร มีขั้นตอนอย่างไร และต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างมาให้ศึกษากัน

quote
รังวัดที่ดิน คืออะไร

รังวัดที่ดิน คืออะไร

การรังวัดที่ดิน คือ การให้เจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินทำการรังวัดปักเขตที่ดิน ตรวจสอบหลักเขตที่ดินและเนื้อที่ของที่ดินนั้น เพื่อให้ทราบถึง ที่ตั้งแนวเขตที่ดิน ที่ตั้งของที่ดินและเนื้อที่ของที่ดินที่แน่นอน การรังวัดที่ดินเป็นสิ่งที่เจ้าของที่ดินควรทำทุกๆ 10 ปี เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการหาหลักเขตไม่เจอแล้วกลายเป็นว่ารังวัดที่ดินไม่ตรงกับโฉนดทำให้ต้องสูญเสียที่ดินบางส่วนไป

ส่วนการรังวัดที่ดินออนไลน์ คือบริการจองคิวสำหรับรังวัดที่ดินออนไลน์ผ่าน Application “e-QLands” ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยกรมที่ดิน เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ขอยื่นรังวัดสามารถขอรังวัดที่ดินออนไลน์ รวมถึงจองคิวโอนที่ดินออนไลน์ จองคิวโอนที่ดินข้ามเขตผ่าน Application ได้เลย โดยไม่ต้องไปที่กรมที่ดินด้วยตัวเอง ช่วยให้สะดวก รวดเร็ว ในปัจจุบันให้บริการเฉพาะสำนักงานที่ดินในกรุงเทพมหานคร 17 แห่ง ได้แก่

 • สาขากรุงเทพมหานคร
 • สาขาบางเขน
 • สาขาพระโขนง
 • สาขาบางกะปิ
 • สาขามีนบุรี
 • สาขาบางขุนเทียน
 • สาขาบางกอกน้อย
 • สาขาธนบุรี
 • สาขาห้วยขวาง
 • สาขาหนองแขม
 • สาขาลาดพร้าว
 • สาขาดอนเมือง
 • สาขาประเวศ
 • สาขาบึงกุ่ม
 • สาขาหนองจอก
 • สาขาลาดกระบังและสาขาจตุจักร
ประเภทของรังวัดที่ดิน

ประเภทของรังวัดที่ดิน

การรังวัดที่ดินแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน โดยแบ่งตามการยื่นคำขอในการรังวัดที่ดิน ได้แก่ รังวัดเพื่อตรวจสอบเนื้อที่ดินเดิมกับโฉนด รังวัดเพื่อแบ่งแยกที่ดินแปลงย่อยจากที่ดินผืนใหญ่และรังวัดเพื่อรวมที่ดินใหม่กับที่ดินเดิมเป็นโฉนดแผ่นเดียวกัน ซึ่งแต่ละประเภทมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

การรังวัดสอบเขต

เป็นการรังวัดที่ดินเพื่อตรวจสอบว่าเนื้อที่ดินทั้งหมดตรงกับเนื้อที่ดินในโฉนดหรือไม่และเป็นการรังวัดในกรณีที่หมุดปักบอกอาณาเขตสูญหาย เจ้าของที่ดินจะต้องดำเนินการยื่นคำขอรังวัด สอบเขตที่ดินจากเจ้าหน้าที่กรมที่ดินใหม่อีกครั้ง เพื่อปักหมุดใหม่และดำเนินการแก้ไขรายละเอียดในโฉนดให้ถูกต้องตามเนื้อที่ดินจริง

การรังวัดแบ่งแยก

เป็นการรังวัดที่ดินสำหรับแปลงที่ดินขนาดใหญ่แต่ต้องการแบ่งแยกที่ดินนั้นออกเป็นหลายๆ แปลง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลการแบ่งขายหรือแบ่งที่ดินเพื่อมอบเป็นมรดกก็ตาม เจ้าของที่ดินจำเป็นต้องยื่นคำขอรังวัดที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเพื่อทำการออกโฉนดที่ดินที่ได้แบ่งแปลงใหม่ต่อไปให้กับเจ้าของที่ดิน

การรังวัดแบ่งแยก

เป็นการรังวัดที่ดินสำหรับกรณีที่เจ้าของที่ดินได้ทำการซื้อที่ดินแปลงใหม่ติดกับที่ดินแปลงเดิม ต้องการรวมโฉนดของที่ดินทั้ง 2 ไว้ในโฉนดเดียวกัน จะต้องยื่นคำขอรังวัดแบบรวมโฉนดกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดินใหม่อีกครั้ง เพื่อทำการออกโฉนดแบบรวมใหม่ต่อไปให้กับเจ้าของที่ดิน

รังวัดที่ดิน สำคัญอย่างไร

รังวัดที่ดิน สำคัญอย่างไร

การรังวัดที่ดินคือสิ่งที่เจ้าของที่ดินควรทำทุกๆ 10 ปี ไม่เพียงแต่ทำให้รู้ถึงหมุดเขตความถูกต้องของอาณาเขตที่ดินจริง ป้องกันการรังวัดที่ดินไม่ตรงโฉนดเมื่อต้องทำการซื้อ-ขายที่ดินเท่านั้น แต่การรังวัดที่ดินทุกๆ 10 ปียังเป็นการช่วยป้องกันการแอบอ้างครองปรปักษ์ที่ดินและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของที่ดินได้อีกด้วย ที่สำคัญสำหรับใครที่กำลังจะสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองหรือที่ดินที่เพิ่งซื้อมาใหม่ การรังวัดที่ดินยังช่วยบอกขอบเขตพื้นที่ที่ดิน เพื่อช่วยให้สถาปนิกวางแผนออกแบบตัวบ้านและเว้นระยะห่างของบ้านจากขอบเขตที่ดินได้อย่างถูกต้องอีกด้วย สรุปความสำคัญของการรังวัดที่ดินได้ดังนี้

 • ป้องกันการโดนแย่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การรุกล้ำที่ดินจากผู้ไม่หวังดี
 • ป้องกันการเหลื่อมล้ำที่ดินจากพื้นที่สาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะพื้นที่ธรรมชาติ เช่น คลอง ลำธาร ห้วย ซึ่งอาจกัดเซาะพื้นที่ดินไปตามกาลเวลาโดยที่เจ้าของที่ดินไม่รู้ตัว
 • เพื่อให้ทราบถึงแนวเขตที่ดินที่ได้ครอบครองใหม่ที่ถูกต้อง
 • ป้องกันการรังวัดที่ดินไม่ตรงโฉนด พื้นที่ที่ดินจริงอาจเกินหรือขาดจากที่ระบุในโฉนด
รังวัดที่ดินต้องเตรียมตัวอย่างไร

รังวัดที่ดินต้องเตรียมตัวอย่างไร

อยากรังวัดที่ดินต้องเตรียมตัวอย่างไร นี่คือสิ่งที่เจ้าของที่ดินควรรู้และเข้าใจในที่ดินผืนที่ได้ถือกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนทำการยื่นขอรังวัดที่ดินกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน สิ่งที่เจ้าของที่ดินต้องรู้และเตรียมตัวมีดังนี้

 • สภาพที่ดินที่ครอบครองเป็นอย่างไร เป็นที่ดินเปล่า ที่นา ที่สวน ที่ไร่ เทือกเขา เกาะ หรือเป็นที่อยู่อาศัยแบบใด
 • ที่ดินผืนที่ครอบครองตั้งอยู่ที่ไหน จังหวัดอะไร ตำบลอะไร อำเภออะไร หมู่ที่เท่าไหร่
 • ที่ดินผืนที่ครอบครองนั้นมีหลักฐานอะไร ให้เตรียมไว้ให้พร้อม เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3 ก. น.ส.3 จ.
 • ที่ดินข้างเคียงใครคือผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ครอบครอง เพราะเจ้าของที่ดินข้างเคียงจะต้องมาลงนามรับทราบและตกลงแนวรังวัดใหม่ หากในกรณีที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ตกลงแนวเขตที่ดินที่วัดใหม่ สามารถไปแจ้งคู่กรณีได้ใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง
 • ที่ดินข้างเคียงเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ คืออะไร เช่น ถนน คลอง ลำธาร ห้วย

ยื่นขอรังวัดที่ดินได้ที่ไหน

การยื่นขอรังวัดที่ดินสามารถทำได้ 3 ที่ด้วยกัน ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาและสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่หรือจองคิวรังวัดที่ดินออนไลน์ได้ เฉพาะ 17 พื้นที่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยการขอโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์สามารถยื่นขอได้ดังต่อไปนี้

 • โฉนดที่ดิน ติดต่อยื่นคำขอรังวัดที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินผืนนั้นตั้งอยู่
 • หนังสือรับรองการทำผลประโยชน์ ติดต่อยื่นคำขอรังวัดที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินผืนนั้นตั้งอยู่ แต่หากอำเภอนั้นได้มีการยกเลิกอำนาจ ให้ไปติดต่อยื่นขอได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
หลักฐานประกอบการขอรังวัด

หลักฐานประกอบการขอรังวัด

ก่อนที่จะดำเนินการไปยื่นคำขอรังวัดที่ดินที่สำนักงานที่ดินจะต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการขอรังวัดให้ครบถ้วน โดยต้องเป็นเอกสารฉบับจริง ในกรณีที่เอกสารหลักฐานประกอบการขอรังวัด เช่น โฉนดที่ดิน ติดภาระผูกพันกับสถาบันการเงินหรือกับบุคคลอื่นจะต้องทำหนังสือยินยอมเพื่อให้ทำการรังวัดก่อนให้เรียบร้อยก่อนมายื่นคำขอรังวัดที่สำนักงานที่ดิน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและสามารถดำเนินการรังวัดที่ดินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ล่าช้ากับการรอเอกสารหลักฐานบางส่วน โดยหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อประกอบการรังวัดที่ดินที่เจ้าของที่ดินจะต้องเตรียมให้พร้อมมีดังนี้

 • เอกสารส่วนตัวเจ้าของที่ดิน
  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. เอกสารทะเบียนบ้าน
  3. เอกสารทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารหลักฐานประกอบการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน
  1. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
  2. หลักฐานประกอบการขอรังวัดรวมโฉนดที่ดิน
  3. โฉนดที่ดินที่จะขอรวม ต้องมีลักษณะดังนี้
   • ต้องเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกันทั้งหมด ยกเว้นโฉนดแผนที่ กับโฉนดที่ดินให้สามารถใช้รวมกันได้
   • ต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินเหมือนกันทุกฉบับและต้องยังมีชีวิตอยู่ทุกคน
   • ต้องเป็นที่ดินติดต่อผืนเดียวกัน ตั้งอยู่ในจังหวัดและสำนักงานที่ดินเดียวกันเท่านั้น
ขั้นตอนการขอรังวัดที่ดิน แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน

ขั้นตอนการขอรังวัดที่ดิน แบ่งแยก รวม สอบเขตที่ดิน

หลังจากเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการขอรังวัดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว เจ้าของที่ดินต้องมาทำความเข้าใจกับขั้นตอนในการขอรังวัดที่ดินทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ การขอรังวัดที่ดินแบบแบ่งแยก การขอรังวัดที่ดินรวมและการรังวัดเพื่อสอบเขตที่ดิน ซึ่งมีขั้นตอนที่คล้ายกัน ดังนี้

 1. ไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาหรือสำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่แล้วขอรับบัตรคิวจากประชาสัมพันธ์
 2. เจ้าของที่ดินรับคำขอสอบสวนและชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
 3. เจ้าของที่ดินส่งเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายรังวัดดำเนินการ นัดวันที่จะรังวัด กำหนดตัวช่างรังวัด กำหนดเงินมัดจำรังวัด
 4. ค้นหารายชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงและพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง
 5. รับหนังสือแจ้งที่ดินข้างเคียง วางเงินมัดจำรังวัดและรับหลักเขตที่ดิน
 6. ช่างรังวัดออกไปทำการรังวัดตามวันและเวลาที่นัดไว้
 7. คำนวณเนื้อที่และเขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน
 8. ส่งเรื่องรังวัดคืนฝ่ายทะเบียน จากนั้นเรียกผู้ขอรังวัดมาจดทะเบียน
 9. สอบสวนจดทะเบียนแบ่งแยก
 10. ตรวจอายัด
 11. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่าโฉนด
 12. แก้รายการทะเบียนและจดทะเบียนแบ่งแยก
 13. สร้างโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก (กรณีรังวัดแบ่งแยกที่ดิน)
 14. เสนอเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา
 15. แจกโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยก (กรณีรังวัดแบ่งแยกที่ดิน)

ขั้นตอนการขอรังวัดที่ดิน แบ่งแยกตรวจสอบเนื้อที่ และรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์

สำหรับขั้นตอนการขอรังวัดที่ดินเพื่อแบ่งแยก ตรวจสอบเนื้อที่และรวมหนังสือรับรองการทำผลประโยชน์ มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้

 1. เจ้าของที่ดินนำหนังสือรับรองการทำประโยชน์และเอกสารต่างๆ ไปยื่นคำขอที่สำนักงานที่ดิน
 2. เจ้าของที่ดินรับคำขอสอบสวนและชำระเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
 3. เจ้าของที่ดินให้ถ้อยคำในการนัดรังวัดที่ดิน เพื่อเป้าหมายต่อไปนี้
  • กำหนดวันที่ทำการรังวัด
  • กำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด
  • กำหนดเจ้าหน้าที่รังวัดและสถานที่นัดพบ
 4. เจ้าของที่ดินหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไปรับเจ้าหน้าที่เพื่อไปทำการรังวัดและปักหลักเขตที่ดิน จนเสร็จสิ้นกระบวนการรังวัด
 5. เจ้าของที่ดินลงนามในเอกสารต่าง ๆ
 6. เจ้าของที่ดินรอรับหนังสือแจ้งให้ไปดำเนินการจดทะเบียน
ค่ารังวัดที่ดิน

ค่ารังวัดที่ดิน

ก่อนทำการรังวัดที่ดินเจ้าของที่ดินจะต้องทราบถึงค่าใช้จ่ายก่อนว่าการรังวัดที่ดินราคาเท่าไหร่ โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมส่วนไหนบ้างที่ต้องชำระ โดยที่เจ้าของที่ดินจะต้องเป็นฝ่ายชำระค่ารังวัดที่ดินส่วนนี้เองทั้งหมด ไม่ว่าจะทำการรังวัดที่ดินเพื่อขายหรือมอบเป็นมรดกก็ตาม

 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรังวัดหนังสือรับรองการทำประโยชน์และโฉนดที่ดิน
  • ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
   • สำหรับที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ คิดค่าธรรมเนียมแปลงละ 30 บาท
   • สำหรับที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน (เศษเกินของจำนวนไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่) คิดค่าธรรมเนียมไร่ละ 2 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
   • กรณีคิดเป็นรายแปลง คิดค่าธรรมเนียมแปลงละ 30 บาท
   • กรณีคิดเป็นรายวัน คิดค่าธรรมเนียมวันละ 30 บาท
   • ค่าจำลองแผนที่ คิดค่าธรรมเนียมแปลงละ 30 บาท
   • ค่าคำนวณเนื้อที่ คิดค่าธรรมเนียมแปลงละ 30 บาท
   • ค่าจับระยะ คิดค่าธรรมเนียมแปลงละ 10 บาท
  • ค่าธรรมเนียมออกโฉนดที่ดิน
   • ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ คิดค่าธรรมเนียมแปลงละ 50 บาท
   • ที่ดินเนื้อที่เกิน 20 ไร่ ส่วนที่เกิน (เศษของไร่ให้คิดเป็นหนึ่งไร่) คิดค่าธรรมเนียมไร่ละ 2 บาท
  • ค่าธรรมเนียมรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน
   • กรณีเรียกเก็บเป็นรายแปลง คิดค่าธรรมเนียมแปลงละ 40 บาท
   • กรณีเรียกเก็บเป็นรายวัน คิดค่าธรรมเนียมวันละ 40 บาท
   • ค่าจำลองแผนที่ คิดค่าธรรมเนียมแปลงละ 30 บาท
   • ค่าคำนวณเนื้อที่ คิดค่าธรรมเนียมแปลงละ 30 บาท
   • ค่าจับระยะ แปลงละ 10 บาท
  • ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด
   • ค่าคำขอ คิดแปลงละ 5 บาท
   • ค่ามอบอำนาจ คิดเรื่องละ 20 บาท
   • ค่าปิดประกาศ คิดแปลงละ 10 บาท
   • ค่าพยานให้แก่พยาน คิดคนละ 10 บาท
   • ค่าหลักเขต คิดหลักละ 15 บาท
  • ค่าใช้จ่ายการรังวัดที่เกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือการตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์
   • ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานจ้างเพื่อไปทำการรังวัดหรือวันละไม่เกิน 1,600 บาท
   • ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่และค่าจ้างคนงานที่จ้างไปทำการรังวัด ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
   • ค่าป่วยการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัด ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงมหาดไทย ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง วันละ 50 บาท
   • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการรังวัดให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง เรื่องละ 100 บาท
 • การคิดค่าใช้จ่ายรังวัดที่ดิน
 • ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินส่วนนี้ผู้ขอหรือเจ้าของที่ดินจะต้องชำระตามกฎหมายกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 และ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

  • ค่าธรรมเนียมรังวัด
   • โฉนดที่ดิน คิดเป็นต่อแปลง/วัน/ละ 40 บาท
   • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ คิดเป็นต่อแปลง/วัน/ละ 30 บาท
  • ค่าหลักเขตที่ดิน
   • คิดค่าหลักเขตละ 15 บาท (จะคิดตามจำนวนที่ใช้จริง)
  • ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะของการเหมาจ่าย
   • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งจดหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 200 บาท
   • ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
   • ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด คิดเหมาจ่ายวันละไม่เกิน 1,600 บาท
   • ค่าคนงานรังวัด คิดเป็นต่อคน/วัน 420 บาท (ค่าธรรมเนียมตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด)

สำหรับการกำหนดวันทำการรังวัดตามค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด และค่าคนงานรังวัด ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายแบบกำหนดตามจำนวนเนื้อที่ มีรายละเอียดดังนี้

การรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

 • ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 3,480 บาท
 • ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 6,760 บาท
 • ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 10,040 บาท
 • ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 13,320 บาท

การรังวัดเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

 • เนื้อที่ไม่เกิน 20 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 2,640 บาท
 • เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 5,080 บาท

ข้อควรรู้/เงื่อนไข เกี่ยวกับวันทำการรังวัด

 • หากกรณีที่ดินมีเนื้อที่เกินกว่า 50 ไร่ ทุกๆ 50 ไร่ หรือมีเศษเกินกว่า 25 ไร่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัดอีก 1 วัน
 • กรณีที่ดินที่ต้องทำการรังวัดตั้งอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมืองหรือพื้นที่สวนไม้ยืนต้นให้เพิ่มวันทำการรังวัดอีก 1 วัน
 • หากกรณีทำการรังวัดต้องคำนวณจำกัดเนื้อที่ ให้เพิ่มวันทำการรังวัดอีก 1 วัน
 • กรณีการรังวัดที่ดินแล้วมีที่ดินข้างเคียงหลายแปลงทุกๆ ข้างเคียง 30 แปลงหรือเศษจำนวนเกินกว่า 15 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัดอีก 1 วัน
 • กรณีการรังวัดแบ่งแยกจัดสรรทุกๆ 8 แปลงหรือมีจำนวนเศษเกินกว่า 4 แปลง ให้เพิ่มวันทำการรังวัดอีก 1 วัน
 • กรณีมีที่ดินเนื้อที่เกิน 50 ไร่ มีเศษเกิน 25 ไร่และที่ดินตั้งอยู่ในพื้นที่ปกครองพิเศษหรือพื้นที่สวนไม้ยืนต้น ให้เพิ่มวันทำการรังวัดได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น

การรังวัดที่ดินคือการตรวจสอบพื้นที่ที่ดินจริงว่าตรงกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดินหรือไม่ การรังวัดที่ดินมีความสำคัญอย่างยิ่งในการซื้อ-ขายที่ดิน เป็นการตรวจสอบว่าที่ดินนั้นมีพื้นที่และขอบเขตถูกต้องตามที่ระบุในโฉนดที่ดิน รวมถึงป้องกันการรุกล้ำพื้นที่ดินจากบุคคลอื่นด้วย สำหรับขั้นตอนการขอรังวัดที่ดินนั้นมีขั้นตอนรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจอยู่พอสมควร โดยมีหลักฐานสำคัญที่ต้องเตรียมให้พร้อมคือ เอกสารข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของที่ดินและหลักฐานโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินนั้น หากมีการเตรียมเอกสารและหลักฐานพร้อม เข้าใจในค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินทั้งหมดแล้ว สามารถไปยื่นขอรังวัดที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือจะยื่นรังวัดที่ดินออนไลน์สำหรับพื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้ง 17 เขต จะช่วยให้การยื่นคำขอรังวัดที่ดินสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

ซึ่งสำหรับใครที่มองหาที่ดินเพื่อซื้อไว้สำหรับสร้างบ้าน แต่ไม่อยากตรวจสอบการรังวัดที่ดินเองให้ยุ่งยาก อยากได้ที่ดินเปล่าสวยๆ โดยไม่ต้องใช้เวลารังวัดนาน ทางธนาคารกสิกรไทยมีที่ดินมือสองทั้งผืนเล็ก ผืนใหญ่ ที่สำคัญมีทำเลดีๆ ให้เลือกมากมาย สามารถเลือกดูตามความต้องการของคุณได้เลย