คำถามที่พบบ่อย

ไขทุกข้อสงสัย ในการซื้อทรัพย์มือสอง
จากธนาคารกสิกรไทย


ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และทรัพย์ฝากขายคืออะไร

กรณีลูกค้าสนใจซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารต้องทำอย่างไร

มีขั้นตอนในการซื้อทรัพย์อย่างไร

หากต้องการให้เจ้าหน้าที่ พาเข้าดูทรัพย์ในวันหยุด สามารถทำได้หรือไม่

หากลูกค้าต้องการเข้าดูทรัพย์ด้วยตนเอง สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร

วิธีการชำระเงินประกันการเสนอซื้อ

เอกสารประกอบการเสนอซื้อมีอะไรบ้าง

หากไม่ได้รับการอนุมัติขายจะคืนเงินวางประกันการเสนอซื้อหรือไม่

กรณี ลูกค้ามีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงบัญชีในการคืนเงิน ได้หรือไม่

หากลูกค้ามีความประสงค์ขอยกเลิกการเสนอซื้อก่อนพิจารณา สามารถทำได้หรือไม่

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายและการโอนกรรมสิทธิ์ มีอะไรบ้าง

เมื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายและยื่นกู้กับธนาคารกสิกรไทยมีข้อดีอย่างไร

การทำสัญญาจะซื้อจะขาย/โอนกรรมสิทธิ์ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแทนได้หรือไม่

กรณี ลูกค้ามีความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อผู้ทำสัญญาฯ/รับโอนฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

เงื่อนไขในรายละเอียดทรัพย์ ที่ระบุว่า “มีผู้ใช้ประโยชน์” คืออะไร

กรณีที่ทรัพย์ยังมีผู้ใช้ประโยชน์อยู่ภายใน ธนาคารจะดำเนินการขับไล่ให้หรือไม่

หากลูกค้าสนใจขอเช่าทรัพย์ของธนาคาร ได้หรือไม่

ลูกค้าสนใจและสอบถามทรัพย์ขายทอดตลาด

กรณี ลูกค้าต้องการขอสำเนาโฉนดของทรัพย์ที่สนใจได้หรือไม่