/th/promotion/pages/smartcash.aspx
เปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิต KBank เป็นเงินสด เงินด่วน ดอกเบี้ยต่ำ Kbank Smart Cash ผ่าน K PLUS รับเงินเข้าบัญชีทันที

แนะนำผลิตภัณฑ์

KBank Smart Cash เปลี่ยนวงเงินบัตรเครดิต รับเงินก้อนเข้าบัญชีทันทีผ่าน K PLUS

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ต้องการเงินด่วน?…เปลี่ยนวงเงินคงเหลือบนบัตรเครดิตกสิกรไทยเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีได้ทันที สะดวก ง่าย
 • ​ดอกเบี้ยถูกเพียง 0.65% ต่อเดือน
 • แบ่งจ่ายสบาย 3, 6 หรือ 10 เดือน
 • ​ฟรี! ​ค่าธรรมเนียม 3%
 • สำหรับลูกค้า K PLUS สามารถใช้บริการได้ทันที​

คลิกเพื่อทำรายการ​


​เงื่อนไขการรับบริการ​ KBank Smart CASH ​

 • ​เลือกรับบริการ KBank Smart CASH (เงินด่วน) บน KPLUS โดยยอดเงินจะโอนเข้าหมายเลขบัญชีที่เลือกในทันที (สามารถทำรายการได้ระหว่างเวลา 04.00 - 23.00 น.) ​
 • การอนุมัติจำนวนเงินที่ต้องการทำรายการขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือของผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ณ เวลาที่ดำเนินการอนุมัติ ขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (ต่อบัตร / ครั้ง / วัน / รอบบัญชี) โดยทำรายการเป็นหลักพัน ​
 • วงเงินของผู้ถือบัตรเป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร ​
 • ฟรีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3% ของยอดทำรายการ​
 • อัตราดอกเบี้ย 0.65% ต่อเดือน ​
 • สามารถเลือกผ่อนชำระนาน 3, 6 หรือ 10 เดือน ​
 • บัตรต้องมีสถานะปกติและยังไม่หมดอายุ (บัตรเครดิตนิติบุคคล,บัตร Fleet Card,บัตรเครดิตไทยเบฟไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้บัตร JCB สามารถใช้บริการได้เฉพาะบนช่องทาง KPLUS) ​​
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินการรับเงินสดของผู้ถือบัตรและสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มหรือลดวงเงินการรับเงินสดตามเกณฑ์และข้อกำหนดของธนาคาร ​​
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่ให้คะแนนสะสม K Point บนรายการอนุมัติเงินสดนี้
 • หากขอยกเลิกบริการ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 3% ของยอดทำรายการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด
 • ในกรณีทำรายการผ่าน K-Contact Center ​02-8888888 กด 823 จะได้รับเงินสดโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทยภายใน 1 วันทำการกรณีอนุมัติรายการก่อนเวลา 13.00 น. ของวันทำการขอใช้บริการ ทั้งนี้
  กรณี : ทำรายการในวันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการ ก่อน 13.00 น.) จะได้รับเงินในวันทำการนั้นๆ เวลา 17.00 น.
  กรณี :​ ทำรายการในวันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการ หลัง 13.00 น.) จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป เวลา 17.00 น.กรณี : ทำรายการในวันหยุด (วันเสาร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่  K-Contact Center 02-8888888 กด 823