K WEALTH / บทความ / Wealth Management / เก็บเต็ม ภาษีที่ดิน คนมีที่ จัดการไงดี?
01 มีนาคม 2565
4 นาที

เก็บเต็ม ภาษีที่ดิน คนมีที่ จัดการไงดี?


          

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​“ ​

• การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565 มีอัตราการเก็บเต็มจำนวน ไม่มีส่วนลด ขึ้นอยู่กับประโยชน์จากการใช้ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างโดยแบ่งเป็น 4 ประเภท 1.เกษตรกรรม 2.ที่อยู่อาศัย 3.การใช้ประโยชน์อื่นๆ 4.ที่ดินรกร้างว่างเปล่า 


• ภาษีที่ต้องจ่าย = (ราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรมที่ดิน – มูลค่ายกเว้น) X อัตราภาษี ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายให้ ผู้เสียภาษีไม่ต้องคำนวณเอง 


• ทางเลือกการจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีหลายวิธี เช่น ตรวจสอบการแจ้งประเมินภาษี ใส่ชื่อในบ้านหลังที่แพงที่สุด ทำประโยชน์บนที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Land Loan for Investment

​​“


         เปิดศักราชใหม่ หลายคนน่าจะเริ่มได้ยินข่าว คณะรัฐมนตรีมีมติไม่ต่ออายุการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ปรับลดให้ 90% ในปี 2564 ทำให้ปี 2565-2566 จะมีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเต็มอัตรา ซึ่งแน่นอนว่านักลงทุนอสังหาฯ ที่ในพอร์ตมีทั้งบ้าน คอนโด หรืออาคารพาณิชย์​ รวมทั้งที่ดินต่างๆ อาจได้รับผลกระทบกันไม่มากก็น้อย วันนี้จึงชวนมาทำความเข้าใจ และแนวทางการจัดการภาษีที่ดินกัน

ทำความเข้าใจ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง​​​​​

          ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นกฎหมายภาษีฉบับใหม่ที่มาแทนภาษีโรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง กับภาษีบำรุงท้องที่ โดยภาษีฉบับใหม่นี้ ถูกจัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาล, องค์การบริหารส่วนตำบล, เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้เสียภาษี ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเป็นผู้ครอบครอง หรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นของรัฐ ในวันที่ 1 ม.ค.
         การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีอัตราการเก็บที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประโยชน์จากการใช้ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท 1.เกษตรกรรม 2.ที่อยู่อาศัย 3.การใช้ประโยชน์อื่นๆ 4.ที่ดินรกร้างว่างเปล่า โดยมีอัตราการเก็บภาษีดังนี้ 

​อัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565-2566​​​​​​ ​ ​ ​ ​
​เกษตรกรรม​
สูงสุด 0.15%
​ใช้ประโยชน์อื่นๆ (เชิงพาณิชย์)
สูงสุด 1.2%
​​​ที่รกร้างว่างเปล่า
สูงสุด 3%​
​มูลค่าทรัพย์สิน 
(ล้านบาท)
​อัตราภาษี 
(%)​
​มูลค่าทรัพย์สิน 
(ล้านบาท)
​อัตราภาษี 
(%)
​มูลค่าทรัพย์สิน ​
(ล้านบาท)
อัตราภาษี 
(%)
​0-75
​0.01
​0-50
​0.3
​0-50
​0.3
​>75-100
​0.03
​>50-200
​0.4
​>50-200
​0.4
​>100-500
​0.05
​>200-1,000
​0.5
​>200-1,000
​0.5
​>500-1,000
​0.07
​>1,000-5,000
​0.6
​>1,000-5,000
​0.6
​>1,000 ขึ้นไป
​0.10
​>5,000 ขึ้นไป
​0.7
​>5,000 ขึ้นไป
​0.7
บุคคลธรรมดา
- ปี 63-65 ยกเว้นภาษีทั้งหมด 
- ตั้งแต่ปี 66 ยกเว้น 50 ล้านบาทแรก/เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นิติบุคคล
- ปี 65 เสียภาษีอัตราปกติ

​เพิ่มอัตราภาษี 0.3% ทุก 3 ปี 
แต่อัตราภาษีรวมไม่เกิน  3%

​​​​​​​ ​ ​ ​ ​ที่พักอาศัย อัตราเพดานสูงสุด 0.3%
​​บ้านหลังหลัก
เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รวมทั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียน
​บ้านหลังหลัก
เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
​บ้านหลังอื่น
​มูลค่าทรัพย์สิน 
(ล้านบาท)
​อัตราภาษี 
(%)
​มูลค่าทรัพย์สิน 
(ล้านบาท)
​อัตราภาษี 
(%)
​มูลค่าทรัพย์สิน 
(ล้านบาท)
​อัตราภาษี 
(%)
​0-50
​ยกเว้น
​0-10
​ยกเว้น
​0-50
​0.02
​>50-75
​0.03
​>10-50
​0.02
​>50-75
​0.03
​>75-100
​0.05
​>50-75
​0.03
​>75-100
​0.05
​>100
​0.1
​>75-100
​0.05
​>100
​0.1
​>100
​0.1
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 

โดยสูตรคำนวณภาษี คือ 
ภาษีที่ต้องจ่าย = (ราคาประเมินทุนทรัพย์ของกรมที่ดิน – มูลค่ายกเว้น) X อัตราภาษี 
ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายให้ ผู้เสียภาษีไม่ต้องคำนวณเอง

ขั้นตอนการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

          ภายในเดือนกุมภาพันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ จะส่งหนังสือแจ้งบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผู้เสียภาษีครอบครองมาทางไปรษณีย์ และส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมาให้ที่บ้านเช่นกัน ซึ่งเมื่อได้รับแล้วสามารถตรวจสอบรายละเอียด หากข้อมูลการประเมินไม่ถูกต้อง สามารถทำเรื่องโต้แย้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน แต่หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สามารถนำเอกสารชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร หรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ โดยชำระภาษีภายใน 30 เม.ย. ของปีนั้น ซึ่งหากเสียภาษีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถทำเรื่องขอผ่อนชำระ 3 งวด ระยะเวลา 3 เดือนได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ได้มีการขยายระยะเวลาการชำระเงินภาษีที่แตกต่างกันออกไป จึงควรสอบถามการขยายเวลาของแต่ละพื้นที่โดยตรง

ผลกระทบ

          ผู้เป็นเจ้าของ หรือครอบครองที่ดิน อสังหาฯ ได้รับผลกระทบมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับจำนวนมูลค่า รวมทั้งประเภทที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ครอบครอง โดยหากเป็นกลุ่มที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภท เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย จะถูกเก็บภาษีในอัตราที่น้อยกว่ากลุ่มใช้ประโยชน์อื่นๆ(เชิงพาณิชย์) และที่รกร้างว่างเปล่า​​

ทางเลือกการจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

          ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือแจ้งการประเมินภาษี มีการระบุข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ถูกต้องหรือไม่ เช่นอาคารพาณิชย์ ชั้น 1 ใช้สำหรับเชิงพาณิชย์ ส่วนชั้น 2 และ 3 ใช้สำหรับพักอาศัย หากหนังสือเขียนระบุเพื่อเชิงพาณิชย์อย่างเดียว จะถูกเก็บอัตราภาษีที่สูงกว่าแบบที่พักอาศัย จะทำให้เราเสียภาษีมากกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งสามารถทำเรื่องโต้แย้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน 
          ใส่ชื่อในทะเบียนบ้านหลังที่ราคาสูงที่สุด ในกรณีมีบ้านหลายหลัง และเป็นเจ้าของที่ดินด้วย เนื่องจากบ้านหลังหลักจะได้รับยกเว้นภาษี 50 ล้านบาทแรก ในกรณีเป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และยกเว้นภาษี 10 ล้านบาทแรก ในกรณีเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งช่วยประหยัดภาษีได้ 
          ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้ถูกเก็บภาษีในอัตราที่น้อยลง ในกรณีมีที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งจะถูกเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าประเภทอื่น โดยเปลี่ยนที่ดินรกร้างว่างเปล่ามาทำเกษตรกรรมตามที่กฎหมายกำหนด หรือปล่อยเช่าเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถเจรจาหรือระบุในสัญญาเช่าให้ผู้เช่าเป็นผู้ชำระภาษีได้ หรือคิดรวมเป็นค่าเช่าได้ 
          ใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกอย่าง Land Loan for Investment กรณีมีที่ดินรกร้างว่างเปล่ามูลค่าสูงจำนวนมาก โดยนำที่ดินรกร้างว่างเปล่า จำนองสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อรับเงินก้อนมาลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทน เมื่อได้รับผลตอบแทนสามารถนำเงินส่วนหนึ่งมาจ่ายภาษีที่ดิน และดอกเบี้ยการจำนอง ส่วนที่เหลือถือเป็นกำไรจากการลงทุน 
          แม้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นกฎหมายใหม่ที่มีการบังคับใช้ไม่กี่ปี แต่การทำความเข้าใจ และหาวิธีบริหารจัดการภาษีอย่างเหมาะสม สามารถช่วยลดภาระภาษีลงได้ไม่มากก็น้อย 

ขอขอบคุณข้อมูล : กรุงเทพธุรกิจ , Taxbugnoms ,ITAX ​​​บทความโดย K WEALTH GURU มนัสวี เด็ดอนันต์กุล AFPT™
KBank LIVE
 

ติดตามข่าวสารการเงินจาก
K WEALTH ฟรี!

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

​ทรัพย์สินรอการขาย บ้านมือสอง

ดูเพิ่มเติม