/th/promotion/pages/smartcash.aspx

แนะนำผลิตภัณฑ์

KBank Smart Cash เปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิต รับเงินก้อนเข้าบัญชีทันทีผ่าน K PLUS

​​​​​​​​ต้องการเงินด่วน?…เปลี่ยนวงเงินคงเหลือบนบัตรเครดิตกสิกรไทยเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีได้ทันที สะดวก ง่าย
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.65% ต่อเดือน
 • แบ่งจ่ายสบาย 3, 6 หรือ 10 เดือน​
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียม 3%
 • สำหรับลูกค้า K PLUS สามารถใช้บริการได้ทันที

คลิกเพื่อทำรายการ


​เงื่อนไขการรับบริการ​ KBank Smart CASH ​

 • ​เลือกรับบริการ KBank Smart CASH (เงินด่วน) บน KPLUS โดยยอดเงินจะโอนเข้าหมายเลขบัญชีที่เลือกในทันที (สามารถทำรายการได้ระหว่างเวลา 04.00 - 23.00 น.) ​
 • การอนุมัติจำนวนเงินที่ต้องการทำรายการขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ณ เวลาที่ดำเนินการอนุมัติ ขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
  ต่อครั้ง
 • วงเงินของผู้ถือบัตรเป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร ​
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3% ของยอดทำรายการ​
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.65% ต่อเดือน​
 • สามารถเลือกผ่อนชำระนาน 3, 6 หรือ 10 เดือน ​
 • บัตรต้องมีสถานะปกติและยังไม่หมดอายุ (บัตรเครดิตนิติบุคคล,บัตร Fleet Card,บัตรเครดิตไทยเบฟไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้บัตร JCB สามารถใช้บริการได้เฉพาะบนช่องทาง KPLUS) ​​
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินการรับเงินสดของผู้ถือบัตรและสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มหรือลดวงเงินการรับเงินสดตามเกณฑ์และข้อกำหนดของธนาคาร ​​
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่ให้คะแนนสะสม K Point และเครดิตเงินคืนบนรายการอนุมัติเงินสดนี้
 • รายการที่เลือกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้
  กรณีประสงค์ปิดรายการแบ่งชำระก่อนกำหนด กรุณาติดต่อธนาคาร ​02-888-8888 และธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3% ของยอดทำรายการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  ของค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด
 • ในกรณีทำรายการผ่าน K-Contact Center ​02-888-8888 กด 823 จ​ะได้รับเงินสดโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทยภายใน 1 วันทำการกรณีอนุมัติรายการก่อนเวลา 13.00 น. ของวันทำการขอใช้บริการ ทั้งนี้
  กรณี : ทำรายการในวันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการ ก่อน 13.00 น.) จะได้รับเงินในวันทำการนั้นๆ เวล​า 17.00 น.
  กรณี :​ ทำรายการในวันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการ หลัง 13.00 น.) จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป เวลา 17.00 น.กรณี : ทำรายการในวันหยุด (วันเสาร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่  K-Contact Center 02-888-8888 กด 823