K WEALTH / บทความ / Product Review / ทำความรู้จัก Private Asset ทางเลือกลงทุน สู้เงินเฟ้อ
28 มิถุนายน 2565
3 นาที

ทำความรู้จัก Private Asset ทางเลือกลงทุน สู้เงินเฟ้อ


​​​​​“

● Private Asset เป็นการลงทุนผ่านสินทรัพย์นอกตลาด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ Private Equity เป็นการลงทุนในหุ้นของบริษัทนอกตลาด Private Credit เป็นการให้กู้ยืมเงินนอกตลาด และ Private Real Estate เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นอกตลาด


● ตัวอย่าง Private Asset ที่มีผลตอบแทนในปีงบประมาณ 2021 (Jul. 2020-Jun.2021) สูงกว่าผลตอบแทนในดัชนี S&P500 คือ เงินบริจาคในมหาวิทยาลัยชื่อดังในสหรัฐฯ (University Endowment) ที่มีลักษณะเงินก้อนโต และเป็นเงินลงทุนระยะยาว


● ทางเลือก Private Asset ในประเทศไทย คือ การลงทุนโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นหุ้นของบริษัทนอกตลาด อสังหาริมทรัพย์นอกตลาด หรือ ลงทุนผ่านกองทุนรวม ซึ่งจะมีเงินลงทุนขั้นต่ำ และสภาพคล่องในการขาย(ระหว่างทาง) ถึงแม้จะผลตอบแทนดีในช่วงตลาดผันผวน แต่ควรทำความเข้าใจก่อนการลงทุนนับตั้งแต่สถานการณ์อัตราเงินเฟ้อสูงในหลายๆประเทศ จนทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ดำเนินนโยบายขึ้นอัตราดอกเบี้ยและลดขนาดงบดุล (QT) ส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก นักลงทุนที่ยังแสวงหาโอกาสในการลงทุนท่ามกลางความผันผวนของราคาตลาด ทางเลือกหนึ่ง คือ Private Asset หรือ การลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด แล้ว Private Asset จะช่วยให้เป็นทางเลือกการลงทุนในยุคนี้ได้อย่างไร ติดตามได้จากบทความนี้Private Asset คืออะไร

Private Asset คือ การลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด ที่ไม่มีการซื้อขายกับบุคคลภายนอก จึงไม่มีราคาซื้อขายในตลาดรอง จึงช่วยลดความผันผวนจากการ mark to market ตามราคาตลาด


โดย Private Asset แบ่งได้ 3 ประเภท คือ Private Equity / Private Credit / Private Real Estate 


1.Private Equity 

ที่ผู้ลงทุนไทยคุ้นชิน เป็นการลงทุนในหุ้นของบริษัทนอกตลาดฯ โดยกลุ่มเงินลงทุนหรือเจ้าของเพียงไม่กี่คน


2.Private Credit 

เป็นการกู้ยืมเงินโดยตรง ซึ่งคำจำกัดความมีความแตกต่างจากการกู้ยืมเงินโดยตรงในประเทศไทยอยู่บ้าง เช่น ในต่างประเทศ จะมี Fund Manager ที่สามารถจับคู่หรือเป็นที่ปรึกษาในการออกหุ้นกู้ให้บริษัทได้ เป็นต้น ในขณะที่ตัวอย่างในประเทศไทย จะเป็นการออกหุ้นกู้เองของบริษัทที่ต้องการเงินลงทุน หรือ การให้ Syndicate Loan ของหลายสถาบันการเงิน เนื่องจากวงเงินสูงมาก ติดข้อกำหนดบางประการของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น


3.Private Real Estate 

เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในตลาดเช่นกัน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ เช่น การลงทุนในอพาร์ทเมนต์ในต่างประเทศ ที่มีค่าเช่าสม่ำเสมอ โดยมีเงื่อนไขเงินลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านดอลลาร์ และกำหนดระยะเวลาลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป หรือ เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดฯ ซึ่งจะมีรายละเอียดในการเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทำไม Private Asset ถึงเหมาะจะลงทุนในยุคตลาดผันผวน

ตัวอย่าง Private Equity ในต่างประเทศ เช่น การนำเงินบริจาคของมหาวิทยาลัยไปลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดฯ จากข้อมูลของในปีงบประมาณของ ก.ค. 2563-มิ.ย.2564 (Fiscal Year 2021) หากเปรียบเทียบผลตอบแทนของ Private Equity ของ 6 มหาวิทยาลัยชื่อดัง กับดัชนี S&P 500 ซึ่งมีผลตอบแทนที่ 38% แล้ว พบว่า S&P 500 มีผลตอบแทนต่ำกว่า Private Equity ของ 5 จาก 6 มหาวิทยาลัย อีกทั้ง S&P 500 ยังมีความผันผวนสูงจากราคาตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงเป็นที่มาว่าการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด (Private Asset) เป็นทางเลือกการลงทุนในยามตลาดผันผวน และยังได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ

ตารางแสดงผลตอบแทนของเงินบริจาคในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐฯ (University Endowment)

เทียบกับผลตอบแทนดัชนี S&P 500 ที่ 38% (Jul.2020-Jun.2021)อย่างไรก็ตาม Private Asset ไม่ว่าจะเป็น Private Equity, Private Credit หรือ Private Real Estate ต่างมีสภาพคล่องน้อยกว่าสินทรัพย์ในตลาด หรือใช้เวลาเปลี่ยนเป็นเงินสดนานกว่านั่นเอง รวมถึง เงินลงทุนขั้นต่ำที่สูงกว่า จึงเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีเงินเย็น และรับความเสี่ยงได้สูง ดังนั้น Private Asset จะเป็นหนึ่งในทางเลือกของการลงทุนในยุคนี้ทางเลือกการลงทุนใน Private Asset ในประเทศไทย

สำหรับตัวอย่างทางเลือก Private Asset ที่ประเทศไทยสามารถลงทุนได้ มีดังนี้

 

1. ลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดโดยตรง เช่น การลงทุนหุ้นกู้ (ให้กู้ยืมกับกิจการโดยตรง) การลงทุนในบริษัทนอกตลาดฯ รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์นอกตลาดในประเทศไทย อาจจะมีไม่มากเพียงพอที่จะกระจายความเสี่ยง ควรหาช่องทางการลงทุนในต่างประเทศไว้เป็นทางเลือกด้วย 


2. ลงทุนในกองทุนรวม ที่เน้นลงทุนใน Private Asset ซึ่งต้องทำความเข้าใจนโยบายการลงทุน เพื่อให้เข้าใจโอกาสในการได้รับผลตอบแทนและความเสี่ยงจาก Private Asset นั้นๆ ด้วย เช่น กองทุนรวมที่มีลักษณะเป็นกองทุนจัดตั้งในประเทศไทย เพื่อไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (Fund of Fund) โดยกองทุนต่างประเทศนั้น มีนโยบายลงทุนใน Private Asset อย่างไรก็ตาม มีเรื่องต้องรู้ก่อนลงทุนในกองทุนรวมในลักษณะนี้ เช่น เงินลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 1.0 ล้านบาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละกองทุน) หรือมีข้อกำหนดในการขายได้เดือนละ 1 ครั้ง กล่าวคือ ส่งคำสั่งขายภายในวันทำการสุดท้ายของเดือน จะได้รับเงินค่าขายในเดือนถัดไป รวมไปถึงมีการป้องกันจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบได้ ป้องกันเต็มจำนวน (Fully Hedge) ป้องกันบางส่วน (Partial Hedge) หรือ ไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเลย (Unhedge) ซึ่งจะผู้ลงทุนต้องทราบข้อมูลเหล่านี้ก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อให้การลงทุนได้ผลตอบแทนที่คาดหวังและไม่ติดขัดเรื่องสภาพคล่อง 


ไม่ว่าจะเลือกลงทุนในรูปแบบใด การลงทุนนั้น มีความเสี่ยง Private Asset ถึงแม้จะมีผลตอบแทนย้อนหลังที่ดีในปีที่ผ่านมา และช่วยลดความผันผวนของการลงทุนได้ ก็ต้องมีเงินลงทุนในระดับสูง และระยะเวลาในการลงทุนอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการลงทุน) เพื่อให้เงินลงทุนออกดอกออกผลอย่างที่ต้องการได้ 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-14/harvard-endowment-trails-peers-with-34-return-on-lower-risk

https://www.nytimes.com/2021/10/15/business/dealbook/college-endowment-funds-harvard.html

https://www.marketwatch.com/story/harvards-endowment-return-is-worse-than-the-s-p-500-and-that-should-be-a-lesson-for-your-own-portfolio-11635138315 

http://www.newamgroup.com/what-are-private-assets-.html​บทความโดย K WEALTH TRAINER สุนิติ ถนัดวณิชย์ CFP®
KBank LIVE
 

ติดตามข่าวสารการเงินจาก
K WEALTH ฟรี!

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เรื่องต้องรู้ ก่อนลงทุนในหุ้นกู้ Crowdfunding
REITs กองทุนอสังหาฯ ตัวเลือกช่วงเศรษฐกิจซบเซา
ทางออกการลงทุนเพื่อพิชิตเงินเฟ้อ