/th/promotion/pages/grab-mega-q4-landoffood.aspx

วันนี้ - 19 ธ.ค. 2564

KBank x Grab เปย์เถิดชาวไทย ลดดับเบิ้ล คุ้มฉลองส่งท้ายปี

​​เมื่อลูกค้าสั่ง GrabFood
จ่ายด้วยบัตรเครดิต/เดบิตกสิกรไทย

 

และเมื่อจ่ายด้วย GrabPay Wallet

 
เงื่อนไขภารกิจ GrabPay - Land of Pay บัตรกสิกรไทย
 • ภารกิจไม่สามารถให้ผู้ใช้บริการอื่นเล่นแทนได้ แต่ละภารกิจจะถูกสร้างมาเพื่อผู้ใช้บริการแต่ละคน โดยผู้ใช้บริการจะได้รับภารกิจที่ต่างกันออกไป ซึ่งจะจำกัดการเข้าร่วมเฉพาะผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมภารกิจบนแอปพลิเคชัน Grab เท่านั้น
 • ระยะเวลาภารกิจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.00 น. ถึง 19 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น. ภารกิจจะจบลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด หรือ เมื่อรางวัลที่กำหนดไว้หมดลง
 • ภารกิจนี้จะนับรวมคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood ที่มียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท (ก่อนหักส่วนลด และก่อนรวมค่าส่ง) ที่จ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรกสิกรไทยเท่านั้น และเป็นการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ เท่านั้น
 • คำสั่งซื้อ GrabFood ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ หรือเป็นไปตามเงื่อนไข แต่ถูกยกเลิกหรือไม่สำเร็จ จะไม่ถูกนำมาคำนวณในภารกิจ
 • ภารกิจนี้ไม่สามารถเริ่มใหม่ได้ เมื่อได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้ว หรือหมดระยะเวลาภารกิจ โดยผู้ใช้บริการที่มีคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood และชำระเงินผ่าน GrabPay ด้วยบัตรที่กำหนดตามเงื่อนไขนี้ ภายในระยะเวลาภารกิจ รวม 10 ออเดอร์ จะถือว่าสำเร็จภารกิจ
 • ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 90 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 1, 3, และ 5 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 3,470 สิทธิ์
 • ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 150 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 400 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 7, 9 และ 10 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 3,470 สิทธิ์
 • รางวัลส่วนลดจะถูกส่งเข้าไปใน ‘รีวอร์ดของฉัน’ โดยอัตโนมัติภายใน 1 วันหลังจากคำสั่งซื้อ GrabFood สำเร็จตามเงื่อนไข
 • รางวัลส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ โดยต้องจ่ายผ่าน GrabPay ด้วยบัตรกสิกรไทยเท่านั้นและสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ส่วนลดแต่ละรางวัลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของรางวัลนั้นๆ โปรดอ้างอิงตามข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละรางวัล
 • แกร็บขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางแกร็บพิจารณาว่ามีการทุจริต
 • ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
 • ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของแกร็บตามที่ระบุไว้ในแอป
 • แกร็บจะต้องได้รับการอ้างสิทธิ์ / แลกรับสิทธิ์หรือรางวัล ภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รางวัลจะไม่สามารถนำมาอ้างสิทธิ์ได้ และแกร็บสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายหรือชดเชยใดๆ ให้กับรางวัลดังกล่าว
 • รางวัลจะไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
 • แกร็บและธนาคาร สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรางวัล ด้วยรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีรางวัลดังกล่าว หมด มีการยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • แกร็บและธนาคาร สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของภารกิจเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น
 • ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของแกร็บและธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ในการรับรางวัล แกร็บอาจขอเอกสารระบุตัวตนหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ชนะรางวัล เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการฉ้อโกง
 • ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
เงื่อนไขภารกิจ GrabPay - Land of Pay GrabPay Wallet
 • ภารกิจไม่สามารถให้ผู้ใช้บริการอื่นเล่นแทนได้ แต่ละภารกิจจะถูกสร้างมาเพื่อผู้ใช้บริการแต่ละคน โดยผู้ใช้บริการจะได้รับภารกิจที่ต่างกันออกไป ซึ่งจะจำกัดการเข้าร่วมเฉพาะผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมภารกิจบนแอปพลิเคชัน Grab เท่านั้น
 • ระยะเวลาภารกิจจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00.00 น. ถึง 19 ธันวาคม 2564 เวลา 23.59 น. ภารกิจจะจบลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด หรือ เมื่อรางวัลที่กำหนดไว้หมดลง
 • ภารกิจนี้จะนับรวมคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood ที่มียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท (ก่อนหักส่วนลด และก่อนรวมค่าส่ง) ที่จ่ายผ่าน GrabPay ด้วย GrabPay Wallet เท่านั้น และเป็นการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ เท่านั้น
 • คำสั่งซื้อ GrabFood ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ หรือเป็นไปตามเงื่อนไข แต่ถูกยกเลิกหรือไม่สำเร็จ จะไม่ถูกนำมาคำนวณในภารกิจ
 • ภารกิจนี้ไม่สามารถเริ่มใหม่ได้ เมื่อได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้ว หรือหมดระยะเวลาภารกิจ โดยผู้ใช้บริการที่มีคำสั่งซื้อสำเร็จของ GrabFood และชำระเงินผ่าน GrabPay ด้วยบัตรที่กำหนดตามเงื่อนไขนี้ ภายในระยะเวลาภารกิจ รวม 10 ออเดอร์ จะถือว่าสำเร็จภารกิจ
 • ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 85 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 1, 3, และ 5 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 1,620 สิทธิ์
 • ผู้ใช้บริการจะได้รับรางวัลเป็นส่วนลด GrabFood 120 บาท เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 400 บาท จำนวนครั้งละ 1 ใบ เมื่อมีคำสั่งซื้อ GrabFood ตามเงื่อนไขสำเร็จในครั้งที่ 7, 9 และ 10 โดยรางวัลมีจำนวนจำกัดขั้นละ 1,620 สิทธิ์
 • รางวัลส่วนลดจะถูกส่งเข้าไปใน ‘รีวอร์ดของฉัน’ โดยอัตโนมัติภายใน 1 วันหลังจากคำสั่งซื้อ GrabFood สำเร็จตามเงื่อนไข
 • รางวัลส่วนลดสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการใช้จ่ายบริการ GrabFood กับร้านค้าที่ไม่มีสัญลักษณ์ ‘Non-Partner’ โดยต้องจ่ายผ่าน GrabPay ด้วย GrabPay Wallet เท่านั้นและสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ส่วนลดแต่ละรางวัลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของรางวัลนั้นๆ โปรดอ้างอิงตามข้อตกลงและเงื่อนไขของแต่ละรางวัล
 • แกร็บขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกสิทธิ์ กรณีที่ทางแกร็บพิจารณาว่ามีการทุจริต
 • ในกรณีที่มีการกดแลกสิทธิ์และไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม แกร็บขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยคะแนนให้ทุกกรณี
 • ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของแกร็บตามที่ระบุไว้ในแอป
 • แกร็บจะต้องได้รับการอ้างสิทธิ์ / แลกรับสิทธิ์หรือรางวัล ภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รางวัลจะไม่สามารถนำมาอ้างสิทธิ์ได้ และแกร็บสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายหรือชดเชยใดๆ ให้กับรางวัลดังกล่าว
 • รางวัลจะไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดหรือเครดิตได้
 • แกร็บและธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรางวัล ด้วยรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่ากัน ในกรณีรางวัลดังกล่าว หมด มีการยกเลิกการผลิต เปลี่ยนรุ่นการผลิต เป็นสินค้าผิดกฎหมาย หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถนำสินค้ามาเป็นของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • แกร็บและธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของภารกิจเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น
 • ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของแกร็บและธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ในการรับรางวัล แกร็บอาจขอเอกสารระบุตัวตนหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ชนะรางวัล เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการฉ้อโกง
 • ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย


บัตรเดบิต บัตรเครดิต