แบ่งชำระยอดใช้จ่าย

แบ่งจ่าย เลือกได้ ไม่ต้องรอโปร

3 ก.ค. 65 - 30 มิ.ย. 66

ขั้นตอนง่ายๆ

แบ่งจ่าย

 • แบ่งจ่ายเบาๆ ตามระยะเวลาที่คุณเลือก 3, 6 หรือ 10 เดือน

เลือก

 • รายการใช้จ่ายที่ต้องการ เพื่อเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือน (1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป)

คลิกเพื่อใช้บริการ

วิธีใช้งานผ่าน K PLUS

โทร

  • โทรมาที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 823 (ก่อนวันสรุปยอดบัญชี ไม่น้อยกว่า 3วันทำการ)
  • แจ้งรายการ และจำนวนเดือนที่ต้องการแบ่งจ่าย  3 ก.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2566

โปรดีขนาดนี้.. มีบัตรกสิกรไทยหรือยัง ?

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องมียอดไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท/เซลส์สลิป และเมื่อคำนวณเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือนแล้วจะต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท ต่อเดือน โดยแจ้งความประสงค์หลังจากร้านค้าเรียกเก็บมายังธนาคารแล้ว และก่อนวันสรุปยอดบัญชีไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถเลือกระยะเวลาแบ่งจ่ายได้ 3, 6 หรือ 10 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.65% ต่อเดือน คำนวณแบบ Flat Rate ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) สำหรับระยะเวลาแบ่งจ่ายที่ 3 เดือนเท่ากับ 11.66% ต่อปี ที่ 6 เดือนเท่ากับ 13.25% ต่อปี และที่ 10 เดือนเท่ากับ 13.94% ต่อปี
 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการต้องไม่เป็นยอดที่เกิดจากการใช้วงเงินชั่วคราว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการแบ่งจ่ายภายหลัง หากตรวจสอบพบว่ายอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการเป็นยอดที่เกินจากวงเงินปกติ
 • บัตรเครดิตที่ไม่สามารถขอใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน ได้แก่ บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์, บัตรเครดิตไทยเบฟ
 • รายการใช้จ่ายที่เข้าเงื่อนไขบริการคือรายการใช้จ่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ยกเว้นรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า, รายการแบ่งจ่าย KBank Smart CASH, KBank Smart PAY, การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนทุกประเภท, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีประวัติการชำระเงินปกติตลอด 6 รอบบัญชีล่าสุดเท่านั้น
 • คะแนนสะสมของยอดซื้อสินค้าที่เปลี่ยนเป็นยอดแบ่งจ่าย​รายเดือนจะถูกเรียกเก็บคืนเต็มจำนวน โดยคะแนนดังกล่าวจะถูกทยอยคืนเข้าในบัญชีบัตรเครดิตตามยอดเงินแบ่งจ่ายในแต่ละเดือน
 • รายการที่เลือกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ กรณีประสงค์ปิดรายการแบ่งชำระก่อนกำหนด กรุณาติดต่อธนาคาร
  02-888-8888 ก่อนวันสรุปยอดบัญชี
  ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
 • การอนุมัติรายการ KBank Smart PAY ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่ยกเว้นดอกเบี้ย (Installment Fee) ที่ธ​นาคารเรียกเก็บในใบแจ้งยอดบัญชีรอบปัจจุบันของผู้ถือบัตร
 • ในกรณียกเลิกบัตร ธนาคารมีสิทธิ์เรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมดรวมถึงดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจำนวนทันที
 • ในกรณีที่ลูกค้าติดต่อขอยกเลิกบริการแบ่งจ่ายก่อนครบกำหนด รายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการแบ่งจ่ายได้อีก
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด