รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
01-77-00293 01 ที่ดินว่างเปล่า 0-3-63.00 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 799,000 โกลเด้นแลนด์
01-77-00474 01 ที่ดินว่างเปล่า 1-3-77.00 เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 622,000 สวนอัมพวัน
01-77-00479 01 ที่ดินว่างเปล่า 0-3-89.00 เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 584,000 สวนอัมพวัน
01-77-00894 01 ที่ดินว่างเปล่า 0-2-3.00 พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 305,000 -
01-77-01119 01 ที่ดินว่างเปล่า 3-0-83.00 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 5,770,000 -
01-77-50107 01 ที่ดินว่างเปล่า 12-0-19.40 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 45,587,000 บางนาการ์เด้น
01-77-50115 01 ที่ดินว่างเปล่า 1-2-58.50 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 8,048,000 บางนาการ์เด้น
01-88-02509 01 ที่ดินว่างเปล่า 1-0-91.00 บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก 1,719,000 พรศรันย์
01-88-02510 01 ที่ดินว่างเปล่า 0-2-93.00 บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก 1,026,000 พรศรันย์
01-88-03677 01 ที่ดินว่างเปล่า 2-1-38.00 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 2,627,000 -