K WEALTH / บทความ / Product Review / กองทุน K-WealthPLUS Series อัปเกรดใหม่ มีอะไรว๊าวบ้าง
26 มีนาคม 2567
2 นาที

กองทุน K-WealthPLUS Series อัปเกรดใหม่ มีอะไรว๊าวบ้าง


​​​“

• บลจ.กสิกรไทย ร่วมมือกับ JPMAM เสริมความแข็งแกร่งกลุ่มกองทุน

K-WealthPLUS Series พร้อมกับปรับชื่อใหม่ทั้ง 5 กองทุน ได้แก่ K-WPLIGHT,

K-WPBALANCED, K-WPSPARK, K-WPSPEEDUP และ K-WPULTIMATE โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่าง J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) เข้ามาช่วยดูแลพอร์ตอย่างใกล้ชิด ทั้งการวิเคราะห์มุมมองเชิงลึก และการบริหารความเสี่ยง


• กองทุน K-WealthPLUS Series เป็นกลุ่มกองทุนรวมผสมที่ผ่านการพัฒนาโมเดลร่วมกันระหว่าง KAsset และ JPMAM เพื่อสร้างพอร์ตที่มีสัดส่วนการลงทุนแตกต่างกัน ตามระดับความเสี่ยงของนักลงทุน และเหมาะสมกับทุกสภาวะตลาด ด้วยกระบวนการคัดเลือกกองทุน ที่เน้นการลงทุนในกองประเภท Active Fund ของ JPMAM เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มเหนือดัชนีชี้วัด และมีการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐานระดับโลก โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมในระยะยาว
ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (KAsset) และ J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) ได้ปรับกองทุน K-WealthPLUS Series ใหม่ มีจุดแข็ง 3 ด้านดังนี้


1. ความโดดเด่นของ J.P. Morgan Asset Management ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการลงทุน เพื่อให้นักลงทุนเข้าถึงการลงทุนที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น

• มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการสูงถึง 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมหลากหลายสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้ เฮดจ์ฟันด์ อสังหาริมทรัพย์ และไพรเวทมาร์เกต

• ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 1,100 คน และกว่า 200 กองทุน ภายใต้การบริหาร ที่ได้รับการจัดอันดับจาก Morningstar เรทติ้ง 4-5 ดาว


2. กลยุทธ์การลงทุน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมกับภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม


• กลยุทธ์การลงทุน

o การร่วมกันเพื่อพัฒนาโมเดลการลงทุนเพื่อคัดเลือกและกำหนดน้ำหนักการลงทุนของพอร์ตหลัก (Core Portfolio) ครอบคลุมในหลายสินทรัพย์ ให้บรรลุเป้าหมายสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

o การกระจายการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ตามสัดส่วนการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation) ด้วยการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและตลาดอย่างเป็นระบบ ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการจับจังหวะตลาดหรือลงทุนตามปัจจัยระยะสั้น

o ร่วมกันพัฒนา Long-Term Capital Market Assumption ของไทย เพื่อให้เข้าใจผลตอบแทนที่คาดจากการลงทุนในไทยเพื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลก


• การบริหารความเสี่ยง

o การดูแลพอร์ตการลงทุนแบบ Look Through ที่มองเห็นสินทรัพย์ทุกตัวในพอร์ตการลงทุน ทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

o ติดตาม Factor Exposure ในพอร์ต และ Sector Exposure เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม กับภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา 3. ผนึกกำลังเพื่อบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยทีมบริหารกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญจากทั้ง KAsset และ JPMAM ประกอบไปด้วย


• ทีมวิจัยเฉพาะตัวของ Multi-Asset Solutions ได้แก่

o ทีมกลยุทธ์ ทำหน้าที่ ประเมินแนวโน้มรวมถึงวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดทุน

o ทีมวิจัยเชิงปริมาณ ที่เข้าถึงข้อมูลเฉพาะทาง พัฒนาและติดตามสัญญาณทางเทคนิค

o ทีมวิจัย Multi-Asset Solution ที่วิเคราะห์และติดตามข้อมูลความเสี่ยงของกลยุทธ์ในเชิงลึก


• ทีมผู้จัดการกองทุน Multi-Asset Solutions ที่ทำงานร่วมกับทีมวิจัยของ MAS อย่างใกล้ชิดในการสร้าง Core Portfolio ประเมินธีมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และติดตามความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน


K-WealthPLUS Series ใหม่เป็นอย่างไรบ้าง

1. เปลี่ยนชื่อกองทุน

ชื่อเดิมชื่อใหม่
กลุ่มกองทุนทั่วไป
WP-LIGHT
กองทุนเปิดเวลธ์พลัส ไลท์
K-WPLIGHT
กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส ไลท์
WP-BALANCED
กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์​
K-WPBALANCED
กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์
WP-SPARK
กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปาร์ค
K-WPSPARK
กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปาร์ค
WP-SPEEDUP
กองทุนเปิดเวลธ์พลัส สปิดอัพ
K-WPSPEEDUP
กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส สปิดอัพ
WP-ULTIMATE
กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท
K-WPULTIMATE
กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท
กลุ่มกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
WPBALANCEDRMF
กองทุนเปิดเวลธ์พลัส บาลานซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
KWPBALRMF
กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส บาลานซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
WPULTIMATERMF
กองทุนเปิดเวลธ์พลัส อัลติเมท เพื่อการเลี้ยงชีพ
KWPULTIRMF
กองทุนเปิดเค เวลธ์พลัส อัลติเมท เพื่อการเลี้ยงชีพ

หมายเหตุ :

บริการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (K-eDocument)*
ธนาคารจะจัดส่งรายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลังให้ตามรอบที่กำหนด เช่น

 • ธนาคารจัดส่งข้อมูลรายเดือน สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย
 • ธนาคารจัดส่งข้อมูลรายปักษ์ รายเดือน สำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • ลูกค้าบุคคลสามารถสมัครบริการด้วยตนเองผ่าน K PLUS รายละเอียดขั้นตอนการสมัครบริการผ่าน KPLUS

2. ปรับสัดส่วนของพอร์ตการลงทุน โดยที่พอร์ตการลงทุนหลัก (Core Portfolio) มีการกระจายลงทุนครอบคลุมในหลายสินทรัพย์ และการปรับพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับทุกภาวะตลาด


สัดส่วนการลงทุน K-WealthPLUS Series


scroll

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

กรอบการวาง
พอร์ตการลงทุน
ระยะยาว​
K-WPLIGHTK-WPBALANCEDK-WPSPARKK-WPSPEEDUPK-WPULTIMATE
ใหม่เดิมใหม่เดิมใหม่เดิมใหม่เดิมใหม่เดิม
ตราสารทุน
(ไทยและต่างประเทศ)
15%
(0% -
30%)
(10% -
30%)
30%
(15% -
45%)
(40% -
60%)
45%
(30% -
60%)
(70% -
90%)
65%
(50% -
80%)
(75% -
95%)
85%
(70% -
100%)
(80% -
100%)
ตราสารหนี้
(ไทยและต่างประเทศ)
85%
(70% -
100%)
(60% -
80%)
70%
(55% -
85%)
(30% -
50%)
55%
(40% -
70%)
(10% -
30%)
35%
(20% -
50%)
(5% -
25%)
15%
(0 -
30%)
(0 -
10%)

หมายเหตุ :

บริการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (K-eDocument)*
ธนาคารจะจัดส่งรายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลังให้ตามรอบที่กำหนด เช่น

 • ธนาคารจัดส่งข้อมูลรายเดือน สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย
 • ธนาคารจัดส่งข้อมูลรายปักษ์ รายเดือน สำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • ลูกค้าบุคคลสามารถสมัครบริการด้วยตนเองผ่าน K PLUS รายละเอียดขั้นตอนการสมัครบริการผ่าน KPLUS

ที่มา: J.P. Morgan Asset Management / บลจ.กสิกรไทย


3. เปลี่ยนกองทุนที่ไปลงทุน เป็นกองประเภท Active Fund ของ JPMAM ที่สามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มเหนือดัชนีชี้วัด แทนของเดิมที่เน้นกองทุนดัชนี โดยยังเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้ เฮดจ์ฟันด์ อสังหาริมทรัพย์ และไพรเวทมาร์เกต และที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น


scroll

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

กลุ่มกองทุนตัวอย่างกองทุนเดิมตัวอย่างกองทุนใหม่ (ลงทุนผ่านกองทุนของ KAsset
และ Active Fund ของ JPMAM)
ตราสารทุน

สหรัฐฯ: K-US500X, KUSXNDQ

ยุโรป: K-EUX

เอเชีย: K-JPX. K-ASIAX,
K-CHX, K-INDX

ไทย: K-SET50

สหรัฐฯ: JPM America Equity, JPM US Value, JPM US Growth, JPM US Smaller Companies

ยุโรป: JPM Europe Equity, JPM Europe Strategic Growth, JPM Europe
Strategic Value, JPM Europe Small Cap JPM Japan Equity - Net, JPM Japan Strategic Value, JPM Asia

เอเชีย: Pacific Equity, JPM ASEAN Equity, JPM China, JPM India, JPM Taiwan, JPM Korea Equity

ไทย: KAsset’s Thai Equity Funds

ตราสารหนี้

ต่างประเทศ: K-GB

ไทย: K-CBOND, K-SF

ต่างประเทศ: Core Fixed Income: JPM Aggregate Bond, JPM Global Aggregate Bond, JPM Global Corporate Bond, JPM US Short Duration Bond Flexible Fixed Income: JPM Global Bond Opportunities, JPM Income Fund

ไทย: KAsset’s Fixed Income Funds

สินทรัพย์ทางเลือกK-GOLD, K-GINFRA, K-GPROPJPM Diversified Risk, JPM Multi-Manager Alternatives.​​

หมายเหตุ :

บริการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (K-eDocument)*
ธนาคารจะจัดส่งรายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลังให้ตามรอบที่กำหนด เช่น

 • ธนาคารจัดส่งข้อมูลรายเดือน สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย
 • ธนาคารจัดส่งข้อมูลรายปักษ์ รายเดือน สำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • ลูกค้าบุคคลสามารถสมัครบริการด้วยตนเองผ่าน K PLUS รายละเอียดขั้นตอนการสมัครบริการผ่าน KPLUSผลการดำเนินงาน K-WealthPLUS Series


scroll

เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล

ชื่อกองทุนผลการ
ดำเนินงาน
ตั้งแต่
ต้นปี
3 เดือน6 เดือนผลการดำเนินงานย้อนหลัง (% ต่อปี)
1 ปี3 ปี5 ปีตั้งแต่
จัดตั้ง*
K-WPLIGHTผลตอบแทนกองทุนรวม1.181.861.622.38---1.06
ผลตอบแทนตัวชี้วัด0.623.243.835.51---2.56
K-WPBALANCEDผลตอบแทนกองทุนรวม2.383.932.965.23---2.15
ผลตอบแทนตัวชี้วัด1.474.375.078.02---1.66
K-WPSPARKผลตอบแทนกองทุนรวม2.954.783.716.63---1.74
ผลตอบแทนตัวชี้วัด2.335.516.3210.57---0.80
K-WPSPEEDUPผลตอบแทนกองทุนรวม3.806.255.179.24---4.00
ผลตอบแทนตัวชี้วัด3.477.047.9814.01--0.28
K-WPULTIMATEผลตอบแทนกองทุนรวม4.136.555.439.48---3.00
ผลตอบแทนตัวชี้วัด4.638.589.6617.50--1.29

หมายเหตุ :

บริการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (K-eDocument)*
ธนาคารจะจัดส่งรายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลังให้ตามรอบที่กำหนด เช่น

 • ธนาคารจัดส่งข้อมูลรายเดือน สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย
 • ธนาคารจัดส่งข้อมูลรายปักษ์ รายเดือน สำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
 • ลูกค้าบุคคลสามารถสมัครบริการด้วยตนเองผ่าน K PLUS รายละเอียดขั้นตอนการสมัครบริการผ่าน KPLUS


ที่มา : หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 22 มีน​าคม 2567

*ตั้งแต่จัดตั้ง 16 สิงหาคม 2564

บทความโดย K WEALTH Trainer วรสุดา ใช้เทียมวงศ์ CFP®
KBank LIVE
 

ติดตามข่าวสารการเงินจาก
K WEALTH ฟรี!

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ