ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ตามวันเกิด

รู้ไว้ก่อนย้ายบ้าน ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ 2566-2567 ตามวันเกิด

9 ต.ค. 2566

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ตามวันเกิด
quote

ถึงแม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ แต่ความเชื่อก็ยังคงฝังรากลึกอยู่ในจิตใจคนไทยและสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เมื่อคิดจะทำการสิ่งใด โดยเฉพาะการทำพิธีมงคล จึงมักถือเรื่องของฤกษ์งามยามดี วันเวลาที่ถูกโฉลก ในการริเริ่มทำกิจการงานต่างๆ

การย้ายเข้าบ้านใหม่ ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิตของใครหลายๆ คน ดังนั้น ผู้คนจึงนิยมเลือกวันในการย้ายเข้าบ้านใหม่ตามฤกษ์และวันดีที่ถูกโฉลกกับเจ้าของบ้าน นอกจากจะใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว ยังเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้เป็นเจ้าของและผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง อยู่รอดปลอดภัยจากโชคร้ายและอันตราย มีเงินทองไหลมาเทมา อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะย้ายเข้าบ้านใหม่วันไหนดี บทความนี้จะพาไปดูฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ 2566 ตามวันเกิด ที่ปรับใช้ได้ถึงปี 2567 ว่าเกิดวันนี้ควรย้ายเข้าบ้านใหม่วันไหน รวมทั้งสิ่งของที่ต้องเตรียม และขั้นตอนการประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่ จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันได้เลย

quote
ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ตามวันเกิด 2566-2567

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ตามวันเกิด 2566-2567

คนที่เกิดในแต่ละวันจะมีฤกษ์งามยามดี วันที่ถูกโฉลกและวันที่ควรหลีกเลี่ยงในการย้ายเข้าบ้านใหม่แตกต่างกัน และยังมีตัวเลขมงคลที่จะช่วยเสริมดวงและโชคชะตา เพื่อนำไปใช้พิจารณาประกอบกัน ทำให้ยิ่งหนุนนำเสริมดวงชะตาในการย้ายเข้าบ้านใหม่ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ตามวันเกิด จะมีวันอะไร และตัวเลขไหนนั้น มาดูกันได้เลย

วันอาทิตย์

สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันแห่งความร้อนแรง หากจะย้ายเข้าบ้านใหม่ ควรหลีกเลี่ยงวันอังคารและศุกร์ เพราะทั้งสองวันนี้ถือว่าเป็นวันแรงเหมือนกัน จึงไม่เหมาะสมในการจัดงานมงคล ส่วนวันดีสำหรับการย้ายเข้าบ้านใหม่ของคนวันอาทิตย์ จะเป็นวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดี เนื่องจากวันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์จึงเหมาะอย่างยิ่งกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ส่วนวันพฤหัสบดีนั้นถือว่าเป็นวันแห่งความยุติธรรมและสติปัญญา จะช่วยส่งเสริมในเรื่องเงินทองและโชคลาภ ดึงดูดความสุขเข้ามา ถ้าเสริมพลังความเฮงด้วยส่วนเลขมงคล ได้แก่เลข 1, 3, 4, 5 และ 8 ก็จะยิ่งเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้เจ้าของบ้านวันอาทิตย์มากยิ่งขึ้นไปอีก ส่วนเลขที่ควรหลีกเลี่ยงคือ เลข 6

วันจันทร์

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ หากจะเลือกฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ ไม่ควรเลือกวันอาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันคู่ตรงกันข้ามกับวันจันทร์ มีความเชื่อว่าจะส่งผลคนที่อยู่ในบ้านร้อนเป็นไฟเหมือนโดนดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงร้อนแรงแผดเผา ส่วนเลขมงคลที่ช่วยเสริมดวงชะตาของคนวันจันทร์คือ เลข 2, 4, 6 และ 7 เลขที่ไม่ควรนำมาใช้เลยคือเลข 1

วันอังคาร

วันมงคลสำหรับการย้ายเข้าบ้านใหม่ ทำพิธีมงคลต่างๆ ของคนเกิดวันอังคารคือ วันศุกร์ ซึ่งถือว่าเป็นวันที่เป็นคู่มิตรกับวันอังคารที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน อีกทั้งอีกทั้งดาวศุกร์ยังเป็นดาวที่เต็มไปด้วยความสุขและความรัก จึงเชื่อว่าหากย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันศุกร์ จะช่วยให้คนในครอบครัวปรองดอง รักใคร่ สามัคคีกัน ความสุขเพิ่มพูน และยังช่วยหนุนเรื่องโชคลาภเงินทองอีกด้วย ส่วนวันที่ควรเลี่ยงอย่างเด็ดขาดคือวัน อาทิตย์และวันจันทร์ เพราะเป็นวันคู่อริกัน จึงให้ผลในทางลบต่อเจ้าของบ้านวันอังคารเป็นอย่างมาก โดยเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านมีแต่ความวุ่นวาย ชิงดีชิงเด่นกัน มีศัตรูมากกว่ามิตร เลขมงคลของคนเกิดวันอังคารคือ เลข 1, 3, 5 และ 7 ส่วนเลขกาลกิณี คือเลข 2

วันพุธ กลางวัน

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่สำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันคือ วันพุธ และวันอาทิตย์ แล้วเสริมดวงชะตาให้ยิ่งดีมากขึ้นด้วยเลขมงคลได้แก่เลข 2, 4, 5 และ 8 ส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยง คือวันจันทร์ และเลขกาลกิณีคือเลข 3

วันพุธ กลางคืน

คนเกิดวันพุธกลางคืน ควรย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันจันทร์ และวันที่ควรหลีกเลี่ยงคือวันพฤหัสบดี เลขมงคลเสริมดวงชะตาของวันพุธกลางคืนคือ 1, 2,7 และ 8 ส่วนเลขที่ควรเลี่ยงคือ 5

วันพฤหัสบดี

คนเกิดวันพฤหัสบดี หากจะขึ้นบ้านใหม่ควรเลือกวันอาทิตย์ และวันจันทร์จะดีที่สุด เพราะเชื่อว่าเป็นวันแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีๆ เสริมสร้างสิริมงคลและโชคลาภ ประสบความสำเร็จ ครอบครัวอยู่กันอย่างสงบสุข ส่วนวันที่ควรเลี่ยงคือวันเสาร์ เนื่องจากเป็นวันคู่ศัตรูกัน เชื่อว่าหากขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้จะส่งผลทำให้คนในบ้านชิงดีชิงเด่นกัน มีแต่ความวุ่นวาย ไม่เอื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน เลขมงคลของคนเกิดวันพฤหัสบดี ถ้ายิ่งใช้เสริมจะยิ่งทำให้ดวงชะตาดีมากยิ่งขึ้นคือ เลข 1, 4, 5, และ 6 ส่วนเลขกาลกิณี คือ 7

วันศุกร์

วันจันทร์ ถือว่าเป็นวันที่เหมาะสมสำหรับจัดงานขึ้นบ้านใหม่ ของคนที่เกิดวันศุกร์เป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ เหมาะกับการลงหลักปักฐาน ช่วยเสริมสร้างสิริมงคลและโชคลาภ นำพาสิ่งดีๆ เข้ามา ส่วนวันที่ควรเลี่ยงคือวันพุธ โดยทางโหราศาสตร์เชื่อว่าดาวพุธเป็นดาวแห่งการปรวนแปร บางครั้งเดินหน้า บางครั้งถอยหลังหรือหยุดนิ่ง ไม่มีความแน่นอน จึงเชื่อว่าหากย้ายเข้าบ้านใหม่ในวันพุธ จะทำให้ชีวิตของคนเกิดวันศุกร์ไม่มีความมั่นคง ต้องมีการย้ายหรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบ่อยครั้ง เลขมงคลเสริมความเฮงคือเลข 2, 3, 5 และ 6 ส่วนเลขที่ควรหลีกเลี่ยง คือเลข 8

วันเสาร์

ผู้ที่เกิดวันเสาร์สามารถเลือกวันย้ายเข้าบ้านใหม่วันไหนก็ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงการทำพิธีมงคลต่างๆ ในวันพุธ เพราะเป็นวันคู่ศัตรูที่ไม่ถูกโฉลกกันอย่างยิ่ง อาจให้เกิดเรื่องร้ายๆกับคนในบ้านได้ สำหรับเลขมงคลผู้ที่เกิดวันเสาร์ควรเลือกใช้ คือ 3, 6, 7 และ 8 ส่วนเลขกาลกิณี คือ 4

ประกอบพิธีพิธีขึ้นบ้านใหม่ เตรียมอะไรบ้าง

ประกอบพิธีพิธีขึ้นบ้านใหม่ เตรียมอะไรบ้าง

เมื่อได้ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่แล้วขั้นตอนสำคัญต่อไปคือการเตรียมสิ่งของขึ้นบ้านใหม่ให้พร้อมเพื่อนำไปใช้ประกอบพิธีย้ายเข้าบ้านใหม่ การเตรียมของแต่ละอย่างนั้นไม่ได้มีการกำหนดจำนวนและประเภทตายตัว และแต่ละท้องถิ่นอาจมีความเชื่อและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันบ้าง โดยสามารถจัดเตรียมได้ตามความเหมาะสมและกำลังทรัพย์ของเจ้าของบ้าน สิ่งของพื้นฐานต่างๆ ที่ต้องเตรียม มีดังนี้

 • พระพุทธรูป อาจใช้พระพุทธรูปองค์เดิมที่คนในบ้านบูชานับถืออยู่แล้วหรือเป็นองค์ใหม่ก็ได้
 • ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม ส่วนมากนิยมใช้ดอกดาวเรือง กุหลาบ
 • ธูปเทียน กระถางธูป เครื่องบูชาพระ
 • ข้าวสาร ข้าวเปลือก เตรียมใส่ในโอ่งหรือภาชนะให้เต็ม
 • อาหารแห้ง เช่น น้ำตาลทราย เกลือ หอม กระเทียม พริกแห้ง เป็นต้น
 • ผลไม้มงคล 3, 5 หรือ 9 อย่าง จำนวน 2 ชุด เช่น ส้ม กล้วย สาลี่ มะพร้าว ทับทิม เป็นต้น
 • ถาดวางเงิน ทอง เหรียญ เพชร พลอย ของมีค่า
 • ข้าวตอก ถั่ว งา ฟัก แฟง
 • ขนมหวานมงคล 3, 5 หรือ 9 อย่าง จำนวน 2 ชุด เช่น ทองหยอด ทองหยิบ ฝอยทอง ถ้วยฟู ขนมเข่ง เป็นต้น
 • อาหารคาวเมนูต่างๆ จำนวน 2 ชุด เช่น ข้าว แกง ผัด ทอด ตามความเหมาะสม
 • น้ำดื่มสำหรับถวายเจ้าที่เจ้าทาง และบูชาพระ
 • น้ำดื่มเทใส่แก้วน้ำ หรือภาชะให้เต็ม
 • ข้าวของเครื่องใช้ใหม่ เช่น หมอน ผ้าห่ม หม้อหุงข้าว เครื่องครัว เป็นต้น
ขั้นตอนการประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่ ทำยังไง

ขั้นตอนการประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่ ทำยังไง

ในส่วนของพิธีบ้ายบ้านใหม่ มีขั้นตอนดังนี้

 • แจ้งฤกษ์ย้ายเข้าบ้านให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านทุกคนทราบล่วงหน้า เพื่อให้มาทำพิธีย้ายเข้าบ้านใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน
 • ก่อนเริ่มพิธี อาจถือเคล็ดด้วยการเปิดผ้าม่านหน้าต่างทุกบาน และเปิดไฟฟ้าทุกดวงภายในบ้านให้สว่างไสว
 • ถวายอาหารคาวหวาน ผลไม้ น้ำดื่ม แก่เจ้าที่เจ้าทาง เพื่อจุดธูปเทียนบอกกล่าวแก่เจ้าที่เจ้าทางขออนุญาตเข้ามาอยู่อาศัย พร้อมทั้งขอพรให้ช่วยปกปักษ์รักษาผืนแผ่นดิน ตัวบ้าน รวมทั้งผู้อยู่อาศัยทุกคนให้ปลอดภัย ไม่ให้สิ่งอัปมงคลเข้ามาในบ้าน และอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข โดยอาจตั้งโต๊ะไว้หน้าบ้าน หรือบริเวณศาลพระภูมิก็ได้ ตามความเหมาะสม
 • เมื่อถึงฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่แล้ว อัญเชิญพระพุทธรูปเข้ามาประดิษฐานภายในบ้าน ให้ผู้ที่มีความอาวุโสที่สุดในบ้าน หรือหัวหน้าครอบครัว เพศชายเป็นผู้เชิญ เดินนำหน้าเข้าบ้านเป็นคนแรก โดยมีความเชื่อที่ว่าให้พระนำหน้าจะมีแต่ความสงบร่มเย็น นำไปประดิษฐานไว้ในห้องพระ, หิ้งพระ หรือจุดที่เตรียมไว้ก็ได้
 • ผู้อยู่อาศัยนำของมงคลและข้าวของเครื่องใช้ใหม่ที่เตรียมไว้ เดินตามหลังพระพุทธรูปเข้าบ้าน ระหว่างเดินเข้าบ้านผู้ที่เดินตามอาจถือเคล็ดด้วยพูดเรื่องดีๆ สิ่งที่เป็นมงคลไปด้วย เช่น บ้านนี้ดีอยู่แล้วรวย ครอบครัวรักใคร่กลมเกลียว เป็นต้น ห้ามทะเลาะกัน หรือพูดในเรื่องไม่ดีในวันนี้อย่างเด็ดขาด
 • นำข้าวสารอาหารแห้ง ถาดเงินทองของมีค่า ถั่ว ข้าวตอก ถั่ว งา ฟัก แฟง ภาชนะใส่น้ำ ที่เตรียมไว้ วางไว้กลางบ้าน โดยมีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้บ้านอุดมสมบูรณ์ มีเงินมีทอง มีข้าวปลาอาหารน้ำดื่มกินไม่ขาด มีทรัพย์สิน และเจริญก้าวหน้า
 • นำดอกไม้ ธูปเทียน บูชาพระพุทธรูปที่อัญเชิญมา พร้อมทั้งถวายของมงคลต่างๆที่เตรียมไว้
 • อธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้าน อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

การขึ้นบ้านใหม่ตามฤกษ์งามยามดีที่ถูกโฉลกของคนที่เกิดในแต่ละวัน จะช่วยส่งเสริมให้เจ้าของบ้านและผู้อาศัย อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง ครอบครัวสามัคคีรักใคร่ปรองดอง ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งถึงแม้ว่าการถือฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่จะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ก็สามารถทำได้ไม่ยากจนเกินไปตามกำลังทรัพย์ และยังเป็นที่พึ่งทางใจของผู้เป็นเจ้าของ ทำให้รู้สึกเกิดความมั่นใจ และสบายใจมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดในการย้ายเข้าบ้านใหม่ก็คือความพร้อม และฤกษ์ที่สะดวกที่สุดของผู้อยู่อาศัยนั่นเอง

สำหรับใครที่กำลังอยากได้บ้านดีๆ สักหลัง ลองดูที่ K-Property จากธนาคารกสิกรไทย ที่มีบ้านมือสองสภาพเหมือนใหม่ ทำเลดี เดินทางสะดวก เข้าออกได้ง่าย มีความน่าเชื่อถือ หลากหลายสไตล์ ทั่วประเทศ ในราคาที่จับต้องได้ ตอบโจทย์คนอยากมีบ้านคุณภาพดี มีมาตรฐาน ในราคายุติธรรม เรียกได้ว่าสานฝันคนอยากมีบ้าน คัด คุ้ม ครบ จบในที่เดียว ที่ K-Property

​​