Middle|Left Black

โอนเงินผ่าน K BIZ

​โอนสะดวก แค่มีอินเตอร์เน็ต

เลือกได้ ทั้งแบบโอนทันที ตั้งวันโอนล่วงหน้า
หรือ​​ตั้งวันโอนล่วงหน้าแบบประจำทุกเดือน


 
InvisibleSectionName
10
Padding
รายละเอียดการใช้บริการ​​
Black
Middle|Left
Left
None
20
Padding

ขั้นตอนการทำรายการโอนเงิน

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

วงเงินในการทำรายการ
 • โอนเงินให้บุคคลอื่น / โอนเงินต่างธนาคาร - เริ่มต้น 1 แสนบาท/วัน และขอเพิ่มวงเงินได้สูงสุด 5 แสนบาท/วัน
 • โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง – ไม่จำกัดวงเงิน

ช่องทางบ​ริการ
เงื่อนไขบริการ
 • มีบริการ ​K BIZ
ค่าธรรมเนียม
ตารางค่าธรรมเนียม

Black
Middle|Left
Left
​​

ค่าธรรมเนียม

​​​

ค่าธรรมเนี​ยมผ่านช่องทางดิจิทัล

เดิม

ใหม่​

เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

โอนเงินข้ามเขต

ฟรี 5 ครั้งต่อเดือน
ครั้งต่อไปรายการละ 10 บาท

​ฟรี ทุกรายก​าร / ไม่จำกัดจำนวนครั้ง*

โอนต่างธนาคาร - ORFT
(ไม่รวม Media Clearing, BahtNet และโอนเงินต่างประเทศ)

รายการละ 25-35 บาท

จ่ายบิลค่าสินค้าและบริการ และเติมเงินทุกประเภท

รายการละ 5-20 บาท

เลื่อน​
 

เงื่อนไข
​*อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคารที่จะประกาศกำหนดต่อไป​​​

None
21
Padding

ขั้นตอนการทำรายการโอนเงิน

​​
 1. ล็อกอิน K-Cyber โดยใส่ Username และ Password
 2. เลือกรายการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่น
 3. เลือกหักเงินจากบัญชีที่ต้องการ
 4. เลือกบัญชีที่ต้องการโอนเงินเข้า
 5. ระบุจำนวนเงิน
 6. กำหนดเวลาการโอน มีให้เลือก 3 แบบ คือ โอนทันที ตั้งวันโอนล่วงหน้า และตั้งวันโอนล่วงหน้าแบบประจำทุกเดือน
 7. ระบุรหัส OTP (One Time Password) ที่ได้รับผ่าน SMS
 8. ยืนยันการทำรายการ​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
22
Padding

คำถามที่พบบ่อย

การทำธุรกรรมออนไลน์ปลอดภัยแค่ไหน ?

การทำธุรกรรมออนไลน์มีความปลอดภัย เนื่องจากผู้ใช้ต้องทำการล็อกอินทุกครั้ง และมีการยืนยันการทำธุรกรรมด้วย One-Time-Password หรือ OTP

สามารถโอนเงินผ่านเว็บไซต์กสิกรไทยได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือไม่ ?

สามารถทำรายการโอนเงินผ่าน K-Cyber ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่ม / ลด วงเงินโอนผ่านช่องทางใดได้บ้าง ?

สามารถเพิ่ม /ลด วงเงินโอนผ่าน K-Contact Center หรือ ​​​สาขาธนาคารกสิกรไทย ​

ฝากไม่เข้า/ถอนไม่ออก/โอนไม่ไป ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ทำอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาฝากไม่เข้า/ถอนไม่ออก/โอนไม่ไป ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(เครื่องทำรายการอัตโนมัติ Internet Banking และ Mobile Banking)

1. แจ้งปัญหาตามประเภทรายการ และนำส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุหน้าถัดไป

 • รายการฝากธนาคารเจ้าของบัญชี
 • รายการถอนธนาคารเจ้าของบัญชี
 • รายการโอนเงินธนาคารเจ้าของบัญชีผู้โอน

2. ธนาคารรับแจ้งปัญหา และแจ้งระยะเวลาในการดำเนินการ

3. ธนาคารแจ้งผลการตรวจสอบ และหากพบว่าเป็นความขัดข้องของเครื่องหรือระบบ ธนาคารจะแก้ไขโดย...

 • รายการฝากปรับปรุงเข้าบัญชีผู้รับฝาก
 • รายการถอนคืนเงินเข้าบัญชีผู้ถอน
 • รายการโอนเงินปรับปรุงเข้าบัญชีผู้รับโอน

4. หากไม่ยอมรับผลการตรวจสอบสามารถส่งข้อมูล/หลักฐานเพิ่ม เพื่อให้ธนาคารทำการตรวจสอบเพิ่มเติม
*กรณีเป็นการโอนเงินผิดบัญชี ดูขั้นตอนการขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี
**ยกเว้นกรณีส่วนน้อยที่ระบบขัดข้อง โดยที่เงินยังไม่ถูกโอนไป ธนาคารจะปรับปรุงเงินเข้าบัญชีผู้โอน

ช่องทางการติดต่อ

 • ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
 • K-Contact Center 02-888-8888 กด 92
 • KBank Live

เอกสาร/หลักฐานที่ควรเตรียมเพื่อให้ธนาคารตรวจสอบ

ข้อมูลที่สำคัญ (วัน/เวลา จำนวนเงิน ช่องทางการโอน เช่น Mobile Banking) และเอกสารหลักฐานอื่น เช่น ใบบันทึกรายการภาพหน้าจอ หรือข้อความแจ้งผลการโอนเงิน
ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี/ เลขประจำตัวประชาชน หรือเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ของผู้โอน ผู้ที่ต้องการโอนให้ และผู้รับโอนผิด (ถ้ามี)

เอกสารเพิ่มเติม (ตามที่ธนาคารกำหนด)

 • ใบคำร้องขอตรวจสอบการโอนเงินผิดบัญชี
 • สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
 • ใบแจ้งความ/บันทึกประจำวันที่ระบุเหตุการณ์ (มีการประทับตราครุฑ)

ข้อแนะนำเพื่อลดโอกาสเกิดปัญหาก่อนกดยืนยันการโอน อย่าลืมตรวจสอบรายการ​
 1. หมายเลขบัญชี/หมายเลขพร้อมเพย์
 2. ชื่อบัญชี
 3. ชื่อธนาคาร
 4. จำนวนเงิน ทุกครั้ง

ทำอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาโอนเงินผิดบัญชี/ผิดจำนวนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ​
(เครื่องทำรายการอัตโนมัติ Internet Banking และ Mobile Banking)

ผู้โอน

ผู้โอน

โอนผิด ชีวิต​​เปลี่ยน​​

ไม่คืนเขา เราก็ผิด

 • ธนาคารไม่มีอำนาจในการดึงเงินคืนเข้าบัญชีผู้โอน เว้นแต่ได้รับการยินยอมจาก​ผู้รับโอนผิดเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมการโอนไปและโอนกลับ ผู้โอนอาจต้องรับผิดชอบเอง
 • ผู้ที่ได้รับโอนเงินผิด อาจมีความผิดตามกฎหมาย หากไม่ทำคืนเงินให้แก่ผู้โอน

ขั้นตอน
ถ้าผู้โอนรู้จักผู้รับโอนผิดติดต่อเจรจาขอคืนเงินได้เลย แต่ถ้าไม่สามารถติดต่อได้

 1. แจ้งปัญหา และนำส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุหน้าถัดไป
 2. ธนาคารรับแจ้งปัญหาและแจ้งระยะเวลาดำเนินการ
 3. ติดต่อผู้รับโอนผิดเพื่อให้ยินยอมคืนเงิน
  1. กรณีธนาคารเดียวกัน ธนาคารจะติดต่อผู้รับโอนผิดโดยตรง
  2. กรณีต่างธนาคาร ธนาคารจะประสานงานกับธนาคารของผู้รับโอนผิด
 4. ธนาคารแจ้งผลการประสานงาน
  1. กรณียินยอมคืนเงิน ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้โอน
  2. กรณีไม่ยินยอมคืนเงิน/ติดต่อไม่ได้ ผู้โอนสามารถแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) เพื่อออกคำสั่งทางกฎหมายให้ธนาคารของผู้รับโอนผิดดำเนินการอายัดบัญชี/เปิดเผยข้อมูลบัญชีของผู้รับโอนผิดให้แก่พนักงานสอบสวนเพื่อให้ผู้โอนดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

 

ช่องทางการติดต่อ

 1. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
 2. K-Contact Center 02-888-8888 กด 03
 3. KBank Live
เลื่อน

เอกสาร/หลักฐานที่ควรเตรียมเพื่อให้ธนาคารตรวจสอบ

1

 
​ตรวจนับเงินทุกครั้งก่อนฝากเงินและหลังถอนเงิน
2

 
ธนบัตรที่ใช้ฝากผ่านเครื่องอยู่ในสภาพดี
3

 
ตรวจสอบชื่อบัญชี เลขที่บัญชี/หมายเลขพร้อมเพย์และจำนวนเงิน ก่อนกดยืนยัน
4

 
ไม่ลืมนำบัตรออกจากเครื่องทุกครั้งหลังทำรายการ
5

ออกจากระบบทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการทำรายการ


Black
Middle|Left
Left

​​

None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left