K SME Care รุ่น 24

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ K SME Care รุ่น 25

​​    
     โครงการ K SME Care เป็นโครงการอบรมระยะสั้น (Training Series) มุ่งเน้นเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้นครอบคลุมทุกแง่มุมของการทำธุรกิจและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับแต่ละภูมิภาคและสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับหลักสูตร K SME Care รุ่น 25 เน้นการเรียนรู้ในเรื่อง Digital Revolution ที่มีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทดังเช่นในปัจจุบัน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญรวมถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่จะมาถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ อาทิ คุณวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  คุณเรืองโรจน์ พูนผล เจ้าพ่อสตาร์ทอัพเมืองไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KBTG คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com เป็นต้น ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

     นอกจากนี้ ธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายมาโดยตลอด เพราะเชื่อมั่นว่าการมีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ SME ซึ่งโครงการ K SME Care ได้จัดให้มีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายธุรกิจ SME ของผู้อบรมในรุ่นและระหว่างรุ่น จนเกิดเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจ K SME (K SME Network) ที่มีสมาชิกกว่า 14,000 คนจากทั่วประเทศ เพื่อเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่มีค่า ระหว่างเพื่อนนักธุรกิจที่มาจากหลากหลายธุรกิจ จนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าคำว่ามิตรภาพที่พร้อมช่วยเหลือกันทั้งเรื่องส่วนตัวและธุรกิจรวมถึงการต่อยอดธุรกิจได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 

​​​ ​​​​​คุณสมบัติผู้สมัคร:
 1. เป็นเจ้าของกิจการหรือทายาทธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรที่ระบุมาในการสมัครเท่านั้น มีอายุระหว่าง 30-50 ปี 
 2. จดทะเบียนดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี มียอดขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปต่อปี 
 3. ขอสงวนสิทธิ์ ผู้เข้าอบรม 1 ท่านต่อ 1 องค์กร และต้องไม่เคยเข้ารับการอบรมมาก่อน
 4. ผู้สมัครต้องมีความพร้อมและสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดช่วงเวลาที่จัดการอบรม
 5. ส่งเอกสารครบถ้วน (สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่มีชื่อของผู้สมัคร)

​​
รายละเอียด
​​จังหวัด

​​กทม.

เชียงใหม่

รับสมัคร

1 15 มี.ค. 62 (ปิดรับสมัคร)

1  มี.ค. – 30 เม.ย. 62 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศผล

10 เม.ย. 62

10 มิ.ย. 62

ช่วงเวลาอบรม

11 พ.ค. – 10  ส.ค. 62
ทุกวันเสาร์ และวันพุธบางสัปดาห์

17 ส.ค. – 1 พ.ย. 62
ทุกวันเสาร์
และวันอาทิตย์บางสัปดาห์

สถานที่อบรม

ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่
ราษฎร์บูรณะ

เชียงใหม่

คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
 
คลิกและเลื่อนเพื่อดูข้อมูล
 
หมายเหตุ:

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์และดุลยพินิจของธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหลักสูตรอบรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าอบรมหลังจากประกาศรายชื่อแล้ว
 • หากผู้สมัครเป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจธนาคารกสิกรไทย หรือ เดินบัญชีกับธนาคารฯ เป็นหลัก จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

คุณพลกฤษณ์ โทร. 02-4701496
คุณอริศราณ์ โทร. 02-4706309
คุณชูเสกข์ โทร. 02-4706014
(วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)

Email: k_sme_care@kasikornbank.com

กรุณาเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการสมัคร ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน​​
 • สำเนาทะเบียนบ้าน​
 • หนังสือรับรองบริษัท

​​

กรอกใบสมั​​​คร​

​​​* วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00 - 17.00 น. / วันพุธ 13.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ:

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์และดุลยพินิจของธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามลำดับเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหลักสูตรอบรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
 • หากผู้สมัครเป็นลูกค้าสินเชื่อ SME หรือเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยเป็นหลัก จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

คุณพลกฤษณ์ โทร. 02-4701496 
คุณอริศราณ์ โทร. 02-4706309
(วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.)

Email: k_sme_care@kasikornbank.com
Line: @ksmecare

กรุณาเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการสมัคร ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน​​
 • สำเนาทะเบียนบ้าน​
 • หนังสือรับรองบริษัท
   

​​