Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

PERFECT WEALTH

รวมเรื่องราวความสุข การแบ่งปันและประสบการณ์ชีวิตของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างและส่งแรงบันดาลใจ​​

  •  
     
 
​​
​​

Read

Perfect Wealth

ฉบับปฐมฤกษ์

1:16

Play Video

คุณบัณฑูร ล่ำซำ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณบัณฑูร ล่ำซำ

บริการทุกระดับประทับใจ

เป็นคำขวัญที่อยู่กับกสิกรไทยมาหลายสิบปี เป็นประโยคเตือนใจว่าการทำธุรกิจบริการต้องทำให้ลูกค้าในทุกระดับได้รับความพอใจในทุกประสบการณ์ของการใช้บริการทั้งจากคุณภาพของคนและผลิตภัณฑ์ จึงจะเกิดความประทับใจอย่างยั่งยืน


The Motto Service Towards Excellence

is a reminder that any services industry must make sure that the customers will receive satisfaction from the quality of our staff, the quality of products that make a lasting positive impression.

1:25

Play Video

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

อดีตนักข่าว นักคิด นักเขียน
นักธุรกิจผู้ขับเคลื่อนทางสังคม

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

ชีวิตและลมหายใจ

ป้าสนใจเรื่องราวที่เป็นด้านมืดของชีวิตและสังคม ว่าจะทำอะไรให้มันเบาบางลงได้ และขณะนี้ก็อุทิศชีวิตให้กับงานด้าน "ความตาย" ให้คนเรามีโอกาสได้ตายดี ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเกิดตายอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ในร่างกายเรา แสงที่เห็น เสียงที่ได้ยิน อะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็จะผ่านไป คาดเดาได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ถ้าสังเกตให้ดีก็จะเห็นว่าแม้ความคิด ความรู้สึกของตัวเองก็ไม่เคยคงที่... ลมหายใจเท่านั้นแหละที่อยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตาย


Life and Breath

All my life I took great interest in the darker side of society and in finding ways to help lighten their path. I devoted my life in working closelywith death. Spreading the knowledge and opportunity to have a quality death. Every life has its cycle. Whatever happens shall pass. Some are predicable some aren't. If you take closer look you will notice that even our thoughts cannot sit still. Only our breath is stable from birth to death.

1:37

Play Video

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ

ธรรมนูญชีวิต

ทุกคนควรมีธรรมนูญชีวิตของตัวเอง ว่าอยากจะเป็นคนแบบไหน อยากให้คนอื่นมองเห็นว่าเราเป็นคนอย่างไร จะทำอย่างไรเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย อะไรที่ควรหรือไม่ควรปฏิบัติ เมื่อสิ่งนี้ชัดเจนในใจก็ดำเนินชีวิตไปตามนั้น


Life Compass

Everyone needs his or her own life compass. We need to determine what we want to be; what we want others to perceive us; and how we could strive to successfully achieve those goals. We must know what we should or should not do. Once this is clear in our mind we should take it from there and start our long journey.

0:59

Play Video

คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์

รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์

ผมหลงใหลการว่ายน้ำ

ผมชอบว่ายน้ำตั้งแต่เด็ก เริ่มต้นจากการว่ายน้ำในคลอง และมีโอกาสฝึกฝนจนเป็นนักกีฬาซีเกมส์ แม้เมื่อทำธุรกิจก็ไม่เคยทิ้งการว่ายน้ำ เป็นทั้งนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอน ถึงตอนนี้ผมอายุ 78 ปีแล้ว ก็ยังคลุกคลีอยู่กับกีฬาว่ายน้ำ


Passion for Swimming

I love swimming. From the time I was a just a young boy swimming in our local canal to being an athlete in the Thailand National Swimming Team, the SEA Game to being a businessman, I never left this sport. Now at the age of 78, whatever my role is, either as coach or as professional swimmer, I have never left the swimming sport circuit.

1:09

Play Video

คุณประไพ จึงเจริญพาณิชย์

ผู้ก่อตั้งบริษัทเส้นหมี่เหรียญทอง

คุณประไพ จึงเจริญพาณิชย์

ปากท้องเป็นเรื่องสำคัญ ทุกคนมีสิทธิ์ทำกิน

เรามองเห็นความสำคัญของข้าว ข้าวไทยเป็นข้าวที่ดีที่สุด เราจึงคิดว่าน่าจะเอามาแปรรูปทำเป็นอาหารพื้นฐานที่คนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้ทุกคนได้มีกิน มีใช้ มีของดีๆ เอาไว้ทำมาค้าขายในราคายุติธรรม


An important Food for Everyone

As we know, rice is a staple food for most people across Asia. Thai rice is the best. I had the idea of creating a range of rice products that everyone could afford: to eat, to sell, to trade. I strongly believe that people have a right to earn.

1:12

Play Video

คุณศิรินทรา จงพิพัฒนสุข

ผู้บริหารบริษัทวัฒนาพานิชกรุ๊ป (สำราญราษฎร์)

คุณศิรินทรา จงพิพัฒนสุข

ปัญญาประดุจ ดั่งอาวุธ พระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5

เราใช้ปัญญาแก้ปัญหาในการดำรงชีวิต "หนังสือ" ควรเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น เพราะหนังสือเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน


KNOWLEDGE IS POWER : Literary Work of H.M. King Rama V

We should use knowledge to solve our life problems. So I believe, 'books' should be accessible to all to widen their learning opportunities. Books are a source of knowledge and wisdom that can lead to sustainable development and creativity.

1:30

Play Video

คุณจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์

ผู้บริหารสายงานธุรกิจบริการไพรเวทแบงค์

คุณจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์

เราเชื่อว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของทุกคนคือการมีความสุข

เราไม่จำเป็นต้องเดินอ้อมเพื่อสร้างความมั่งคั่ง แล้วนำเอาทรัพย์สินเงินทองไปซื้อความสุข เราสามารถแสวงหาความสุขได้ในทุกขณะของการดำเนินชีวิต ผมมีโอกาสพบเจอลูกค้าหลายๆ คนมีความสุขในการใช้ชีวิตควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อสร้างความมั่งคั่ง ในขณะเดียวกันบางคนกลับดูค่อนข้างจะเครียดและขาดความสุขไป ผมจึงคิดว่าถ้าเราได้นำเรื่องนี้มาแบ่งปันกัน น่าจะทำให้พวกเราหลายคนไปถึงเป้าหมายของชีวิตได้ง่ายและเร็วขึ้น


I Believed the Highest Goal in Everyone Life is to be Happy.

It is not necessary for one to take lengthy journey to achieve wealth and use it to buy happiness. You should be happy in doing things in every step in your life. I have many opportunities to meet a lot of customers that have real happiness living their life in balance with managing their asset to generate wealth while some at the same time does seems stressed and lack the enjoyment of doing so. I think that if I was able to share their stories it may inspire others to reach the same real happiness and one life's goal with ease.

Read

Perfect Wealth

นิยามความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ 2

1:27

Play Video

รองศาสตราจารย์ อรชุมา ยุทธวงศ์

นักการละคร อาจารย์ นักเขียน ผู้จุดประกายความคิด แรงบัลดาลใจ และการค้นหาตัวตน

1:17

Play Video

คุณประสาร ไตรรัตน์วรกุล

อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา

1:33

Play Video

คุณสุวดี จงสถิตวัฒนา

ประธานบริษัท นานมีบุ๊คส์

1:30

Play Video

คุณสมชาย เหล่าสายเชื้อ

ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคนรักดี
ประธานกรรมการ บริษัทโตโยต้า ดีเยี่ยม จำกัด

1:24

Play Video

มร. แพทริค โอเดียร์

ประธานกรรมการ บริษัท ลอมบาร์ด โอเดียร์ จำกัด

Read

Perfect Wealth

นิยามความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ 3

1:20

Play Video

เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล

Perfect Wealth by KBank Private Banking | 3 : เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล

1:07

Play Video

คุณสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม

Perfect Wealth by KBank Private Banking | 3 : คุณสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม

1:29

Play Video

คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา

Perfect Wealth by KBank Private Banking | 3 : คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา

1:22

Play Video

คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์

Perfect Wealth by KBank Private Banking | 3 : คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์

1:39

Play Video

ดร. มาร์ค โมเบียส

Perfect Wealth by KBank Private Banking | 3 : ดร. มาร์ค โมเบียส

1:17

Play Video

Perfect Wealth

นิยามความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ โดย KBank PRIVATE BANKING

4:01

Play Video

แพทย์หญิง นลินี ไพบูลย์

ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด

4:16

Play Video

คุณสมพร ธีระโรจนพงษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

4:38

Play Video

คุณสุวรรณา เอี่ยมพิกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด
เจ้าของแบรนด์เซียงเพียว และเป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์

3:47

Play Video

คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

3:38

Play Video

คุณจรีพร เทพผดุงพร

ประธานกรรมการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด


 

PRIVATE BANKING