k-property-logo
มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 16 มหกรรมการเงินโคราช ครั้งที่ 16

งาน Money Expo
Korat 2022

วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2565
ณ เดอะมอลล์โคราช

สิทธิพิเศษเฉพาะในงาน
สำหรับลูกค้าที่จองซื้อทรัพย์สินรอการขาย
ภายในงานและได้รับอนุมัติขาย

benefits benefits
เงื่อนไขพิเศษเฉพาะในงานมหกรรม