Sign In

KBank Private Banking
02-8888811

Real Estate Advisory Services

บริการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์แบบองค์รวม


 

บริการที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์​แบบองค์รวม
เพื่อให้ท่านจัดการพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

 ​​

01

Real Estate Management

การให้คำแนะนำในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

01

Real Estate Management

การให้คำแนะนำในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

KBank Private Banking

สนใจบริการ KBank Private Banking

KBank Private Banking เป็นบริการสำหรับลูกค้าที่มีเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น

*ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อติดต่อ นำเสนอ และ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนะนำหน้าที่เกี่ยวข้อง

Family Wealth Planning Services

แนะนำหน้าที่เกี่ยวข้อง

Non-Capital Market Solutions