kbank logo k property logo
k-property-logo
งานมหกรรมบ้านธนาคาร จ.ชลบุรี 2022 งานมหกรรมบ้านธนาคาร จ.ชลบุรี 2022

งานมหกรรมบ้านธนาคาร
จ.ชลบุรี 2022

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 ณ เซ็นทรัล ศรีราชา

สิทธิพิเศษเฉพาะในงาน
สำหรับลูกค้าที่จองซื้อทรัพย์สินรอการขายภายในงานและได้รับอนุมัติขาย

benefits benefits
เงื่อนไขพิเศษเฉพาะในงานมหกรรม