Sign In

KBank Private Banking
02-8888811

Lombard Financing & Land Loan For Investment

สินเชื่อเพื่อการลงทุนกับธนาคารกสิกรไทย สร้างโอกาสรับผลตอบแทนการลงทุนที่สูงขึ้น

​​​​​​​​​​​​​​​​

      

KBank Private Banking

พร้อมเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นผ่านวงเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนกับธนาคารกสิกรไทย​​


K-Lombard Financing

สินเชื่อเพื่อการลงทุนผ่านธนาคารกสิกรไทยสำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงโดยมีหลักทรัพย์ทางการเงินเป็นหลักประกัน


Land Loan For Investment

สินเชื่อเพื่อการลงทุนผ่านธนาคารกสิกรไทยสำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงโดยมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน

 

จริงอยู่ที่ธนาคาร Lombard Oider พันธมิตรของ KBank Private Banking ก็มีผลิตภัณฑ์นี้ด้วยเช่นกัน แต่คำว่า “Lombard” ในที่นี้เป็นชื่อเฉพาะของผลิตภัณฑ์การให้เครดิตรูปแบบนี้ ที่เกิดขึ้นโดยพ่อค้าชาวอิตาลี บริเวณแคว้นลอมบาร์เดีย ในช่วงยุคกลาง


    

01

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยเงินลงทุนเท่าเดิม

หนึ่งในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Lombard Financing คือการที่ผู้ขอเครดิตจะได้รับเงินลงทุนส่วนเพิ่มจากหลักทรัพย์การลงทุนเดิมที่ใช้เป็นหลักประกัน ทำให้สามารถต่อยอดการลงทุน และเปิดโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มบนเงินส่วนดังกล่าว    

จึงเปรียบเหมือนท่านเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ บนเงินลงทุนตั้งต้นที่เท่าเดิม

   

   
 

02

เปลี่ยนที่ดินไม่มีสภาพคล่อง

เป็นวงเงินพร้อมลงทุนทุกสถานการณ์

Lombard Financing และ Land Loan For Investment เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยท่านเตรียมรับทุกโอกาสการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Land Loan For Investment ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สร้างประโยชน์จากที่ดินที่ปลอดภาระ โดยการเปลี่ยนที่ดินที่มีสภาพคล่องต่ำเป็นเงินพร้อมลงทุนสภาพคล่องสูง ทำให้ผู้ขอเครดิตมีความพร้อมไม่พลาดทุกจังหวะของการลงทุน

 
     

03

ไม่เสียโอกาสจากมูลค่าที่ดินเพิ่ม

และยังคงเจตนารมณ์ส่งต่อสู่ลูกหลาน

ผู้ขอเครดิต Land Loan For Investment สามารถแจ้งความจำนงค์ขอยกเลิกสินเชื่อ หรือประสงค์สับเปลี่ยนหลักประกันอื่นมาทดแทนได้ดังนั้นท่านจึงไม่เสียโอกาสหากมูลค่าที่ดินอาจสูงขึ้นในอนาคตร่วมถึงยังคงเจตนารมณ์ในการเก็บรักษา และส่งต่อที่ดินสู่ลูกหลาน​ 

 


     

04

โอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

กับเงื่อนไขที่ต้องรับผิดชอบ 

Lombard Financing และ Land Loan For Investment เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเปิดโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันผู้ลงทุนต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์* เช่น การคงมูลค่าหลักประกันให้เป็นตามเงื่อนไข ฯลฯ รวมถึงผู้ขอเครดิตต้องคำนึงปัจจัยอื่นเพื่อประกอบการพิจารณา อาทิ ต้นทุนการกู้ยืม (เช่น อัตราดอกเบี้ย) และความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดที่ผันผวน ดังนั้นการกระจายพอร์ตการลงทุนบนหลักการกระจายความเสี่ยง (Asset Allocation) จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญโดยท่านสามารถปรึกษา และร่วมวางแผนการลงทุนไปพร้อมกันกับไพรเวทแบงก์เกอร์ที่ดูแลท่าน​
*เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ผู้ขอเครดิตเข้าร่วม​​ 

     


ติดต่อเรา

KBank Private Banking

สนใจบริการ KBank Private Banking

บริการที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล สำหรับผู้ที่มีเงินฝาก
และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

ขอสงวนสิทธิ์ติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น

*ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อติดต่อ นำเสนอ และ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ท่านสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนะนำหน้าที่เกี่ยวข้อง

Investment Advisory

แนะนำหน้าที่เกี่ยวข้อง

Family Wealth Planning Services