Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

เจรจาการค้าจีน – สหรัฐฯ ทางออกหรือทางตัน?

เจรจาการค้าจีน – สหรัฐฯ ทางออกหรือทางตัน?

​​ทางออกของการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ในวันที่ 2 มีนาคมนี้ ทั้งสองฝ่ายมีการเจรจาอย่างจริงจังเพื่อที่จะแก้ไขความแตกต่างให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี หลายเดือนที่ผ่านมาข้อพิพาททางการค้าเริ่มที่จะมีผลกระทบเป็นวงกว้าง ไปทั่วโลกแล้ว รวมถึงสหรัฐฯ เองก็ไม่อาจจะหลีกหนีได้ โดยทางออกของการเจรจาในครั้งนี้ นักวิเคราะห์มองว่าอาจมีทางออก 3 ทางคือ


  1. มีข้อตกลงร่วมกันชัดเจน ยกเลิกภาษีนำเข้าที่ได้เริ่มจัดเก็บในปี 2018 และไม่มีการเพิ่มอีก โดยจีนจะมีข้อตกลงในการนำเข้าสินค้าสหรัฐฯและให้คำมั่นสัญญาที่จะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐฯ นอกจากนั้นยังต้องเปิดโอกาสให้บริษัทในสหรัฐฯ เข้าถึงตลาดของจีนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงตลาดหุ้นสหรัฐฯ อาจปรับขึ้นอีก 5-10% และความกังวลต่อการชะลอตัวเศรษฐกิจโลกลดลงไปด้วย
  2. มีข้อตกลงร่วมบางส่วน ที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด คือคงการจัดเก็บเหมือนในปีที่ผ่านมา และไม่มีการเก็บเพิ่มอีก โดยจีนมีการแลกเปลี่ยนที่จะนำเข้าสินค้าเพิ่มบางส่วน ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่าง และบริษัทสหรัฐฯเข้าถึงตลาดจีนได้บางส่วน ส่งผลกระทบต่อตลาดบ้างเล็กน้อยในลักษณะแกว่งตัว แต่คนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือตลาดจีน และตลาดเกิดใหม่ที่ได้รับรู้ไปมากแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา
  3. ไม่มีข้อตกลงใดๆ เกิดขึ้น ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นไปได้ยาก ต่างคนต่างทำสงครามการค้ากันเต็มที่ ซึ่งจะไม่เกิดผลดีอะไรเลยต่อทั้ง 2 ฝ่าย ตลาดก็จะปรับลงจากที่ขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีที่ได้รับรู้ข่าวดีจากความหวังต่อการเจรจาการค้าที่น่าจะมีข้อตกลงเกิดขึ้น


การตกลงครั้งนี้จะเป็นอย่างไรก็ตาม ประเด็นที่สำคัญเบื้องหลังต่อการทำสงครามการค้าครั้งนี้ หลักๆ เห็นจะหนีไม่พ้นการแข่งกันเป็นจ้าวแห่งเทคโนโลยีโดยเฉพาะ 5G ที่เป็นประเด็นกันอยู่ สาเหตุที่เทคโนโลยี 5G นั้นมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญในอีกทศวรรษข้างหน้า เพราะมีความเร็วมากกว่า 4G ถึง 100 เท่า ซึ่งหากใครสามารถเปิดตลาดและเป็นผู้ชนะในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวได้ อาจสามารถครองตลาดโลก เพิ่มขีดความแข่งขันและเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของโลก อีกทั้งจีนมีศักยภาพอย่างมากทางด้านโครงสร้าง ซึ่งทางรัฐบาลจีนให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐฯ ขับเคลื่อนโดยเอกชนเป็นหลัก จึงทำให้มีการพัฒนา และทดลองใช้ได้ช้ากว่า การแข่งขันในการเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีของโลกอนาคตจึงเป็นหัวใจหลักสำคัญต่อการเจรจาในครั้งนี้และอาจนำไปสู่การแข่งขันและข้อพิพาทที่รุนแรงขึ้นในระยะต่อไป แม้ว่าการเจรจาในครั้งนี้จะเป็นไปตามคาดหรือไม่ก็ตามประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562กลับ
PRIVATE BANKING