K WEALTH / บทความ / Product Review / 4 หมัดน็อค ปัญหาการเงิน ของเจ้าของกิจการ
07 กันยายน 2565
4 นาที

4 หมัดน็อค ปัญหาการเงิน ของเจ้าของกิจการ


​​“

• หลายธุรกิจเมื่อมีการขยายเติบโต ปัญหาการทำธุรกิจก็งอกเงยตามการขยายตัวด้วยเช่นกัน ซึ่งหนึ่งในหลายๆปัญหาของแทบจะทุกธุรกิจ ทุกบริษัทต้องเคยประสบพบเจอมาก่อน นั่นคือปัญหาการทำธุรกรรมการเงิน


• เมื่อโลกกำลังประสบกับโรคระบาด COVID-19 ธุรกิจก็ได้รับผลกระทบไปด้วย ไม่เว้นแม้แต่การทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด ใช้เช็ค หรือเดินไปทำธุรกรรมที่สาขา ก็ไม่ได้ครับความสะดวกสบายอีกต่อไป ต่างคนต่างต้องระวังการติดเชื้อ COVID-19 จนสุดท้ายกระทบเป็นปัญหาของบริษัท


• ทางเลือกการทำธุรกรรมออนไลน์ ถือเป็นทางเลือกที่ทุกคนให้ความสนใจ แต่หลายครั้งก็ประสบปัญหาการใช้งานมากมาย อยากได้ระบบที่ใช้ง่าย ไม่มีข้อจำกัดเยอะ และต้องการระบบที่ตอบโจทย์กับโครงสร้างของบริษัทด้วยจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายเล็ก รายใหญ่ ต่างได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า แต่หนึ่งในปัญหาใหญ่ของธุรกิจที่ประสบพบเจอในช่วงการระบาดอย่างหนัก คือการทำธุรกรรมทางการเงิน ที่หากบริษัท ร้านค้า ผู้ประกอบการ ยังใช้การจ่ายเงิน รับเงินเป็นเงินสด ก็มีโอกาสการติดเชื้อCOVID-19ที่ติดมากับธนบัตร หรือเช็คได้ง่ายขึ้น หรือบางครั้งเจอผู้รับเงิน ที่ต้องการรับเงินโอนทางบัญชีแทน หากบริษัทไม่มีระบบที่ช่วยการทำธุรกรรมออนไลน์ ก็ต้องไปทำรายการโอนที่สาขา ซึ่งไม่เพียงแค่โอกาสเสี่ยงด้านสุขภาพที่กล่าวมา ยังมีความไม่สะดวกตามมาอยางเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นปัญหาการทำธุรกรรมการเงิน จึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข โดยธุรกิจส่วนใหญ่มักต้องเคยประสบปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ปัญหาการจ่ายเงินให้กับคู่ค้า

สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้การทำธุรกรรมการเงินแบบออฟไลน์ของหลายบริษัท เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ต้องจ่ายเงินสด มือต่อมือ การจ่ายเช็ค หรือแม้แต่การเข้าไปทำธุรกรรมการโอนเงินให้กับคู่ค้าที่สาขาธนาคารเป็นเรื่องที่ไม่สะดวก มีความเสี่ยง และเกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น ทำให้หลายคนเริ่มหันมาใช้ตัวช่วยอย่างระบบการโอนชำระเงินแบบออนไลน์ ซึ่งก็อาจจะเจอข้ดจำกัดเช่น ไม่สามารถโอนเงินด้วยจำนวนยอดเงินสูงได้ภายในรายการเดียว หรืออยากโอนให้กับคู่ค้า 20 รายแต่ต้องมานั่งโอนทีละรายการก็ไม่สะดวกเท่าใดนัก รวมทั้งเมื่อเป็นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของบริษัท ความต้องการระบบโอนเงินที่ตอบโจทย์กับโครงสร้างของบริษัท ที่อยากให้ฝ่ายการเงิน/บัญชี เป็นคนตั้งธุรกรรม และให้ทางกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ เพื่อให้การทำรายการโอนสำเร็จ


ซึ่งปัจจุบันทางหลายธนาคารก็มีระบบการโอนเงินที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ลูกค้าดังกล่าวได้แล้ว เช่น ระบบ K BIZ ของธนาคารกสิกรไทย ระบบการโอนเงินที่สามารถโอนเงินให้กับคู่ค้าที่มีบัญชีกสิกรไทย หรือบัญชีต่างธนาคาร ด้วยยอดเงินต่อวันรวมไม่เกิน 500,000 บาท/วัน (สามารถขอขยายวงเงินเพิ่มเติมได้) นอกจากนี้ยังตอบโจทย์บริษัทที่ต้องการให้มีผู้ใช้ระบบหลายคน ( Multi-user) ที่มีบทบาทแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำรายการ(Maker) ผู้อนุมัติรายการ(Authorizer) และผู้ใช้งานอื่นๆที่ตอบโจทย์การใช้งานขององค์กรปัญหาการจ่ายเงินเดือนพนักงาน

หลายบริษัท ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจที่ขยับขยายกิจการ เมื่อธุรกิจมีการเติบโตมากยิ่งขึ้น การจ้างพนักงานเข้ามาช่วยก็เป็นเรื่องที่สำคัญ แต่หลายบริษัทก็ประสบปัญหาการจ่ายเงินเดือนพนักงาน ที่ไม่ค่อยสะดวกเท่าใด เช่นการจ่ายเงินเดือนเป็นเงินสด หรือการโอนเงินทีละรายการ ซึ่งเสียเวลาบริษัทมาก รวมทั้งบางบริษัทใช้ระบบการโอนเงินไม่ถูกวัตถุประสงค์ เช่น ใช้ระบบการโอนเงินให้คู่ค้า มาโอนจ่ายเงินเดือนพนักงาน ซึ่งทำให้พนักงานประสบปัญหาการนำบัญชี หรือ statement ไปขอสินเชื่อกับธนาคาร และเสียสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนที่ควรได้รับอีกมากมาย


ดังนั้นการใช้ระบบโอนจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยทางธนาคารมีระบบดังกล่าว 2 ระบบ คือ Bulk Gateway บริการโอนเงินเดือนให้กับพนักงานบัญชีกสิกรไทย สูงสุด 3 ล้านบาทต่อรายการ ไม่จำกัดจำนวนรายการ สามารถแบ่งหน้าที่ผู้ทำรายการ(Maker) ผู้อนุมัติรายการ(Authorizer) และผู้ใช้งานอื่นๆได้ และระบบ K-Cash Connect Plus ที่สามารถโอนจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานได้เหมือนกับ Bulk Gateway แต่ K-Cash Connect Plus สามารถโอนจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานบัญชีต่างธนาคารได้ รวมทั้งสามารถโอนเงินภายในบัญชีบริษัท โอนเงินให้กับคู่ค้าทั้งบัญชีกสิกรไทย และต่างธนาคาร แบบไม่จำกัดจำนวนเงินต่อวัน โอนเงินพร้อมเพย์ก็ได้เช่นกัน รวมถึงสามารถชำระเงินกรมสรรพากร ประกันสังคม และกรมศุลกากรได้ด้วย นอกจากนี้เมื่อใช้ระบบการโอนจ่ายเงินเดือนพนักงานบัญชีกสิกรไทย สามารถจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มความคุ้มครองให้กับพนักงานได้ด้วย รวมทั้งเมื่อพนักงานรับเงินเดือนด้วยบัญชีกสิกรไทย พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์จากทางธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่ออื่นๆอีกมากมายปัญหาการจ่ายเงินให้หน่วยงานรัฐ

เมื่อทำธุรกิจมีรายได้ มีกำไร ก็ต้องมีการเสียภาษี บริษัทมีการจ้างพนักงาน ก็ต้องมีการส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้นหลายบริษัทก็อาจประสบความลำบากในการชำระภาษี ที่ต้องเดินทางไปยื่นชำระภาษีที่กรมสรรพากรทุกเดือน หรือต้องเดินทางไปที่ประกันสังคมเพื่อชำระเงิน ทำให้เสียทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งปัจจุบันมีทางเลือกในการชำระเงินทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เช่นบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Online-Direct-Debit) ที่สามารถชำระเงินทางออนไลน์ให้กับกรมสรรพากร ประกันสังคม และกรมศุลกากรได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่หากบริษัทมีระบบ K-Cash Connect Plus อยู่แล้วก็สามารถใช้สำหรับชำระเงินให้กับหน่วยงานราชการเหล่านี้ได้ และยังรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ E-Withholding tax ซึ่งธนาคารจะทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนผู้จ่ายเงินอีกด้วยปัญหาการรับชำระเงินของธุรกิจ

สำหรับธุรกิจที่ต้องรับชำระเงินด้วยไม่ว่าจะรับชำระเงินด้วยจำนวนที่สูง หรือมีรายการต่อวันจำนวนมาก เช่นธุรกิจสินเชื่อรถที่ต้องมีการผ่อนค่างวด ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ สถาบันติวเตอร์ โรงเรียนเอกชน ธุรกิจปล่อยเช่าหอพัก โรงรับจำนำ ฯลฯ มักพบเจอความกังวลด้านความปลอดภัยในการเก็บเงิน เมื่อรับชำระเป็นเงินสด หรือหากไม่เก็บไว้ที่บริษัท ก็มักนำไปฝากธนาคาร แต่ก็ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยระหว่างการเดินทางนำเงินไปฝากธนาคารอยู่ดี หลายบริษัทจึงมักเลือกใช้วิธีการรับโอนเงินจากลูกค้าผ่านเลขบัญชีธนาคาร แต่ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่าง เช่น การตรวจสอบรายการผ่าน statement ที่ตรวจสอบได้ยาก เพราะไม่มีรายละเอียดบอกชัดเจนว่าใครเป็นผู้โอนเงินเข้ามา หรือหลายครั้งลูกค้าโอนชำระเงินเข้ามา แต่ไม่ครบจำนวนยอดชำระ หากตรวจสอบไม่ละเอียดถี่ถ้วนก็อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้


ดังนั้นบริการ Bill Payment จึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับบริษัท โดยบริการ Bill Payment จะทำให้ลูกค้าชำระเงินผ่านแอปฯธนาคารได้ง่ายๆ เพียงแค่สแกน QR Code หรือ Barcode บนใบแจ้งหนี้ที่ทางบริษัทส่งมาให้ ก็จะแสดงรายละเอียด และจำนวนเงินที่ต้องชำระ จากนั้นกดยืนยันการชำระก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ โดยทางบริษัทสามารถเข้าไปตรวจสอบรายการชำระเงินได้ผ่านรายงานการชำระเงิน Bill Payment ซึ่งแสดงรายละเอียดการชำระเงินทั้งหมด ทำให้บริษัทสามารถตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินได้ง่ายๆ นอกจากนี้หากบริษัทใดมีแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ก็สามารถนำมาเชื่อมต่อกับระบบ Bill Payment ซึ่งจะทำให้การชำระเงินของลูกค้าง่ายขึ้นไปอีก ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์สีส้ม หากลูกค้าเลือกซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อย สามารถกดชำระเงินผ่านแอปฯได้ทันที และแอปฯKPLUS ของธนาคารกสิกรไทยจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้กดยืนยันการชำระเงิน โดยไม่ต้องกรอก หรือสแกนQR Code ใดๆอีกต่อไป


ปัญหาเหล่านี้ถือเป็นปัญหาที่หลายบริษัทต้องเคยพบเจอกันมาบ้าง แต่ปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาของบริษัท ให้การทำธุรกิจเดินหน้าได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยสรุปไว้เป็นตารางด้านล่างเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อทาง K-Biz Contact Center Services ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-8888822 


บทความโดย K WEALTH TRAINER มนัสวี เด็ดอนันต์กุล AFPT™
KBank LIVE
 

ติดตามข่าวสารการเงินจาก
K WEALTH ฟรี!

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ไปไงต่อ เมื่อถูก “เลิกจ้าง” แบบไม่ทันตั้งตัว
ค่าแรงขึ้น ข่าวดี หรือ ข่าวร้าย ของใครบ้าง
บิลค่าไฟพุ่ง! ติดโซลาร์เซลล์จะคุ้มไหม?