kbank logo k property logo
k-property-logo
งาน Home Loan-NPA Grand Sale 2022 งาน Home Loan-NPA Grand Sale 2022

งาน Home Loan-NPA
Grand Sale 2022

วันที่ 1 - 3 กรกฏาคม 2565
ณ ฮอลล์ 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สิทธิพิเศษเฉพาะในงาน
สำหรับลูกค้าที่จองซื้อทรัพย์สินรอการขายภายในงานและได้รับอนุมัติขาย

benefits benefits
เงื่อนไขพิเศษเฉพาะในงาน Home Loan-NPA
Grand Sale 2022