​​​​​​​​​​​​​​​​​เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2560

ธนาคารกสิกรไทยเปิดสมัครสอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2560 ทั้งสถาบันในประเทศและต่างประเทศ จำนวนรวม 11 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคมนี้เท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ careers.kasikornbank.com หรือโทร 02-4703113

​​​​​​​​สมัครงาน

ธนาคารกสิกรไทยมองหาบุคคลที่มีศักยภาพและมุ่งจะพัฒนาองค์กรไปด้วยกันเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มั่นคงที่สุด ซึ่งมีค่านิยมสำคัญที่จะให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าภายใต้คำขวัญที่ว่า “บริการทุกระดับประทับใจ”

​​
​​​ตำแหน่งงานว่าง
 

ทุนการศึกษา

เพราะ “การศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ” ธนาคารกสิกรไทยจึงริเริ่มนโยบายพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและพนักงานของธนาคารกสิกรไทยสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี นับจนถึงปัจจุบันรวมแล้ว 45 ปี

ทั้งนี้ การให้ทุนการศึกษาเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารกสิกรไทยได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากลูกค้าและสังคมมาโดยตลอด จึงต้องการตอบแทนสิ่งที่เป็นประโยชน์กลับคืนสู่ประเทศชาติ ขณะเดียวกันธนาคารก็ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรต่อไป


รายละเอียดทุนการศึกษา