k-property-logo
งาน Money Expo Puket 2022 งาน Money Expo Puket 2022

งานมหกรรมบ้านธนาคาร
ภูเก็ต 2022

วันที่ 29 - 31 กรกฏาคม 2565
ณ เซ็นทรัล ภูเก็ต

สิทธิพิเศษเฉพาะในงาน
สำหรับลูกค้าที่จองซื้อทรัพย์สินรอการขาย
ภายในงานและได้รับอนุมัติขาย

benefits benefits
เงื่อนไขพิเศษเฉพาะในงานมหกรรม