Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KPBA NEXT GENERATION 2017 Graduation and Gala Party

KPBA NEXT GENERATION 2017 Graduation and Gala Party

​​​​KPBA Graduation & Gala Party ผู้เข้าร่วมหลักสูตรพรีเซนต์พอร์ตการลงทุนของตนเอง จากนั้นรับประกาศนียบัตรจาก คุณปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และปิดท้ายด้วยกิจกรรมปาร์ตี้อย่างสนุกสนาน​

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กลับ
PRIVATE BANKING