Sign In

KBank Private Banking
02-8888811

Investment Advisory

บริการที่ปรึกษาการลงทุนด้วยมาตรฐานสากล ผ่านไพรเวทแบงก์เกอร์ที่ดูแลเฉพาะคุณ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
    

สร้างโลกที่ยั่งยื่น ไปพร้อมกับผลตอบแทนที่น่าพอใจ​  

ด้วยความตั้งใจที่จะส่งมอบ ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ (Perfect Wealth) ให้กับลูกค้าคนสำคัญของเรา KBank Private Banking จึงรังสรรค์บริการ คำแนะนำ และกลยุทธ์การลงทุน ที่สร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีให้กับ “ท่าน” พร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับ “โลก” เพื่อให้ท่านและครอบครัวใช้ชีวิตได้อย่างไ​ร้กังวล

Our Solutions​

     
    

01

หลักการลงทุน   

Investment Principle


เนื่องด้วยตลาดการลงทุนมีความผันผวน และอ่อนไหวต่อหลายปัจจัย หลักการจัดพอร์ตการลงทุนของ KBank Private Banking จึงเน้นการกระจายความเสี่ยง (Asset Allocation) ในหลากหลายมิติ เพื่อเน้นสร้างผลตอบแทนระยะยาว อย่างสม่ำเสมอในทุกสถานการณ์


3 Pockets

เพื่อการแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจน และจำกัดขอบเขตความเสี่ยงของการลงทุน ขั้นตอนแรกของการวางแผนการเงิน การลงทุน คือการแบ่งสินทรัพย์ทั้งหมดออกเป็น 3 ส่วนตามวัตถุประสงค์

 

Asset Allocation

ในแต่ละกระเป๋าควรมีการจัดพอร์ตการลงทุนที่มีความหลากหลายในแต่ละมิติการลงทุน เพื่อลดการกระจุกตัว และผลกระทบจากความเสี่ยง

เนื่องจากความเสี่ยงของแต่ละสินทรัพย์ไม่เท่ากัน การกระจายการลงทุนที่เหมาะสมจึงไม่ควรเกลี่ยสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์เท่ากัน KBank Private Banking จึงพิจารณาสัดส่วนการลงทุนตามค่า “ความเสี่ยง” ของสินทรัพย์แต่ละประเภท หรือที่เรียกว่า Risk-Based Allocation เพื่อควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตให้เป็นตามที่นักลงทุนต้องการ

     

Global Exposures

หลักการการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมควรมีความหลากหลายในด้านภูมิภาคด้วยเช่นกัน ดังนั้น KBank Private Banking จะเน้นกระจายขอบเขตการลงทุนให้ครอบคลุมทั้งในไทยและต่างประเทศ         

        
         

Moderate to Long Term Investment

หลักการของเราเน้นสร้างคำแนะนำการลงทุนระยะกลางถึงยาว เพื่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และอยู่เหนือความผันผวนของตลาดระยะสั้น          

         
           

Choice of Investment Product

KBank Private Banking เน้นใช้กองทุนรวม (Mutual Fund) เป็นเครื่องมือหลัก ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น เช่น หุ้นกู้อนุพันธ์ หรือ ​Structured Note ในการสร้างพอร์ตการลงทุน เพราะกองทุนรวมมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ และมีกระบวนการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ตามสถานการณ์ ณ ขณะนั้น             

            
     

Use of Active Management

เน้นการบริหารพอร์ตลงทุนเชิงรุกโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
ที่ช่วยติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนอย่างทันท่วงที สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ             

            
             
            

02

คำแนะนำการลงทุน        

Investment Recommendation

ด้วยหลักการดังกล่าว KBank Private Banking จึงพัฒนาบทวิเคราะห์เศรษฐกิจ คำแนะนำ และกลยุทธ์การลงทุนรายสัปดาห์ และรายเดือนที่เรียกว่า K-Alpha Wealth Strategy เพื่อให้ท่านสะดวกในการวางแผน และปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น
      

          
 
 
 

 

03

ผลิตภัณฑ์ Best in Class

Open Architecture Platform

K-Alpha Wealth Strategy พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนดังนั้นผลิตภัณฑ์กองทุนรวมตามคำแนะนำ จึงใช้โครงสร้างการขายแบบเปิด (Open Architecture Platform) ทำให้ไม่มีข้อจำกัดเรื่อง ​บลจ. KBank Private Banking จึงคัดสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในตลาด (Best in Class) เพื่อแนะนำให้กับลูกค้าคนสำคัญของธนาคาร

 
            

03

ผลิตภัณฑ์ Best in Class
               

Open Architecture Platform

K-Alpha Wealth Strategy พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนดังนั้นผลิตภัณฑ์กองทุนรวมตามคำแนะนำ จึงใช้โครงสร้างการขายแบบเปิด (Open Architecture Platform) ทำให้ไม่มีข้อจำกัดเรื่อง ​บลจ. KBank Private Banking จึงคัดสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในตลาด (Best in Class) เพื่อแนะนำให้กับลูกค้าคนสำคัญของธนาคาร    

    

04

ทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุน​
               

Investment Team

K-Alpha Wealth Strategy พัฒนาขึ้นโดยทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุน (Financial Advisory Team) ที่ติดตามภาพรวมเศรษฐกิจ และตลาดการเงิน เพื่อวิเคราะห์ คัดกรองผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง ผสานร่วมกับองค์ความรู้จากพันธมิตรของธนาคาร และ Investment Committee (IC) ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากหลากหลายสาขา สร้างเป็นคำแนะนำที่เหมาะกับสถานการณ์ สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว​           

               
 
 

            

05

บริการทำธุรกรรมลงทุนทางโทรศัพท์
               

Investment Phone Service

เพราะโอกาสการลงทุนไม่เคยรอใคร KBank Private Banking จึงเตรียมบริการ Investment Phone Service ที่ช่วยให้ท่านทำธุรกรรมลงทุนได้อย่างปลอดภัย และดำเนินการเสร็จได้ใน 5 นาที

บริการ Investment Phone Service                 
                

 

​​

ติดต่อเรา

KBank Private Banking

สนใจบริการ KBank Private Banking

บริการที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล สำหรับผู้ที่มีเงินฝาก
และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

ขอสงวนสิทธิ์ติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น

*ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เพื่อติดต่อ นำเสนอ และ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ท่านสนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แนะนำหน้าที่เกี่ยวข้อง

Family Wealth Planning Services

แนะนำหน้าที่เกี่ยวข้อง

Non-Capital Market Solutions