K WEALTH / บทความ / Product Review / "กองทุนผสม" ทางเลือกลงทุนในภาวะโลกผันผวน
16 ธันวาคม 2564
3 นาที

"กองทุนผสม" ทางเลือกลงทุนในภาวะโลกผันผวน


          

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​“ ​

● ทางเลือกของการลงทุนในภาวะผันผวนคือการลงทุนในกองทุนผสมที่มีผู้จัดการกองทุนบริหารความเสี่ยง คอยปรับสัดส่วนสินทรัพย์ต่างๆ 

● เลือกกองทุนผสมให้เหมาะสมโดยดูจาก สัดส่วนการลงทุนในหุ้น การลงทุนต่างประเทศ เงินคืนระหว่างการลงทุน เป็นต้น

​“


          ปฏิเสธไม่ได้ว่าวัตถุประสงค์หลักๆของคนที่เข้ามาลงทุนไม่ว่าจะเป็นในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ต่างก็ต้องการผลตอบแทน แต่การลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะได้กำไรเสมอไป เพราะมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้อีกทั้ง ณ ปัจจุบันโลกมีความผันผวนมากไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดต่างๆ ภาวะเศรษฐกิจ อัตราการว่างงาน หรือ ภาวะเงินเฟ้อที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเช่นเดียวกัน

          จากการคาดการณ์ Bond Yield ทั่วโลกจะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นมาอยู่เหนือระดับที่เฟดคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 2 รวมทั้งการจ้างงานที่ถึงแม้จะยังไม่กลับมาสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ก็มีการพัฒนาไปในทางที่ดี ส่วนเฟดมีแนวโน้มจะปรับลดการฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ตลาดอีกด้วย และอาจเริ่มพิจารณาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งถ้าตัวเลขเศรษฐกิจเป็นไปตามที่คาดการณ์ก็มีความเป็นไปได้สูงที่เฟดจะเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยได้เลยในช่วงปลายปี 2565 ส่วนในภาพรวมของไทยตลาดตราสารหนี้มองว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวหลังการเปิดประเทศและคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะยังคงดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 0.5% ตลอดทั้งปี 2565 และทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยมีแนวโน้มปรับขึ้นตามทิศทางตลาดโลก ทำให้ตลาดตราสารหนี้ยังคงผันผวนอยู่แม้สถานการณ์โดยรวมจะดีขึ้น แต่นักลงทุนก็ควรกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยสามารถเลือกลงทุนได้ด้วยตนเอง หรือเลือกกองทุนที่มีคนบริหารความเสี่ยงให้แล้ว ซึ่งสามารถเลือกได้อีกว่าจะลงทุนเฉพาะในประเทศ หรือกองทุนที่มีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทางเลือกลงทุนในภาวะโลกผันผวน​​​

​​​​​​​​​​​​​​

         แม้โลกจะยังผันผวนแต่ในการลงทุนเราก็สามารถลงทุนได้ เช่น เลือกให้ดีตัดสินใจบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ นโยบายการลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง เป็นต้น เพื่อประกอบการตัดสินใจ บลจ. กสิกรไทยมีทางเลือกที่เน้นลงทุนในกองทุนผสมที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น เงินฝาก ตราสารหนี้ หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก เป็นต้น เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถดูตามตารางเปรียบเทียบด้านล่างเพื่อเลือกกองทุนได้ตรงความต้องการ


​กองทุน K-PLAN 2
​กองทุน K-PLAN 3
​กองทุน K-GINCOME
​กองทุน K-GA
​ระดับความเสี่ยงของกองทุน
​5
​5
​5
​5
​นโยบายการลงทุน
​1) ลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ หรือเงินฝาก
2) ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30%
3) ลงทุนต่างประเทศไม่เกิน 30
​1) ลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ หรือเงินฝาก
2) ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 55%
3) ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 30%
​ลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ทั้ง หุ้น ตราสารหนี้ อสังหาริมทรัพย์ฯ
​ลงทุนสินทรัพย์ต่างประเทศ ทั้งหุ้น ตราสารหนี้
​เหมาะกับใคร
​ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากหรือตราสารหนี้ แต่ไม่พร้อมรับความเสี่ยงที่สูงเกินไป โดยมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสูงสุด 30%
​ผู้ลงทุนที่สนใจการลงทุนในหุ้น เพื่อผลตอบแทนที่เติบโตสูง แต่ก็ไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงอย่างเต็มตัว โดยมีสัดส่วนหุ้นที่ไม่เกิน 55% 
​ผู้ที่ต้องการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั่วโลกและสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงได้
​ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ หลายประเทศ และต้องการเงินปันผลระหว่างการลงทุน
​เงินคืนระหว่างการลงทุน
​ไม่มี
​ไม่มี
​1) K-GINCOME-A(A) : ไม่มี
2) K-GINCOME-A(R) : มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ
3) K-GINCOME-SSF : มีเงินปันผล
​1) K-GA : มีเงินปันผล
2) KGARMF : ไม่มี​กองทุนหลัก
​-
​-

​JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged)
​BGF Global Allocation A2 USD
​ดัชนีชี้วัดกองทุน (Benchmark)
​1) ค่าแฉลี่ยดัชนีผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ 20%
2) ผลตอบแทนรวมดัชนีพันธบัตรรัฐบาล 50%
3) ผลตอบแทนรวมดชนีตราสารหนี้เอกชน 15%
4) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD 10%
5) US Generic Government and Average Credit Spread 5%
​1) ค่าแฉลี่ยดัชนีผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ 40%
2) ผลตอบแทนรวมดัชนีพันธบัตรรัฐบาล 30%
3) ผลตอบแทนรวมดชนีตราสารหนี้เอกชน 10%
4) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD 15%
5) US Generic Government and Average Credit Spread 5%
​1) ดัชนี Bloonberg Barclays US High Yield 2% Issue Cap Index 40%
2) ดัชนี MSCI World Index (Total Return Net) 35%
3) ดัชนี Bloonberg Barclays Global Credit Index 25%

Note : Hedged to USD
​1)ดัชนี S&P 500 36%
2)ดัชนี FTSE World ex US 24%
3)ดัชนี ICE BofAML Current 5-Year US Treasury 24%
4)ดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond 16%
​กองทุนในกลุ่มเดียวกัน
​-
​-
​1) K-GINCOME-A(A)
ชนิดสะสมมูลค่า 
2) K-GINCOME-A(R)
ชนิดจ่ายผลตอบแทนอัตโนมัติ
3) K-GINCOME-SSF
ชนิดเพื่อการออม สำหรับลดหย่อนภาษี พร้อมนโยบายจ่ายปันผล
​1) K-GA : กองทุนรวมทั่วไปซื้อขายได้ทุกวัน
2) KGARMF : สำหรับลดหย่อนภาษีและลงทุนตามเงื่อนไขภาษี​ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
​11.68 % (ต่อปี)
​21.11 % (ต่อปี)
​1) K-GINCOME-A(A) : 17.57% (ต่อปี)
2) K-GINCOME-A(R) : 17.60% (ต่อปี)
3) K-GINCOME-SSF : 32.23% (ต่อปี)
​1) K-GA : 20.64% (ต่อปี)
2) KGARMF : 20.66% (ต่อปี)​Front End Fee
Back-End Fee
​0.50 %
ยกเว้น
​0.50 %
ยกเว้น
​1.50 %
ยกเว้น
​1.50 %
ยกเว้น

           หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 จาก Fund Fact Sheet​


​​​​​​​​​​​​​​​         ในภาวะโลกผันผวนแบบนี้การลงทุนในกองทุนรวมผสมจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อกระจายความเสี่ยง แนะนำทางเลือกจากตารางกองทุนรวมผสม บลจ. กสิกรไทย คือ หากเน้นกระจายการลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกกว่า 2,500 สินทรัพย์และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ ผ่านอัตราจ่ายเงินปันผล(ย้อนหลัง)จากกองทุนหลัก (JP Morgan Investment Funds) เฉลี่ย 3-4%* ต่อปี แนะนำกองทุน K-GINCOME และสำหรับผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษีด้วย แนะนำกองทุน K-GINCOME-SSF หากนักลงทุนยังคงสนใจการลงทุนในต่างประเทศและต้องการได้รับเงินคืนระหว่างการลงทุน รวมถึงผลตอบแทนสม่ำเสมอจากกองทุนหลักที่ทำผลตอบแทนใกล้เคียงกับหุ้นโลก (สัดส่วนหุ้นทั่วโลกอยู่ประมาณ 66%**) บนความเสี่ยงที่ต่ำกว่า แนะนำกองทุน K-GA และหากต้องการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี สร้างผลตอบแทนระยะยาวรวมไปถึงเก็บเงินเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณแนะนำ กองทุน K-GARMF หากนักลงทุนเน้นการลงทุนในประเทศไทยเป็นหลักโดยยังคงมีสัดส่วนของการลงทุนในหุ้นบ้าง และเน้นรับผลตอบแทนจากดอกเบี้ย กำไรส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และเงินฝาก เฉลี่ย 5-10% ต่อปี (ข้อมูลผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี ณ 30 พฤศจิกายน 2564) แนะนำกองทุน K-PLAN 2 หรือ กองทุน K-PLAN 3 

Disclamer : “ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน” 

หมายเหตุ 
* ข้อมูลจาก Fund Fact Sheet ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564 ของกองทุนหลัก JP Morgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged) 
** ข้อมูลจาก Fund Fact Sheet ณ วันที่ 31 ต.ค. 2564 ของกองทุนหลัก BGF Global Allocation Fund A2 USD 

ขอบคุณข้อมูลจาก : KAsset, The Standard ​​​​


บทความโดย K WEALTH GURU พธพร รัตนสิโรจน์กุล
KBank LIVE
 

ติดตามข่าวสารการเงินจาก
K WEALTH ฟรี!