บ้านมือสอง ONE PRICE 1.99 ล้านบาท บ้านมือสอง ONE PRICE 1.99 ล้านบาท

บ้านมือสอง ONE PRICE
1.99 ล้านบาท

โอนไว รับเลย
ฟรีค่าโอนสูงสุด 300,000 บาท
ค่าจดจำนอง เหลือเพียง 0.01%
(บ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท)
ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน

เงื่อนไขโปรโมชัน ONE PRICE
 • โปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิพิเศษส่วนลดของแต่งบ้านจากแกรนด์โฮม สำหรับผู้ซื้อทรัพย์มือสองของธนาคารกสิกรไทยที่เป็นทรัพย์พร้อมโอน (โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารแล้ว) โดยธนาคารจ่ายค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ตามจริง ไม่เกิน 300,000 บาท โดยลูกค้าต้องเสนอซื้อและได้รับการอนุมัติขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565 และต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
 • เข้าร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ลดค่าจดจำนอง จาก 1% เหลือ 0.01% โดยเป็นการลดค่าจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอาคารที่อยู่อาศัย (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว) หรืออาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าว และห้องชุดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด โดยราคาซื้อขาย และประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท วงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกันโดยในส่วนนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2565
 • สำหรับทรัพย์ฝากขายทุกประเภท ไม่เข้าร่วมโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมการโอนทุกกรณี
 • สำหรับทรัพย์ที่มีราคาพิเศษประกาศอยู่บนเว็บไซต์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์อนุมัติขายให้กับลูกค้าที่ทำการเสนอซื้อไม่ต่ำกว่าราคาพิเศษ และวางเงินประกันการเสนอซื้อ 1% พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการเสนอซื้อเป็นลำดับแรก
 • สิทธิพิเศษส่วนลดสินค้าแต่งบ้านจากแกรนด์โฮม สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะรายการทรัพย์ที่เข้าร่วมโปรโมชัน “ONE PRICE” เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องเสนอซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ตามระยะเวลาตามเงื่อนไข (โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการได้ในเงื่อนไขโปรโมชันของรายการทรัพย์บนเว็บไซต์ K-Property)
 • ลูกค้าจะได้รับคูปองส่วนลดจากแกรนด์โฮมสำหรับใช้กับสาขาที่ร่วมรายการ โดยจะจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับธนาคารฯ และ E-Voucher จะส่งให้ทาง SMS ภายใน 60 วัน หลังจากโอนกรรมสิทธิ์แล้วเสร็จ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รวมถึงการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center โทร 02-8888888 กด 04

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0%
นาน 6 เดือน กู้สูงสุดไม่เกิน 110%
ของราคาซื้อขาย*

icon-swipe เลื่อนตารางเพื่อดูข้อมูล
แบบที่ ปีที่ 1 ปีที่ 2-3 หลังจากนั้น ดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา
(20 ปี)
เดือนที่ 1-6 เดือนที่ 7-12
แบบที่ 1
กรณีทำประกันตามเงื่อนไข **
0% MRR-1.98% MRR-1.73% MRR-1.25% 3.49% 4.24%
แบบที่ 2
กรณีไม่ทำประกัน /
ทำประกันนอกเหนือเงื่อนไข
MRR-2.23% MRR-1.25% 3.74% 4.36%

อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.97% (ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 63)

หมายเหตุ
 • อัตราดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคาร โดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไปและจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร และในเว็บไซต์ของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
**เงื่อนไข
 • อัตราดอกเบี้ย (แบบลดต้นลดดอก) และเงื่อนไขพิเศษสำหรับการยื่นกู้ระหว่าง 1 กรกฏาคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้น การปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า คิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR+0.5% ตลอดอายุสัญญา
 • อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 ลูกค้าทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน โดยสมัครทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้านได้รับอนุมัติและไม่ยกเลิกการทำประกันตามเงื่อนไขดังนี้
 • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70 % ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครอง 100% ของระยะเวลากู้ หรือ
 • ทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ 100 % ของวงเงินสินเชื่อบ้านและเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
 • สำหรับที่อยู่อาศัยวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน สำหรับที่ดินเปล่า วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน เนื้อที่ไม่เกิน 10 ไร่ (ทั้งนี้การกำหนดอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคาร ฯ)

*สินเชื่อตกแต่งบ้าน :

 • สำหรับสินเชื่อบ้านสัญญาที่ 1 ที่มีมูลค่าหลักประกัน (ราคาตามสัญญาซื้อขาย) ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10% ของสัญญาซื้อขาย แต่เมื่อรวมกับสินเชื่อบ้านแล้วต้องไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน (ไม่รับพิจารณาหลักประกันเป็นที่ดินเปล่า)
 • คิดอัตราดอกเบี้ย MRR ตลอดอายุสัญญา

สำหรับลูกค้าที่ซื้อทรัพย์มือสอง
กับธนาคารกสิกรไทย

รับส่วนลดสินค้าแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า จากแกรนด์โฮม รวมมูลค่า 46,100 บาท ตลอดรายการ

ส่วนลดสินค้าแต่งบ้าน
และเครื่องใช้ไฟฟ้า
จากแกรนด์โฮม

แบรนด์สินค้า
รายการ
ช็อปครบ
(ต่อใบเสร็จ)
รับส่วนลด
(บาท)
แบรนด์สินค้าที่เข้าร่วมรายการ
เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
mitsubishi daikin carrier tcl haier electrolux
โคมไฟโซลาเซลล์
เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวและซิงค์
ถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำ
เครื่องทำน้ำอุ่น
แบรนด์สินค้าที่เข้าร่วมรายการ
เครื่องปรับอากาศ
และเครื่องใช้ไฟฟ้า
mitsubishi daikin carrier tcl haier electrolux
โคมไฟโซลาเซลล์ lamptan evelighting racer micron
เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก philips tefal
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวและซิงค์ eve
ถังเก็บน้ำและปั๊มน้ำ wave dos hitachi mitsubishi
เครื่องทำน้ำอุ่น stiebel mazuma
เงื่อนไข
 • ระยะเวลาการใช้ส่วนลด 1 มิ.ย. 65 - 31 มี.ค. 66
 • สาขาที่ร่วมรายการ แกรนด์โฮม สาขา: รัตนาธิเบศร์, รามอินทรา และบางนา
 • โปรดแสดงคูปองส่วนลดนี้ที่แคชเชียร์ก่อนชำระค่าสินค้า
 • คูปองส่วนลดนี้ สามารถนำไปเป็นส่วนลดสินค้าได้ทันที ตามเงื่อนไขที่ระบุหน้าคูปอง
 • คูปองส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้า Clearance ทุกประเภท
 • คูปองส่วนลดนี้สามารถรับสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้ตามโปรโมชั่น ณ วันที่ซื้อสินค้า (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
 • กรณีคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้า ไม่สามารถนำคูปองส่วนลดนี้มาใช้เป็นส่วนลดได้อีก
 • คูปองส่วนลดนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยสินค้าที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันในกรณีสินค้าขาดตลาดยกเลิกการผลิต หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติม Line@ : @grandhomemart

สำหรับใช้ส่วนลดเมื่อช้อปสินค้าแต่งบ้านผ่านเว็บไซต์แกรนด์โฮม

ช้อปครบ (ต่อใบเสร็จ) รับส่วนลด (บาท)
3,000 บาท 200 บาท
12,000 บาท 1,000 บาท
เงื่อนไข
 • ระยะเวลาการใช้ส่วนลด 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 65
 • จำกัดการใช้ส่วนลดสูงสุด 1,200 บาท / ตลอดรายการ
 • สำหรับการซื้อสินค้าแต่งบ้านผ่านเว็บไซต์แกรนด์โฮม www.grandhomemart.com เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่นๆ ได้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติม Line@ : @grandhomemart