Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Exclusive Dinner in Hat Yai

Exclusive Dinner in Hat Yai

​KBank Private Banking จัดงาน Exclusive Dinner in Hat Yai เพื่อแสดงความขอบคุณลูกค้าที่ให้ความสนับสนุนมาโดยตลอด พร้อมสรุปข้อมูล ความรู้ และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก  ซึ่งมีผลกระทบต่อการลงทุนแก่ลูกค้า ซึ่งจัดให้แก่ลูกค้า HN จำนวน 80 คน ใน จ.สงขลา โดยสงขลาถือเป็นหนึ่งในจังหวัดกลยุทธ์ของการให้บริการไพรเวทแบงก์ของธนาคารในภาคใต้  โดย คุณพงศกร ล่ำซำ Managing Director –Private Banking Business Head, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย ให้การต้อนรับลูกค้า ณ โรงแรม Centara Hotel Hat Yai


ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กลับ
PRIVATE BANKING